Home แนวคิดชีวิต เทคนิคการไปสู่เป้าหมายได้ง่ายๆภายใน 1 ปี

เทคนิคการไปสู่เป้าหมายได้ง่ายๆภายใน 1 ปี

8 second read
0
4,473
เทคนิคการไปสู่เป้าหมายได้ง่ายๆภายใน 1 ปี

เทคนิคการไปสู่เป้าหมายได้ง่ายๆภายใน 1 ปี

การตั้งเป้าห ม า ย การเ งิ นภายใน 1 ปีให้สำเร็จต ามที่หวัง ค ว ามสำเร็จ

และประสบการณ์ต่างๆ ที่ ผ่ า น มาในปีที่แล้ว รวมถึงการตั้งเป้าห ม า ย การ เริ่ม

ทำสิ่งใหม่ๆ ที่มาถึงหรือ การนำสิ่งที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว มาทำใหม่ปีนี้ ปั ญ ห า

ที่พบทุกๆ ปีคือเป้าห ม า ยที่เราตั้งใจจะทำมากมาย และเขียนไว้ตั้งแต่ต้นปี พอ

ผ่ า น ไ ป ไ ม่กี่สัปดาห์ หรือเดือนเราก็ล้มเลิก ความตั้งใจนั้นแล้ว พอสรุปสิ้นปี

อาจจะมี เพียงไม่กี่ข้ อที่ทำได้สำเร็จ หรือบางคนทำได้เลยสิ่งนี้ ไม่ได้แปลกแต่อย่ างใด

เ พ ร า ะ ใครๆ ก็เป็นกัน รวมถึงผมด้วย ตัวอย่ างเป้าห ม า ยที่เรามักตั้งกันไว้ เช่น

1 ปีนี้จะ เก็บเ งิ น ให้ได้มากขึ้น

2 รักตัวเอง มากขึ้น

3 ออ กกำลังกาย มากขึ้น

4 ใช้เ งิ นให้ น้อยลง

5 หาเ งิ นให้ได้ เยอะขึ้น

จากตัวอย่ างเป้าห ม า ยพวกนี้ผมก็เคยเป็นหนึ่ง คนที่เขียนแบบนี้เหมือนกัน

และสุดท้าย ล้ ม เ ลิ กไป จนเมื่อได้เข้า เรียนหลักสูตร Self Masterity

หรือ การเรียนรู้ตัวเองของ บริษัทเมือง ไ ท ย ประกันชีวิต ก็รู้ว่าที่เราเขียนนั้น

มันยังไม่มีอีกหล า ยอย่ าง หรือเรียกว่า เป้าห ม า ย ไม่ชัดเจน เลยอย าก

จะเอามาบอ กต่อให้ทุกคน ได้อ่านกันครับ

1 เป้าห ม า ยที่ ต้องการ เราจะทำอะไร

2 วิ ธีการที่จะ ทำให้เป้าห ม า ยนั้น เกิดขึ้นได้

3 ระยะเวลา ของการทำ ให้สำเร็จ

4 ทำไป เพื่อใคร

จา ก ตัวอย่ างเป้าห ม า ยแบบแรก ที่ผมเขียนไว้ ไม่ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ข้ อ

หรืออาจ จะ ไ ม่ต้องครบทั้ง 4 ข้ อแต่อย่ างน้อยควรที 3 ข้ อ พอเป้าห ม า ย

ไม่ชัดเจนก็ทำให้เรา ไม่รู้วิ ธีการหรือไม่มีแรงผลักดัน ที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้

มาลองเขียนเป้าห ม า ยใหม่ ให้ชัดเจนขึ้นโดยเรียบเรียง และเติมองค์ประกอบ

จากหลักการ ที่ผมได้อธิบาย ไปครับ

1 ปีนี้ จะเก็บเ งิ นให้ได้มากขึ้น เป็นเดือนละ 1,000 บ า ทโดยตั ดจาก

เ งิ นเดือน มาออม ภายใน 5 เดือน เพื่อให้เป็น ของขวัญวันเกิดแม่

2 ฉันจะรัก ตัวเองมากขึ้น โดยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่ างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง

เพื่อที่จะได้ หางานใหม่ที่มีร า ยได้ มากขึ้นให้กับตัวเอง

3 จะออ กกำลังกาย อย่ างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เขัาคลาสโยคะเพื่อ

ยืดเส้นจากการ ป ว ดหลังที่นั่งทำงานนานๆ และวิ่งอาทิตย์ละ 1 ครั้งเพื่อลดน้ำหนัก

4 ใ ช้ เ งิ นน้อยลง 10เปอร์เซน โดยลดค่าใช้จ่าย จากการกิน

หรือ ลดค่าใช้จ่าย จากการซื้ อ ของใช้ในแต่ละเดือน

5 ห า เ งิ นให้ได้เยอะขึ้น นอ กจากงาน ประจำแล้ว จะหางานเสริม

ทำงานเสริมที่ทำ อยู่ให้ได้มากขึ้น กว่าเดิม และตั ดมาออมเ งิ นเดือนละ

20เปอร์เซน ของร า ยได้ จากงานเสริม เพื่อเอาไว้เป็นค่าผ่ อ นดาวน์คอนโด

ต้นปีหน้า การตั้งเป้าห ม า ยแบบใหม่จะทำให้ เราเห็นภาพชัดเจน มากกว่าเดิม

ทั้งวิ ธีการที่จะต้อง ทำให้เป้าห ม า ยนั้นเกิดขึ้นจริง ระเวลาที่จะทำ

และเราจะทำเพื่อใคร ลองเอาวิ ธีนี้ไป ปรับใช้กันดูนะครับ ผมก็ทำมาแล้ว

และก็ทำให้ เป้าห ม า ยหล า ยข้ อสำเร็จ ขึ้นได้จริงๆ

ขอขอบคุณที่มา the-wayoflife, kiddeemak99

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…