Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 8 ข้อ ที่จะทำให้คุณใช้เงินเป็น ชีวิตไม่ลำบากแน่นอน

เทคนิค 8 ข้อ ที่จะทำให้คุณใช้เงินเป็น ชีวิตไม่ลำบากแน่นอน

6 second read
0
399
เทคนิค 8 ข้อ ที่จะทำให้คุณใช้เงินเป็น ชีวิตไม่ลำบากแน่นอน

เทคนิค 8 ข้อ ที่จะทำให้คุณใช้เงินเป็น ชีวิตไม่ลำบากแน่นอน

1 ทำบัญชี รับ จ่าย (รายจ่าย = รายได้ – เงินออม)

ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีร ายได้ มีเงินเดือน ส่วนมากนั้นมักนำไปใช้จ่ายก่อน คนส่วนมากจะคิดแบบนี้

เหลือค่อยเก็บหากเป็นแบบนี้ ก็ลองเปลี่ยนมุมมอง ด้วยการหั กเงินไปเก็บก่อน

แล้วที่เหลือก็ค่อยนำไปใช้จ่ายก็ได้ หากทำได้ทุกเดือน มีเงินใช้ไปตลอดแน่นอน

2 ซื้ อของเท่าที่จำเป็น อันไหนไม่จำเป็นก็ตั ดออกไป

เพราะมันเป็นสิ่งที่ ทำให้เรามีเงินไว้ใช้ใน ย า ม จำเป็นได้ และสามารถวางแผน

ไม่ใช้จ่ายเกินกำลัง ป้องกันไม่ให้ไป ก่อหนี้ จนเกินจะรับไหว

3 บั ตรเ ค ร ดิต คือ เงินสด

มันเปรียบเสมือน การจ่ายเงินสด เพื่อชำ ร ะสิ นค้า ฉะนั้น ควรใช้ อ ย่ า งร อบคอบ

เก็บ รั ก ษ า ให้ดีเหมือนเงินส ดนั่นแหละ เพราะหากใช้

จนเกินกำลัง มันอาจทำให้เป็นหนี้ ได้เหมือนกัน

4 อ ย่ า ให้เป็นหนี้ท่วมตัว จนรับไม่ไหว

หากเป็นหนี้ ควรรู้จักคำนวณ รายจ่ายของตัวเอง ของละเดือน

เงินเก็บเราก็ควร ต้องมีไว้ เมื่อฉุ กเ ฉิ น เพื่อให้เรา สามารถชำ ร ะเงินได้

5 นึกถึงอนาคต วางแผนการเงินของตัวเอง

เพราะการวางแผน ควรตั้งเป้าหมายที่ชัด ที่เป็นรูปเป็นร่างมากที่สุด

อ ย่ า ง การเริ่มต้นทำงานนั้น เราก็อาจวางแผนซื้ อ บ้าน ซื้ อ รถ

ในวัยกลางคน เริ่มคิดถึงชีวิตหลังวัยเกษียณ หากมีลูกก็เริ่มคิดถึงประกั นชีวิต

ให้ลูกมีหลักประกันไว้ ถ้ามันเกิดสิ่งที่ไม่ คาดคิดกับตนเอง ลูกจะได้ไม่ลำบาก

ดังนั้นทุกคนควรเริ่มวางแผน ในเรื่องการเงินที่เหมาะกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นแผน

การใช้จ่ายในชีวิต ประจำวันของเราเอง หรือแม้แต่การวางแผ นเพื่อการเกษียณอายุด้วย

6 ให้เงิน ทำงานของเมันเอง

พอเก็บเงินได้แล้ว จากนั้นเราก็ต้องนำไป ล ง ทุ น หาผลตอบแทน ที่สูงขึ้น

มากกว่ าการออมไว้เฉยๆ เช่น ล ง ทุ น หุ้น กองทุ นรวมก็ได้

7 จ่ายหนี้ ที่ด อ ก เบี้ยแพงก่อน เป็นอันดับแรก

พอเป็นหนี้ควรดูว่า หนี้ก้อนไหน ด อกเบี้ยสูงสุด เพราะเงินที่จ่ายคืน

แต่ละงวด แบ่งการจ่ายคืนเป็นสองส่วน เช่น เงินต้นและดอ ก

ฉะนั้น หนี้ที่ด อกสูงกว่า สัดส่วนของเงินที่ชำร ะ ส่วนของ ด อ ก เบี้ย

ก็สูงกว่าเช่นกัน ดังนั้นจึงควรปลดหนี้ ที่ด อกสูงๆ ก่อนไงล่ะ

8 ก ู้ หากเราจำเป็นที่จะต้องทำ

ก่อนจะ ก ู้ ก็ควรคิดว่า จะเอาเงินไปทำอะไร ถ้า ก ู้เพื่อบริโภค

ก็ควรคิด ว่าสิ่งที่จะใช้เงินซื้ อมันจำเป็นไหม ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น

ก็ควรเก็บเงินให้ครบ และควรเอาเงินนั้นไป ซื้ อจะดีกว่า

ขอขอบคุณที่มา san-sabai

Check Also

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย 1 ไม่รักไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดี…