Home แนวคิดชีวิต เรื่องจริงสอนใจ ต่อให้เรียนสูงแค่ไหน ก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับการเอาตัวรอดเป็น

เรื่องจริงสอนใจ ต่อให้เรียนสูงแค่ไหน ก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับการเอาตัวรอดเป็น

6 second read
0
523
เรื่องจริงสอนใจ ต่อให้เรียนสูงแค่ไหน ก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับการเอาตัวรอดเป็น

เรื่องจริงสอนใจ ต่อให้เรียนสูงแค่ไหน ก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับการเอาตัวรอดเป็น

เรื่องแรก เรื่องการเรียน

การศึกษาบ้านเรานั้น ก็เหมือนกับว่า เป็นเรื่องของคนที่เรียน เพียงคนเดียว การที่เรียนดี เรียนแย่ ก็อยู่กับตัวเอง ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่า จะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หรือพี่น้อง ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย และบางครั้งสถานที่

ที่เราเรียนนั้น จบมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงาน ของเราแน่นอนว่า ทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์และฝีมือด้วย ที่จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่น แต่ถ้าคุณนั้น มีผลการเรียนที่ดี ก็จะมีโอกาสว่า จะทำงานเก่ง เพราะกว่าจะจบ

ก็ต้องฝึกฝนกันมากมายเลยทีเดียว ซึ่งนั่นก็คิดว่า เคยผ่ านกันมาทุกคน อ ย่ า ง แน่นอน ในชีวิตวัยนักศึกษาเรานั้น จะเห็นได้ว่า ในช่วงที่เราศึกษาอยู่นั้น หากเรานั้นได้คิดผิด ทำผิด มันก็จะล ง โ ทษเราได้อย่ า งเดียว ก็คือ เกรดผลการเรียน

ของเรานั่นเอง ถ้าออกมาไม่ดี ก็ติด F ต้องไปเ รี ย นใหม่กับรุ่นน้องแต่บางคนนั้น ก็ไม่ได้ถืออะไร แต่บางคนก็ถึงกับขั้นเครียด ที่จะต้องไปเรียนกับรุ่นน้องชีวิตในวัยเรียนนั้น มีเรื่องเครียดไม่กี่เรื่องเองเท่านั้นค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสนุก

ซะมากกว่า บางคนก็ไม่อย ากจบออกมา เพราะชีวิตในช่วงวัยเรียนนั้น มีความสนุกมากเมื่อจบ ก็จะอยู่ในช่วงวัยทำงาน ซึ่งนั่นชีวิตก็อาจจะมีความสนุกน้อยลงนั่นเองค่ะ ต้องทำงานหาเงินไม่ค่อยมีเวลาทำสิ่งที่ตัวเอง อย ากผ่อนคลาย

เรื่องที่สอง ก็คือเรื่องการทำงาน

การเรียนเป็นอะไรที่ง่ายค่ะ สอบไม่ ผ่ า น ก็ลงเรียนใหม่ แต่ เมื่อย้อนมองกลับมา แล้วก็ทำงานนั้น ข้ อ ห าทำแล้วไม่ ผ่ า น ก็จะเกิดผลหลายๆอย่ างตามมา หรือเพื่อนร่วมงานขาด ความเชื่อถือในตัวเรานั่นเองค่ะนี่แหละ

คือโลกความจริงเมื่อเราผิ ด พ ลาด แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นโร คที่หอมหวาน เมื่อเราทำงานสำเร็จ คุณนั้นจะเกิดคุณค่า ต่อผู้อื่นในวงกว้างเลยทีเดียว รักคนที่ประสบความสำเร็จ ในชีวิตทั้งหลายก็เชื่อว่า ถึงแม้จะเรียนจบจาก

ช่วงวัยเรียนแล้ว แต่เขาก็ไม่สามารถห ยุดหาความรู้อยู่แค่นั้นไม่ไ ด้ ต้องศึกษาอะไรแบบจริงๆจังๆ ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก หรือที่เรีย ก กั น ว่า มหาลัยชีวิต นั่นเองค่ะ เพราะไม่มีผลต่อชีวิตของเรา ถ้าจะลงมือทำอะไร

ก็ต้องศึกษาไปจนวันตา ย คนที่ชีวิตล้มเหลว ก็มีเพียงแค่ สาเห ตุเดียว คือ ไม่รู้จักที่จะเรียนรู้ และแก้ไขในสิ่งที่ผิดทำผิ ดอยู่ซ้ำซ้ำจนไม่มีคุณภาพ และหมดความน่าเชื่อถือ สุดท้ายก็คือตัวเองนั้นเกิดความล้มเหลวค่ะ

นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่า การเรียนสูงนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญทั้งหมดในชีวิต แต่สิ่งสำคัญว่าคุณนั้นมีประสบการณ์ หรือรู้จักเรียนรู้ในการใช้ชีวิตให้เป็นมากกว่าเสียอีก การที่เรานั้นจะสำเร็จได้เราต้องรู้จักเรียนรู้ ในการใช้ชีวิต ในการทำอะไร

ต่างๆการเรียนไม่ได้หยุดแค่ ที่การจบ แล้วได้ใบปริญญามา แต่เราต้องศึกษาสิ่งต่างๆ ในชีวิตนั่น ก็คือ ชีวิตจริง ของเราค่ะ ในการเรียนเราจะได้รับ บทเรียน ก่อน จึงเจอ บททดสอบ แต่ในชีวิตจริงเรา จะเจอ บททดสอบ ก่อน จึงจะได้ บทเรียน

ขอขอบคุณที่มา profession-j55

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…