Home แนวคิดชีวิต เทคนิคการสอนลูกแบบพ่อแม่สมัยใหม่ ให้ลูกๆเก่งรอบด้าน

เทคนิคการสอนลูกแบบพ่อแม่สมัยใหม่ ให้ลูกๆเก่งรอบด้าน

14 second read
0
535
เทคนิคการสอนลูกแบบพ่อแม่สมัยใหม่ ให้ลูกๆเก่งรอบด้าน

เทคนิคการสอนลูกแบบพ่อแม่สมัยใหม่ ให้ลูกๆเก่งรอบด้าน

พ่อแม่ทุกคน ก็หวังเล็กๆ ว่าลูกของเรานั้นจะต้องเป็น เ ด็ ก ที่สมบูรณ์

และเพรียบพร้อมในทุกๆ สิ่ง ทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงการเรียน

ซึ่งถ้าพูดถึงการเรียนเ ชื่อเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ ทุกคนก็หวังมากๆ

ที่จะให้เขากล า ยเป็น เ ด็ ก ที่เรียนเก่ง และประสบความสำเร็จ ด้านการเรียนกว่าใครๆ

เพราะด้วย ความเชื่อที่ว่า เ ด็ กที่เรียนเก่ง มักจะประสบ ความสำเร็จในหล า ยๆ ด้าน

แถมยังเป็นหน้าเป็นต าให้กับพ่อแม่อ ย่ างเราๆ อีกด้วย เป็นเรื่องธรรมดานะคะ

ที่พ่อแม่ทุกคนล้วน อย ากที่จะให้ลูกของเรานั้น เรียนเก่ง เราก็จะเห็นได้ว่า

นอ กจากการเรียน ในห้องเรียนที่เยอะซะจน เ ด็ ก ๆ เ ค รี ย ดแล้ว ก็ยังต้อง

ไปเรียนพิเศษกันต่ออีก เพื่อเสริมความฉลาดของลูก เพื่อให้เขาประสบความสำเร็จ

และเป็นหน้าเป็นต าแก่ พ่อแม่ซึ่งการเรียนหนักๆ มันก็มีทั้งข้ อ ดีและข้ อเ สี ยนะคะ

เ ด็ กๆ ที่เรียนอ ย่ างเดียว เรียน มันกันตั้งแต่ อนุบาลเนี่ย ทำให้เ ด็ กๆ เ สี ยโอกาส

หล า ยๆ อ ย่ างเลยนะคะ เพราะสิ่งที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิตนอ กจากการเรียนแล้ว ก็ยังมีเรื่องอื่นๆ

ที่เ ด็ กๆ ต้องเรียนรู้อีก ทำให้ เ ด็ ก ๆ ข า ดทักษะชีวิต ที่จะได้เรียนรู้เ พื่อให้อยู่รอ ด

ในสังคมาอีกด้วยทำให้ พ่อแม่บางคนก็อาจจะกลับมา คิดนะคะว่า หรือเราควรที่สอนให้เขา

รู้จักเอาตัวรอ ดมากกว่า ซึ่งปัจจุบัน โลกก็ได้เปลี่ยนแปลง ไปอ ย่ างรวดเร็ว

จนเกิดผลสำรวจว่า 84เปอร์เซน ของพ่อแม่ยุคนี้ อย ากให้ลูกมี พัฒนาการ

และ ความพร้อมรอบด้าน ทั้งทางร่า งกา ย จิตใจ อารมณ์ และสังคม มากกว่า

พัฒนาทางด้านส ม อ งดีขึ้นเป็นอัจฉริยะ เพียงอ ย่ างเดียวนอ กจากนี้ก็ยังมี

ผลสำรวจจาก คุณพ่อคุณแม่ ยุคใหม่ที่ว่า 5 อันดับเหตุผล ทำไมแค่อัจฉริยะ

อ ย่ างเดียว ไม่พอ สำหรับเ ด็ กยุคนี้ ซึ่งได้แก่

อันดับที่ 1 อย ากให้ลูกเข้าสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อั นดับที่ 2 พ่อแม่อย ากให้ลูก ดำรงชีวิตได้ อ ย่ า ง มีความสุข

อันดับที่ 3 พ่อแม่ อย ากให้ลูกเรียนรู้ ฝึกฝนในทุกๆ ด้าน

อั นดับที่ 4 อย ากให้ลูก มีภูมิคุ้มกัน ปรับตัวเก่ง และยอมรัสบความผิ ดหวังได้

อันดับที่ 5 อย ากให้ลูก สมบูรณ์พร้อม ทั้งทางร่า งกา ยและจิตใจ ซึ่งวันนี้เรา

ก็มีเ ท ค นิ คสอนให้ลูก เอาตัวรอ ดมาฝากกัน จะมีอะไรบ้ า งไปดูกันเลย

1 สร้างรหั ส ลั บระหว่างพ่อแม่และลูก เวลาอยู่ห่างกัน หรืออยู่ในสถานการณ์

ที่ดูไม่ปลอ ดภั ย ให้ส่งรหัสนี้ เมื่อต้องการ เพื่อความเข้าใจและเรา

จะได้ไปช่วยลูก ให้ปลอ ด ภั  ยให้เร็วที่สุด

2 ถ้าเป็นไปได้อ ย่ าให้ลูกติดข้ อมูลส่วนตัวไว้ บนข้าวของเครื่องใช้

เช่น กระเป๋าสะพาย กิ๊บ กล่องข้าว เพราะเมื่อ คนแปลกหน้ารู้ชื่อ

จะทำให้เข้า ถึงลูกได้ง่ายขึ้น จนเ ด็ กๆ หลงเชื่อได้

3 หากรู้สึกว่ามีใครขับรถต ามอยู่ ให้วิ่งกลับไปในทิศทาง ตรงข้ามกับรถนั้น

4. หากพลัดหลง หรือรู้สึกว่าไม่ปลอ ด ภั ย ให้มองหา คุณพ่อคุณแม่

เพื่อขอความช่วย เหลือก่อน เป็นอันดับแรก

5 หากเกิดอะไร ขึ้นเกี่ยวกับร่า งกา ย ต้องไม่เก็บเป็น

ความลับให้ รีบบอ กพ่อแม่ ทันที

6 ถ้ามีคนแปลกหน้า พย าย ามจะจับตัว ให้ทิ้งความมี มารย าททั้งหมด

และพย าย ามส่ง สัญญาณขอความช่วยเหลือ ให้คนอื่นๆ รับรู้

7 หากมีคนอื่นๆ ที่ร้องขอ ความช่วยเหลือ อ ย่ าคิดว่าสถานการณ์นั้น

เป็นเรื่องเท็จหรรือจริงแค่ไหน เพราะมันอาจจะตรงข้าม กับสิ่งที่เราคิดไว้

ให้ลูกรู้จักตะโกน ร้องเพื่อบอ กให้คนอื่นๆ ให้ช่วยเหลือ ได้แต่ยังไงก็ต ามเรื่อง

เอาตัวรอ ดหรือ การเรียนเก่งนั้นจริงๆ คุณพ่อคุณแม่ ก็สามารถทำให้เขา

ได้ควบคู่กันไปนะคะ ซึ่งการเรียนก็ไม่ใช่ว่าจะมี สิ่งแย่หรือไม่ดีกับลูก

แต่อยู่ที่ความพอ ดีต่างหากที่ควรจะมี เพราะคนไม่เก่งที่ประสบ ความสำเร็จก็มีถมไป

ไม่ควรคิดหรือเอาตัวอ ย่ างคนที่เรียนไม่จบ หรือเรียนไม่เก่งมาเป็นข้ ออ้าง

ในการที่จะให้ลูก ตั้งใจเรียนเลย ทุกอ ย่ างขึ้นอยู่ กับการเรียนรู้ โอกาส

และการใช้ชีวิต อยู่ในสังคมมากกว่า ตอนนี้ก็แค่ขอให้เขา ได้ลองเรียนรู้ในสิ่ง

ที่เขาอย ากทำดู และเราก็คอยให้กำลังใจ และสอนเขาในเ ส้นทางที่พอ ดี

และเหมาะสม เท่านี้เ ด็ กๆ ก็จะกล า ยเป็นคนที่เรียนดีและอยู่รอ ดในสังคมได้อ ย่ างสบายๆ แล้วล่ะค่ะ

ขอขอบคุณที่มา s t a r f i s h l a b z fahhsai, kiddeemak99

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…