Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 17 ข้อ ที่พ่อแม่ควรรู้และนำไปสอนลูกๆให้มีความั่นใจในตัวเอง

เทคนิค 17 ข้อ ที่พ่อแม่ควรรู้และนำไปสอนลูกๆให้มีความั่นใจในตัวเอง

12 second read
0
829
เทคนิค 17 ข้อ ที่พ่อแม่ควรรู้และนำไปสอนลูกๆให้มีความั่นใจในตัวเอง

เทคนิค 17 ข้อ ที่พ่อแม่ควรรู้และนำไปสอนลูกๆให้มีความั่นใจในตัวเอง

1 ไม่วิจารณ์ การแสดงออก

ไม่มีสิ่งใด ที่ทำให้ลูกท้อเท่า กับการวิจารณ์ลูกๆ ในความพย าย ามของเขา

และการให้คำแนะนำนั้น มันสามารถทำได้บ้าง แต่อ ย่ าบอกว่า ลูกทำกิจก ร  ร ม นี้ได้ แ ย่ มาก

หากลูกกลัวที่จะล้มเหลวเพราะ กังวลว่าจะทำให้เราโกรธลูกจะไม่กล้าทำ การที่พ่อแม่

วิจารณ์ลูกบ่อยๆ จะทำให้ลูกรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเอง และจะหมดแร งจูงใจ ไม่มีกำลังใจในการทำอะไร

2 ฝึกให้กำลังใจ เพื่อสร้างความสามารถให้กับลูกๆ

พ่อแม่ควรให้กำลังใจ เสริมแร งให้ลูกๆ ทำในสิ่งที่ ลูกสนใจ เพราะว่าเขาจะ

ไม่รู้สึกกดดันมากไป ลูกจะทำได้ดี ก็เพราะได้รับกำลังใจ จากครอบครัว

และการฝึกความพ ย า ย า มนั้นมันจะสร้างความเชื่อมั่น ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองต ามมาไงล่ะ

3 ชื่นชมกับความ พ ย า ย า ม ของลูกๆ ตัวเอง

เพราะไม่ว่าลูกจะ แพ้หรือชนะ พอเราโตมากขึ้น เราอาจจะพบว่า ระหว่างการเดินทางนั้น

มีค่ามากกว่าจุดหมาย พอลูกตั้งเป้าหมาย เพื่อที่จะชนะในการทำอะไรสัก อ ย่ า ง

แต่ต้องสะดุดล้ม ไปถึงเส้นชัย เมื่อเป็นเช่นนั้น ให้เราให้กำลังใกับลูกนั้น

อ ย่ า ทำให้ลูกรู้สึกอาย เมื่อเขากำลัง พ ย า ย า ม แล้วลูกจะเรียนรู้ว่า

ความ พ ย า ย า ม ช่วยสร้างความมั่นใจ ได้ อ ย่ า ง มากเลยล่ะ

4 ให้ลูกฝึกแก้ปัญหา ด้วยตัวเอง

หากพ่อแม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลูกเสมอลูกจะ ไม่มีทักษะในการพัฒนา

ด้านความเชื่อมั่นตัวเอง เมื่อพ่อแม่ช่วยเหลือตลอด ลูกจะขาดวิธีรู้จัก

คิดแก้ปัญหา ความเชื่อมั่นใน ตนเองจะหมดไป

5 เปิดประตู สู่ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รู้

และในฐานะผู้ปกครอง เราควรช่วยเปิด โอกาสให้ลูก มีประสบการณ์ในโลก

กว้างมากขึ้น ก็เพื่อเปิดโลกทัศน์สำหรับ การเรียนรู้ของเขา

มันจะสอนให้ลูกรู้ว่ าไม่ว่าจะเจอประสบการณ์ ที่น่ากลัวที่เราไม่เคย

เผชิญมาก่อน เราก็จะสามารถ ผ่ า น ไป และเอาชนะมันได้เสมอ

6 ให้ลูกแสดง พ ฤ ติ ก ร  ร ม ตามวัยของตัวเอง

เพราะเราไม่ควรมีความ คาดหวังให้ลูก แสดงพฤติกร รม เหมือนผู้ใหญ่หรอกนะ

เพราะถ้าลูกรู้สึกว่า ต้องแสดงพฤติ ก ร ร ม อะไรก็ตาม ที่เหมาะสมจะทำให้เห็น

ถึงมาตรฐาน ที่เป็นไปไม่ได้ และจะไปลดความ พ ย า ย า ม ที่ลูกทำอยู่

และการตั้งมาตรฐาน ที่ลูกไม่สามารถไปถึงได้ สิ่งเหล่านี้มันจะลดความเชื่อมั่นลูกลง

7 ห ลี ก เ ลี่ ย ง การซิกแซก

ก็เช่นว่ามีข้อยกเว้น ให้ลูกเสมอๆ แบบนี้ มันจะทำให้ลูก ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

8 ให้ลูกลอง สิ่งอะไรใหม่ๆ ที่ท้าทาย

เพราะมันจะแสดง ให้ลูกเห็นเป้าหมาย ที่เป็นความสำเร็จเล็กๆ ของตัวเองทั้งนี้

ก็เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ของเป้าหมายใหญ่ๆ อ ย่ า ง การ ขี่จักรย านโดยไม่ใช้ล้อเล็ก

มันจะสร้างความมั่นใ จในตัวลูกเพิ่มขึ้น ได้จากความรับผิ ดชอบตามวัยของเขา

9 ชมเชย ในความกล้า เมื่อลูกทำสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็น การเข้าทีมบ าสหรือการลองเล่น โรลเลอร์สเก็ต พ่อแม่ก็ต้องชม

และให้กำลังใจเขาใ น การทำสิ่งใหม่ๆ ก็คือโดยพูดคำชมง่ายๆ อ ย่ า ง เก่งมาก

ที่กล้าลองสิ่งใหม่ๆ ความกล้าหาญของเขามันมา จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิมไงล่ะ

10 กระตุ้ นความ อ ย า ก รู้อย ากเห็น

เพราะการตั้งคำถาม ที่ไม่จบไม่สิ้นนั้น มันอาจทำให้ลูกเหนื่อย และเบื่ อหน่ าย

แต่ความจริงนั้น ไม่ควรเป็นเช่นนั้น เพราะพ่อแม่ควรตั้งคำถาม

เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการของ เ ด็ ก เพื่อที่ลูกจะได้เรียนรู้ว่า มีหลายสิ่ง

หลาย อ ย่ า ง ที่เรามอง ไม่เห็นอีกมากมาย ที่เรายังไม่ได้เรียนรู้

และเหล่านี้แหละ มันจะกร ะตุ้ นให้ลูกๆ มีความ อ ย า ก รู้ อ ย า ก เห็น

จะเรียนรู้ได้เร็ว และดีกว่า เ ด็ ก ที่พ่อแม่หา คำตอบให้ตลอด

11 ฉลองความตื่นเต้น สำหรับการเรียนรู้ใหม่ๆ

เ ด็ ก ๆ มองดู และเรียนรู้ว่า พ่อแม่รู้สึกยังไงต่อสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับเขาหากเราตื่นเต้น

กับวิธีการว่ายน้ำ การพูดภาษาใหม่ๆ เ ด็ ก ๆ ก็จะรู้สึกตื่นเต้นด้วย เพราะการเรียนรู้

เป็นสิ่งที่ ย า ก และถ้าทำให้ ประสบความสำเร็จได้มันจะช่วย สร้างความมั่นใจ เพิ่มมากขึ้นได้

12 พ่อแม่ควร ช่วยเหลือและสนุบสนุน

แต่ว่าต้องไม่มากไป เพราะการให้ความช่วยเหลือ ที่มากไปมันจะลดความสามารถ

ในการพึ่งพาตัวเองของลูก และควรให้ลูกช่วย เหลือตัวเองก่อน

จะได้สร้าง ความมั่นใจแก่ ลูกมากขึ้นไง

13 ทำความล้มเหลวให้เป็น ฐานการเรียนรู้

เรียนรู้จากข้อผิ ดพลาด เพื่อช่วยสร้าง ความมั่นใจให้ตัวเอง แต่นั่นจะเกิดขึ้นได้

เมื่อพ่อแม่ทำข้อผิ ดพลาดเป็นโอกาส ที่จะเรียนรู้เติบโตและก้าวไป

ฉะนั้นแล้ว อ ย่ า ปกป้องลูกมากไป จงยอมให้ลูกล้ มบ้าง เพราะบางครั้งมันทำให้

ช่วยให้ลูกเกิดความเข้าใจได้ และมีการวางแผนที่ดี ขึ้นในครั้งต่อไปได้

และคุณพ่อคุณแม่นั้น ควรเปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้ จากข้อผิดพลาดของตัวเองด้วย

14 อ ย่ า บอกลูก เมื่อเรามีความกังวลใจ กับลูก

เพราะพ่อแม่ที่กังวลใจเกินไป ก็มักแปลความหมายได้ว่าไม่เชื่อมั่นในสิ่งต่างๆ

เพราะการแสดงความมั่นใจ ออกไปมันจะส่งผลต่อ ความมั่นใจของ เ ด็ ก ด้วยนะ

15 ให้กำลังใจลูก หากลูกเผชิญความ ทุ ก ข์

เพราะในชีวิตนั้น มันไม่มีความยุติธรรม และไม่มีอะไรที่ง่ายเสมอไป นะซึ่งลูกต้องเรียนรู้

เมื่อเราเผชิญ กับความ ย า ก ลำบาก พ่อแม่ควรทำให้เห็นว่า หากเราทนต่อ

ความ ย า ก ลำบากได้ สิ่งเหล่านี้มันจะ ช่วยสร้างให้เราปรับตัว

รู้จักยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ ให้เขารู้ว่ากว่าจะได้อะไรมา มันลำบากแค่ไหน

16 สอนลูกว่า ถ้าจะทำให้สำเร็จ ต้องรู้อะไร

พ่อแม่เป็นฮีโร่ ในใจขอ งเ ด็ ก ๆ จนกระทั่ง ลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ฉะนั้น จงใช้โอกาสนั้น

สอนลูกให้รู้จักวิธีการคิด วิธีการแสดง และการพูดที่ดีให้เขาเห็น

17 เป็นผู้ปกครอง แบบที่เข้าใจลูก

พ่อแม่ก็ไม่ควร บังคับ ไม่ควรเข้ม งวดจนเกินไป ถ้าเราเข้มงวดกับเขามาก

มันจะทำให้ลูก ไม่มีความมั่นใจ ทั้งมันจะไปลด ความเชื่อมั่นลง

แต่การสร้างลู กให้มีความเขื่อมั่น มันจะทำให้ลูกเป็น คนสร้างสรรค์

เขาจะกล้าพูดคำว่า ไม่ได้ ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

อ ย่ า ง เช่น กล้าปฏิเสธต่อผู้ ที่มาหยิบยื่น สิ่ง ไม่ดีให้ ฉะนั้น พ่อแม่ต้องยอมให้ลูกๆ

รู้จักลองผิ ดลองถูก เพราะมันจะสร้างลูก ให้เป็นคนดี คนเก่งในอนาคต

ขอขอบคุณที่มา m g r o n l i n e, wansukth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…