Home แนวคิดชีวิต เงินไม่ใช่เครื่องบ่งบอกถึงความกตัญญู

เงินไม่ใช่เครื่องบ่งบอกถึงความกตัญญู

7 second read
0
291
เงินไม่ใช่เครื่องบ่งบอกถึงความกตัญญู

เงินไม่ใช่เครื่องบ่งบอกถึงความกตัญญู

ว่ากันว่าความกตัญญู เป็นสิ่งที่ดี ที่ไม่มีใครเถียงแน่นอน มันดีต่อสุขภาพจิต และสุขภาพใจ มันช่วยกระชับ ความสัมพันธ์ในครอบครัว แต่การที่ถูกปลูกฝังจากการเลี้ยงดูด้วยฐาน ความเชื่อของความกตัญญู

มีหล า ยวิจัยหล า ยๆ ชิ้น มองไปในทางเดียวกันว่า ไม่ใช่เรื่องดีทั้งหมด เราต้องแยกให้ออ ก กตัญญู ต่างจาก การติดห นี้ เป็นเรื่องเ จ็ บป ว ดที่พ่อแม่หล า ยครอบครัว มองลูกเป็น การลงทุนระยะย าว

เป็นสินท รั พ ย์ที่มีราคา มีสินสอ ดในราคาโขกสับซึ่งล้วนต้องการ ภาวะคืนทุนในภายหลัง ทำให้ลูกหลานรู้สึก ถึงสภาวะการเป็นห นี้ทางใจ ที่ต้องทดแทนไปมาเป็นสภาวะถาวร ใครช่วยมาต้องช่วยกลับ

ต่อให้เขาร้ า ยแค่ไหนก็ต าม แต่หากคุณสับสน ระหว่าง กตัญญูกับการเป็นห นี้ คุณจะต้องเหนื่อยกว่า เดิมเป็นทวีคูณเพราะ ความวิตกกังวล มักเกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังระหว่างเจ้าห นี้และลูกห นี้

ไม่มีทางเติมเต็มให้กันได้ หรือสวนทางกัน บุญคุณไม่มี อัตราแลกเปลี่ยน ไม่แปลกเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะเผชิญหน้ากับจุดแตกหักทางความสัมพันธ์ ความย ากจนถ่ายทอ ดพันธุกร ร มผ่านพฤติก ร ร ม เมื่อพ่อแม่ย ากจน

จึงเลี้ยงลูกเพื่อหวังพึ่ง พิงระหว่างทางก็สร้างห นี้สินพะรุงพะรัง คิดเพียงวันหนึ่งลูกเติบโตหาเ งิ นได้ จะช่วยจัดการตรงนี้ คิดดูว่า ชีวิตพึ่งจะเริ่มต้นตั้งตัว ก็เจอภาระก้อนโตแล้ว หากวันหนึ่งลูกมี ครอบครัวมีลูกเอง

ภาระก็จะเพิ่มเข้ามาอีก ต้องทำงานหนักแค่ไหน ถึงจะเพียงพอช่วยเหลือตั้งหล า ยขา จนสุดท้ายข า ดสภาพคล่องจึงต้องสร้างห นี้ วนลูปวงจรภาระสิค่ะ สิ่งที่ควรทำคือ สร้างกรอบความคิดใหม่ เพื่อให้ความจนนี้

มันจบที่รุ่นเรา เริ่มจากตัวเราเอง อ ย่ าสร้างห นี้เพื่อส่งเ งิ นให้ที่บ้าน ควนเจรจากับที่บ้าน เล่าให้ฟังให้เข้าใจ หากจะมีคนอื่น มาว่าเรา อ กตัญญู ก็ช่างเขาหากครอบครัวเราเองเข้าใจ เพราะชีวิตต้อง เราตัวเองให้รอ ดก่อน

ถึงจะช่วยครอบครัวได้ ช่วยคนอื่นได้ บางที่อาจจะมองว่าเราเห็นแก่ตัว แต่เราก็ไม่ควรไปสร้างห นี้เพื่อให้คนอื่นสบาย แต่ตัวเองต้องเดือ ดร้อน คำว่ากตัญญู ไม่จำเป็นต้องแลกด้วยเ งิ นเสมอไป อ ย่ าให้ที่บ้านเ ส พ ติ ด

ภาวะพึ่งพิง หากยังมีกำลังก็ช่วยกันหาร า ยได้ดูแลตัวเองกันไป ไม่มีเ งิ นยื่น มือให้คำปรึกษาแสดง ความเป็นห่วงเป็นใย นี่ก็เป็นการแสดงความกตัญญู อีกทางหนึ่งเหมือนกัน ความกตัญญูเป็นสิ่งสวยงาม

แต่ไม่ใช่ข้ ออ้างในการผลักภาระอัน หนักอึ้งให้ใครเพียงคนใดคนหนึ่ง อ ย่ าให้คําว่า กตัญญู ต้องทําร้ า ยหรือทําล า ยชีวิตของลูก ทุกอ ย่ างต้องมีเหตุและผลที่ สมเหตุสมผลนั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา fakhaikid parinyajai, kiddeemak99

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…