Home แนวคิดชีวิต เรียนจบอะไรมาไม่สำคัญ ขอแค่ทำอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ก็พอ

เรียนจบอะไรมาไม่สำคัญ ขอแค่ทำอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ก็พอ

6 second read
0
1,496
เรียนจบอะไรมาไม่สำคัญ ขอแค่ทำอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ก็พอ

เรียนจบอะไรมาไม่สำคัญ ขอแค่ทำอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ก็พอ

1 มนุ ษย์ทุกคน มีความสามารถในตัวเอง แต กต่าง กันไป

เราไม่จำเป็น ต้องเก่ง เหมือนกันหมด

2 แม้แต่ในคนคนเดียว ยังมีความสามารถที่หลากหลาย

เช่น เป็นห ม อ แต่ก็เล่นดนตรีเก่ง ทำอ าห า รเก่ง

เป็นศิลปิน แต่ก็คำนวณเก่ ง ขับรถเก่ง ในครั้งหนึ่งที่เรา

ไม่เห็นประโย ชน์ ว่าจะใช้อะไรได้จริง พอโตขึ้นอีกหน่อย

มันก็ต้องมีบ้าง ที่เรานึกอะไรขึ้นมา จนต้องไปหาอ่ านปัดฝุ่นตำร าอีกครั้ง

ทุกความรู้ที่เราได้รับ ไม่เคยสู ญเปล่า แค่เรามอง ไม่เห็นค่ามันเอง ลองนึกดูให้ดีสิ

3 สิ่งที่เราเรียนมาเป็น สิบเป็นร้อย มันคือ การหล่ อห ล อ ม หลายวิชา

ไม่ได้สอนเราทางตรง แต่ให้เราค่อยๆ ซึมซับข้อดีแต่ละ อ ย่ า งไ ปเอง

เช่น ฝึกความอดทน ฝึกความประณีต ฝึกทักษะการเข้าสังคม

4 สิ่งที่เรา เก่ง ไม่จำเป็นต้องออกมา ในรูปแบบวิช าชี พ

เช่น หมอ วิ ศ ว ก ร พย าบ าล มันอ าจเป็นพรสวร รค์ก็ได้

เป็นความรู้อะไรก็ได้ที่เราเอาจริงกับมัน เช่น การทำอ าหาร การจัดสวน

การออกแบบ ไม่อย่ างงั้น เราคงไม่เห็นนักธุรกิจ

หน้าใหม่หลายคน ผุดขึ้นเป็นด อ ก เห็ดหรอก

5 มันเป็นเรื่อง ธร รมดาที่มนุ ษย์เรา จะต้องวิ่ง ตามหาสิ่งที่ ใช่

ค่อย ๆ เรียนรู้ ค่อย ๆ ปรับตัวไป สิ่งที่เรากำลัง สนุกในตอนนี้ บางที

อาจจะยังไม่ใช่ที่สุด สิ่งที่เราเก่งในตอนนี้ ในวันข้างหน้ามันอาจ

เป็นเพียงแค่ ความทรงจำ เพราะอาจมีหลายปัจจัย ให้คิดมากขึ้น

เช่น จำเป็นต้องพับ โครงการเรียนต่อเอาไว้ เพราะเงินไม่พอ

จำเป็นต้องทำงาน หาเงินก่อน แล้วค่อยไปเรียนศิลปะที่เราชอบ

เราต้องดูจังหวะ ของชีวิตด้วย ความจำเป็น ของชีวิตแต่ละช่วง

6 มนุษย์เราควรมีทางเลือกให้กับชีวิตไว้หลายด้าน หรือ มีแผนสำรอง

เพื่อไม่เป็นการปิ ดกั้ นตัวเองจนเกินไป เช่น ถ้าวุฒิที่เราเรียนมา

มันหางานย าก จะยอมรึเปล่าที่เอาวุฒิต่ำ กว่านี้หางานไปก่อน

ถ้าเราไม่ได้อาชีพนี้ เรายอมได้รึเปล่าที่จะทำอาชี พอื่นไปพลางๆ

ก่อน ความฝัน สิ่งที่ใช่ มันไม่ควรเป็นสิ่งที่ ได้ดั่งใจในทันที

7 ในรั้วโรงเรียน ต่อให้เราได้เรียนกับอ าจารย์ ที่เก่งแค่ไหน ขอบเขต

ความรู้มันก็เป็นเพียง ความรู้ในรั้วเท่านั้น โล กของวัยผู้ใหญ่ที่โตขึ้น

เรายังต้องรู้เห็นอีกมาก เรียนรู้กันอีกย าว ลองผิดลองถูกกันอีกเยอะ

ดังนั้น จะมาฟั นธงว่าเรียนมาส ายวิ ท ย์ ต้องทำงานส ายวิทย์

เรียนส ายภาษาต้องทำงานส ายภาษา มันก็ไม่ถูกเสมอไป

มันเป็นเรื่องธร รมดามาก ที่ต้องแ ล กกับความเหนื่อย

ความพย าย ามหลายเท่าตัว จึงไม่ใช่เรื่องแปลก หากจะพบว่า

หมอบางคนแต่งเพลงได้ บางคนเรียนวิชาชีพ แต่มาเป็นศิลปิน

บางคนเรียนไม่จบแต่ประสบความสำเร็จ

ขอขอบคุณที่มา 108resources

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…