Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 17 ข้อ ในการลดรายจ่ายและช่วยเพิ่มรายได้ในกระเป๋า

เทคนิค 17 ข้อ ในการลดรายจ่ายและช่วยเพิ่มรายได้ในกระเป๋า

6 second read
0
496
เทคนิค 17 ข้อ ในการลดรายจ่ายและช่วยเพิ่มรายได้ในกระเป๋า

เทคนิค 17 ข้อ ในการลดรายจ่ายและช่วยเพิ่มรายได้ในกระเป๋า

1 อย่ าเพียงแค่ประหยัดเงิน

การออมเป็นสิ่งทีดี โดยควรตั้งเป้าหมาย ในการออมระยะสั้น

เช่น ออมให้ได้ 300 บาท หรือมากกว่านั้น ต่อสัปดาห์ จะทำให้เราไม่รู้สึก

หนักเกินไป และมีกำลังใจในการเก็บเงิน และควรวางแผนการเกษี ยณ

ให้เร็วที่สุด อ ย่ า เพียงแค่ ทำงานไปทุกๆ เดือน

2 อย่ าซื้อเสื้ อผ้าราคาถูก

ก็คือ การเลือกเสื้อผ้า ที่ใช้วัสดุคุณภาพดี เพราะเมื่อคุณซื้อเสื้ อผ้า

ราคาถูกที่เนื้อผ้าไม่ดี หรือการตั ดเย็ บไม่ดี จะทำให้เสื้ อผ้าเหล่านั้น

เสื่ อมสภาพเร็ว หลังจากซัก ไปเพียงไม่กี่ครั้ง

3 ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ

เป็นของชิ้นใหญ่ที่ควรลงทุน เพื่อความสะดวกสบาย และควรตระหนักถึงการประหยัด

พลังงานด้วย เพราะการประหยัดค่าไฟ ก็ช่วยคืนเงิน ในกระเป๋าได้ด้วย

4 ลดรายจ่ายเรื่องเสื้ อผ้า

เราควรเปลี่ยน สิ่งที่ไม่ใช้แล้ว ให้มาเป็นเงินเข้ากระเป๋า จะดีกว่านะ รวมไปถึงเสื้ อผ้า

ที่กำลังล้นตู้อยู่ด้วย ซึ่งหลายคนมีเสื้ อผ้าเยอะมาก แต่ใส่ไปไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ของทั้งหมด แนะนำว่าให้ตัดใ จแล้วนำไปขายต่อ เอาเงินมาเก็บเพิ่มจะดีกว่านะ

5 อย่ าบ้ าสะสม

แม้ว่าของสะสมเป็นของ ที่มีคุณค่าทางจิตใจก็จริง แต่อย่ างไรก็ตาม ใครที่เป็น

นักสะสมก็มักจะเต็มไปด้วย รายจ่ายที่รั่ วไหล ถ้าคุณไม่หยุด ตัวเองเลย เมื่อมอง

ย้อนกลับมาอีกที อาจพบว่ามีของสะสม อยู่เต็มบ้านไปหมด แต่เงินในบัญชีกลับว่างเปล่า

6 ยกเลิ กการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้

อ ย่ า  งเช่น ฟิตเนสที่ สมัครไว้เพราะอย ากหุ่ นดี แต่ก็ไม่เคย

มีเวลาว่างไปสักที อย่ าลืมว่า คุณสามารถต่ออายุ การเป็นสมาชิก

ในภายหลังได้ ถ้าไม่ได้ ไปจริงๆ ก็ยกเลิกไปก่อนก็ได้

7 สนุกกับความบันเทิงง่ายๆ

การไปเที่ยว ตามห้างสรรพสินค้า หรือเที่ยวข้างนอก จะทำให้เรา

ได้พบกับสิ่งล่อตา ล่อใจมากมาย จนจ่ายเงินไปใน จำนวนมากกว่าที่ตั้งใจ

เอาไว้นั่นเอง ลองมีสักวันที่ คุณสร้างความสุข และความบันเทิงง่ายๆ

ได้ที่บ้าน อย่ างฟังเพลง ดูทีวีอ่ านหนังสือ เป็นอีกเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ

ในการลด รายจ่ายเรื่อง ความบันเทิงได้ด้วย

8 ใช้ระบบขนส่งสาธารณะบ้าง

การโดยส ารด้วยรถสาธารณะ จะช่วยให้คุณประหยัดเงิน ได้เป็น อ ย่ า  งมากเลยทีเดียว

และยังช่วยประหยัดพลั งงานแทนการขับรถยนต์ ส่วนตัวอีกด้วย หรือลองซื้อบัตรประเภท

รายเดือนขอ งรถไฟฟ้า รถเมล์ ก็จะพบว่าค่าโดย ส า ร ยิ่งถูกลงไปอีก

9 เปรียบเทียบก่อน และใช้กฎ 24 ชั่ ว โมง

เวลาที่คุณอย าก ซื้อของราคาสูงๆ ให้กลับบ้านไปแล้ว ไตร่ตรองอีกสัก 24 ชั่  วโมงก่อน

แล้วค่อยวกกลับมาซื้อมันอีกครั้ง เพราะถึงเวลานั้นบางที เราก็อาจจะไม่อย ากได้แล้ว

ก็ได้ หรือลองคำนวณ ราคาสิ่งของที่จะซื้อเปรียบเทียบ กับจำนวนค่าตอบแทนรายวัน

ที่ได้จากการทำงานของคุณ ลองทำแบบค่อยเป็นค่อยไป แล้วคุณจะพบว่าตัวเองนั้น

มีเงินเหลื อเยอะขึ้น อ ย่ า ง แน่นอน

10 หยุดใช้บัตรเ ค รดิ ตจ่ายล่วงหน้าถ้าไม่จำเป็น

เพราะความสะดวก ของบัตรเครดิต ก็ทำให้เราใช้เกินงบประมาณ ที่ตั้งไว้ด้วย จนทำให้

เก็บเงินได้ไม่ถึงเป้าหมาย เทคนิคง่ายๆ ก็คือ ให้เขียน ข้อความเตื อนตัวเองไว้บน

กระด าษเล็กๆ แปะบนบัตรเครดิ ตเอาไว้เลย เป็นข้อความเตื อนใจให้คิดก่อนซื้อ

11 ค่าอาหาร รายจ่ายประจำที่ลดได้

ค่าอาหารเป็นหนึ่ง ในค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุด ก้อนหนึ่งในชีวิตประจำวันเลยก็ได้

วิธีหนึ่งที่จะช่วยลด รายจ่ายได้ก็คือ การประหยัดค่าใช้จ่าย ก้อนนี้ให้มากขึ้น

สำหรับการลดรายจ่าย ค่าอาหารสามารถทำได้โดย การทำอาหารทานเอง

การทำอาหารไปทานเอง จะช่วยให้เราประหยัด ค่าใช้จ่ายกว่าซื้อทานข้างนอก

12 ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

ร้านค้าหลายร้าน มักมีสิทธิพิเศษ ให้เมื่อเราไปช้อปปิ้ง ก็ขออย่ าละเลย

สิทธิพวกนี้ เพราะบางทีคุณอาจได้รับเช็ คของขวัญ บัตรกำนัลดีๆ

ที่ทำให้ ประหยัดเงิน ไปได้อีกเยอะเลย

13 จดบันทึกให้เป็นนิสั ย

เราควรจดบันทึกรายรับรายจ่ายให้เป็นนิสั ย เพราะจะทำให้รู้ว่าเรา หมดเงินไปกับอะไร

และช่วยให้เราสามารถ ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันมีแ อ ปพลิเ คชัน

รายรับรายจ่ายมากมาย ที่ทำให้เราสะดวก ในการใช้งาน ให้คุณได้เลือกลองใช้

14 งบประมาณควรแบ่งประเภทและลำดับความสำคัญ

เมื่อเราเห็นงบประมาณ รายจ่ายทั้งหมดหลังหั ก เงินออมที่คาดหวังไว้แล้ว

ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อเราเริ่มลงมือจริง แต่หลายครั้งก็จ่าย ไม่ได้จริงตามที่ตั้งใจไว้

เพราะมักจะจ่ายให้กับ สิ่งที่ไม่สำคัญก่อน เช่น จ่ายให้กับค่าอาหารที่อย ากทาน

ในแต่ละวันก่อน จนลืมคิดไปว่า มีส่วนที่สำคัญที่จะตามมา ในช่วงปลายเดือน

เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น

15 ตั้งต้นด้วยเงินออม

หลายคนคิดว่าเงินเก็บ หรือเงินออมนั้น คือเงินที่เหลือจาก การใช้จ่าย รายได้ลบรายจ่าย

เท่ากับเงินออม ซึ่งวิธีการคิดแบบนี้ ก็ถูกต้อง แต่ไม่ใช่แนวคิด ตั้งต้นที่ดี แต่ที่สำหรับ

คนที่อย ากเก็บเงินให้ได้ อ ย่ า ง มีวินัย เราไม่ควรมอง เงินออมเป็นเงินเหลือ แต่ควรมอง

เป็นเงินที่ถูก จัดหมวดหมู่  เอาไว้ว่า นี่คือเงินออม โดยเฉพาะนะ

16 เลือกบัญชีธนาคารที่ได้ ด  อ ก เบี้ ยดีๆ

เพื่อสร้างผลตอบแทน เพิ่มขึ้นจากการฝากเงินทั่วไป แบบการเลือกหั ก

บัญชีแบบอัตโนมัติ บัญชีก็สามารถสร้างวินัย การออมได้เหมือนกัน

จะได้ไม่ต้องกังวลว่ าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือยัง ซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อการ

ไปถึงเป้าหมาย การออมที่วาง ไว้ด้วย

17 อย่ ามีเฉพาะบัญชีออมทรัพย์

แนะนำให้ลองฝากประจำบ้าง หรือลงทุนแบบ หั ก อัตโนมัติบัญชีบ้างก้ดี

เพื่อสร้างวินัยการออม จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้ ได้ออมเงินหรือฝากเงิน

เข้าธนาคารแล้วหรือยัง ซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อการ ไปถึงเป้าหมายการออม ที่วางไว้ด้วยนั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา the-wayoflife

Check Also

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย 1 ไม่รักไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดี…