Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 7 ข้อ ในการวางแผนจัดการหนี้

เทคนิค 7 ข้อ ในการวางแผนจัดการหนี้

14 second read
0
238
เทคนิค 7 ข้อ ในการวางแผนจัดการหนี้

เทคนิค 7 ข้อ ในการวางแผนจัดการหนี้

1 อย่ าสร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่ม

ถ้าหากคุณชำระหนี้ ก้อนเดิมยังไม่หมด และยังเป็นภาระอยู่ ก็อย่ าเพิ่งสร้างหนี้

ก้อนใหม่เพิ่มเลย นอกเสี ยจากว่าจะนำ หนี้ก้อนใหม่นั้น มาจ่ายหนี้ก้อนเก่า

ให้หมดก่อน โดยหนี้ก้อน ใหม่จะต้องมีด อกเบี้ ยที่ถูกกว่าเท่านั้น

2 ชำร ะห นี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำ

ในแต่ละเดือนนั้นจะ มีการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนี้ต่างๆ ซึ่งเราจะต้องชำ ร ะห นี้

อย่ างน้อยที่สุด ตามยอดเรียกเก็บ ขั้นต่ำ หากคำนวณแล้ว พบว่าสามารถ

ชำระหนี้ขั้นต่ำได้ครบทุกใบ และยังพอมีเงินเหลือ ควรนำเงินส่วนนั้นไป

จ่ายชำระหนี้ให้มากกว่า ยอดเรียกเก็บขั้นต่ำเพราะเงินที่ จ่ายส่วนเพิ่มขึ้นนั้น

จะทำให้ยอดเงิน ต้นลดลง ด อกเบี้ย น้อยลง และหมดหนี้ไวขึ้นด้วย

3 ให้ชำระหนี้ก้อนที่มี ด อ ก เบี้ยสูงที่สุดก่อน

การชำระหนี้ก้อน ที่มีด อกเบี้ยสูงที่สุดก่อน จะทำให้เรา หลุดพ้นการเป็นหนี้

ได้เร็วขึ้น เพราะเมื่อเงินต้นเหล่านี้ลดลง ด อกเบี้ยที่จ่ายก็จะลดลงตามไปด้วย

และถ้าหาก มีหนี้นอกระบบร่วมด้วย ต้องรีบพย าย ามหาวิธีปิดหนี้

นอกระบบนั้นให้หมด โดยเร็วเป็นอันดับแรก เพราะด อกเบี้ยสูงกว่าหนี้ ประเภทอื่น

4 รวมหนี้ทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียว

การทำเช่นนี้นั้น ก็เพื่อหลีกเลี่ยง การเรียกเก็บยอด เล็กๆน้อยๆหลายๆใบ

ในแต่ละเดือน ที่ทำให้เราต้องเสี ยค่า ธรรมเนียม การชำระเงินตาม

แต่ละช่องทาง จำนวนหลายครั้ง ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น

การรวมหนี้ทั้งหมด ให้เป็นก้อนเดียวกัน จะช่วยให้เราสามารภ จัดการหนี้ได้ง่าย

5 ชำระหนี้ให้ตรงเวลา

เราควรจะชำระหนี้ ให้ตรงตามกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยง การถูกเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการ ติ ด ตามทวงถามหนี้ หากลืมชำระหรือชำระล่าช้า

ซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายตรง นี้ที่มันมากขึ้นนอกจากด อกเบี้ยนั่นเอง

และค่าธรรมเนียม ของยอดหนี้ที่จะ ต้องถูกเรียกเก็บอยู่แล้ว

6 ประหยัด และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง

การประหยัดและเลือก ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น จะทำให้เรามีเงินเหลือ

เพิ่มในกระเป๋ามากขึ้นด้วย และควรจะเลิกหรือลด การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย

เช่น การซื้อเสื้อ ผ้าแพงๆ การกิน ดื่ม เที่ยว เป็นต้น

7 ถ้าชำระหนี้หมดแล้ว ให้เปลี่ยนมาเก็บเงิน

หากว่าเรา ใช้หนี้จนหมดแล้ว ควรนำเงินส่วนที่เราเคย กันเอาไว้สำหรับ

ชำระหนี้นั้นมาเปลี่ยน เป็นเงินเก็บแทน เพื่อเพิ่มความพร้อมทางการเงิน

เผื่อในอนาคตจำเป็นที่ จะต้องใช้เงิน จะได้ไม่ต้องกลับไปสู่ วังวนของการเป็นหนี้อีก

ขอขอบคุณที่มา c e n t r a l t h e 1 c a rd, kiadtikun

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…