Home แนวคิดชีวิต เคล็ดลับ 9 สิ่ง ในการใช้ชีวิตในวัยชราอย่างมีความสุข

เคล็ดลับ 9 สิ่ง ในการใช้ชีวิตในวัยชราอย่างมีความสุข

6 second read
0
271
เคล็ดลับ 9 สิ่ง ในการใช้ชีวิตในวัยชราอย่างมีความสุข

เคล็ดลับ 9 สิ่ง ในการใช้ชีวิตในวัยชรา อ ย่ า ง มีความสุข

1 พอเพียง พอใช้ พอกิน อ ย่ า ใช้เกินตัว

จริงอยู่ว่าหา เงินได้มาก ใช้มาก แต่ต้อง อ ย่ า ว่า ความพอดี หรือพอเพียง

พวกนี้มัน จะทำให้เราไม่ ทุ ก ข์  ในย ามที่เกิดปัญหา

2 ต้องขยันขัน หมั่นหาร ายได้เพื่อกระจายความ เ สี่ ย งของตัวเอง

ก็โดยเฉพาะ อ ย่ า ง ยิ่งนั้น เหล่าพนักงานออฟฟิศ ที่ทำงานประจำอยู่

ก็มีความเสี่ ย ง จากการถูกปลด อ ย่ า ง ไม่ทันได้ตั้งตัว เหมือนกัน

เพราะงั้นเราจึงต้อง มองหาร ายได้เส ริ ม รองรับเอาไว้

เราจะได้ไม่ ลำบากในภายหน้า จะได้เตรียมรับมือทัน

3 ใช้ชีวิต อ ย่ า คิดถึงแต่วันนี้ คิดถึงอนาคตด้วย

เพราะวันนี้ที่เรา ยังสามารถสร้าง ร ายได้ให้ตัวเองได้ แต่เราก็ควร

เตรียมวางแผน ไว้สำหรับ อนาคตด้วยเหมือนกัน อ ย่ า ง การวางแผน

เกษียณ การศึกษ าให้ลูก เตรียมพร้อมเผื่อฉุ  ก เ ฉิ น ด้วยการ

ซื้อประกั นทรั พย์สิน ประกั นชีวิต เป็นต้น

4 ออมไว้ เพื่อใช้ลงทุ น

เพราะทุกวันนี้ หลายๆ ท่านคงทราบดีนะว่า ด อ กเบี้ ยเงินฝากต่ำ ติ ด ดินขนาดไหน

กลับกันมัน ก็ไม่ได้หมายความว่า การฝากเงินธนาคารไม่ดี เพียงแค่เราเก็บเงิน

ไปสักระยะ ก็ควรเปลี่ยนเป็น การลงทุ นหน่อยก็ดี เพื่อกระจาย

ความ เ สี่ ย ง เพื่อผลต อบแทน ที่มากขึ้น

5 ไม่มีปัญญา ที่จะปกป้องทรั พย์ได้

ความมั่งคั่ง เป็นสิ่งที่ไม่ จีรังยั่งยืน แล้วอ า วุ ธที่สำคัญที่สุด ในการรั ก ษ า

ความมั่งคั่ง คือ ปัญญา ของเราเอง เพราะงั้น จึงต้องหมั่นหาความรู้

ติ ด ตาม สถานการณ์ ให้รู้เท่าทันเสมอ

6 เมื่อไม่มีหนี้ นั่นแหละคือ ลาภอันประเสริฐ

เพราะไม่ว่า จะเป็นห นี้ในระบบ นอกระบบ หรืออื่นๆ ที่หมายถึงหนี้นั้น เลี่ ย งได้

ก็ควรเลี่ ยงดีกว่า แต่ถ้ามีโครงการ ที่ต้องใช้เงินมากมาย อ ย่ า ง การซื้ อบ้าน

หรือซื้อรถ ก็ควรวางแผน การออมไว้ล่วงหน้า ใช้เงินออมเป็นหลักจะดีกว่า

7 เก็บวันนี้มีวันหน้า

วิธีนี้ใช้ได้เสมอ ไม่ว่าจะยุคสมัยใด เพราะการออม เป็นร ากฐานที่สำคัญของ

อนาคต เค ล็ ดลั บง่าย ๆ นั่นคือแบ่งเงินออม ก่อนที่จะใช้เพียงเท่านี้

คุณก็จะจัดการ เงินของคุณได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ

8 ร่างกายสำคัญ

เราเองก็ไม่ควร วิ่งหาเงินจนลืมตัว เพราะมันไม่มีประโยชน์ ถ้ามีเงินมากมาย

แล้วสุดท้ายไม่ได้ใช้ ความสุขจากมันเลย แต่กลับต้องเอามารั ก ษ า

ตัวจนหมด เพราะฉะนั้น หันหลังให้ เงินซะหน่อย มาดูแลสุขภาพกายสุข ภ า พ ใจดีกว่านะ

9 รับใช้และจ่ายรู้

วิธีนี้มีประโยชน์มาก สำหรับใครที่ชอบมี คำถามกับตัวเองว่า เงินไปไหนหมด

ใช้อะไรไปบ้าง การทำบัญชีรายรับรายจ่าย คือสิ่งที่ตอบโจทย์

เพราะทำให้เรารู้ การไห ลของเงิน ทั้งยังป้องกันเงินรั่ วไหลได้เป็น อ ย่ า ง ดีด้วย

ขอขอบคุณที่มา tamnanna

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…