Home แนวคิดชีวิต เคล็ดลับ 8 ข้อ ที่คุณทำสม่ำเสมอ แล้วชีวิตจะเจริญก้าวหน้า

เคล็ดลับ 8 ข้อ ที่คุณทำสม่ำเสมอ แล้วชีวิตจะเจริญก้าวหน้า

12 second read
0
669
เคล็ดลับ 8 ข้อ ที่คุณทำสม่ำเสมอ แล้วชีวิตจะเจริญก้าวหน้า

เคล็ดลับ 8 ข้อ ที่คุณทำสม่ำเสมอ แล้วชีวิตจะเจริญก้าวหน้า

1 จงมีความสงบใจอยู่เสมอ อ ย่ า เป็นคนสิ้นหวัง อ ย่ า โลภ

อ ย่ า ต้องการสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อ ย่ า ห ม ก มุ่ น อยู่กับเรื่องได้เรื่องเสีย

ถ้าความต้องการ ของเรามีน้อย จิตใจก็จะมีความสุข จึงเกิดสันติสุขขึ้น

คนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล มีความต้องการน้อยชีวิตของพวกเขา จึงมีสันติสุขและ อ า ยุ ยื น ย า ว

2 จงมีจิตเมตตา กรุณาอยู่เสมอ คนมีจิตใจเมตตา จะมีความสุข

ในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่คิด และไม่ ทำ ร้ า ย ผู้อื่น เมื่อเขาจะทำอะไรเขา

จะคิดอยู่เสมอว่า จะเป็นคุณ หรือเป็นโทษต่อผู้อื่น

คนประเภทนี้ ย่อมมีความสุข มีสุ ข ภ า พดี และ อ า ยุ ยื น ย า ว

3 จงมีจิตใจที่เที่ยง ตรงเที่ยงธรรมอยู่เสมอ ต้องแยกความดีออกจากความ ชั่ ว

ความถูกออกจาก ความผิดได้ อ ย่ า ง ชัดเจน การที่คนเรามีจิตใจที่เที่ยงตรง และเที่ยงธรรมนั้น

จะไม่ถูกกิเลสชักนำพา ก่อให้เกิดความเดือดร้อน และในจิตใจเขาจะไม่มีปัญหายุ่ง ย า ก

และความวิต กกังวลเป็นเสี้ยน หนามชีวิต

4 จงมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ คือ ปลุกความรู้สึกตัวตื่นตัว อยู่เสมอไม่ใจลอย

ขยะความคิดก็จะไม่เกิดขึ้ นเรื่องไม่สบายใจคิดซ้ำ คิดซ้อนก็จะไม่เกิดขึ้น

เหมือนแสงตะวัน ส่องมายังโลก ความมืดก็จะ ถูกขับออกไป

5 จงทำใจให้รื่นเริงเสมอ อ ย่ า เป็นคนอม ทุ ก ข์ เก็บ ทุ ก ข์ ไว้ในใจ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด

อยู่ในสถานการณ์ใด ก็จงมีจิตใจรื่นเริงแจ่มใส แต่ไม่ใช่หน้าเป็น ทะเล้นรำคาญผู้อื่น

อ ย่ า พูดหรือทำให้ผู้อื่นเสียใจไบ จูยี่นักปราชญ์ จี น กล่าวว่า  จงรื่นเริงเสมอ ไม่ว่าเราจะรวยหรือจน

6 จงหัวเราะเสมอ ไม่ใช่ทะเล้นหน้าเป็น ถ้าเราไ ม่ อ ย า ก เป็นคน โ ง่ ขอให้หัวเราะ

และยิ้มจากหัวใจ การหัวเราะและยิ้มที่ดีครั้งหนึ่ง ทำให้หนุ่มขึ้นมาก

การวิตกกังวลครั้งหนึ่ง ทำให้หัวหงอกไปหลายเส้น การหัวเราะทำให้ สุ ข ภ า พ ใจ

และ สุ ข ภ า พ กายดีขึ้น มีกำลังใจต่อสู้ กับโลกอันสับสน

7 จงทำตัวให้กลมกลืน กับมนุษย์ทั้งหลายเสมอ อ ย่ า ให้คนรอบข้างกลายเป็น ศั ต รู

การทำตัวให้ผสมกลมกลืน มิได้หมายความว่า ทำตัวให้ตกต่ำ ชั่ ว ช้ า ไปตามคนรอบข้าง

เช่น คนโดยรอบเขาชอบดื่ม เ ห ล้ า ชอบเล่นการพ นั น เราก็ปรับตัวเอากับเขาด้วย อ ย่ า ง นี้

เรียกว่า ชั่ ว ตามกัน ไม่ใช่การปรับตัวให้กลมกลืน ที่ถูกต้องเราต้อง ทำตัวให้ถูกต้องให้ดี

ท่ามกลางความ ชั่ ว ทั้งหลายสามารถยืนหยั ดอยู่ได้ในความดี แม้จะอยู่ท่ามกลางความ ชั่ ว

8 จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะมีน้อย หรือมีมากได้เป็นน้อย หรือได้เป็นมากก็จงพอใจ

ในสิ่งที่มีที่เป็น ซึ่งได้มาโดยชอบธรรม หยัน ฟีไต นักปราชญ์โบราณของ จี น กล่าวว่า

ถ้ามองไปข้างหน้า จะพบว่า เรายังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้ามองไปข้างหลัง

เราจะรู้สึกพอใจว่าเราได้สิ่งต่างๆ ในชีวิตมามากมายแล้ว จงใช้ชีวิต อ ย่ า ง ง่ายๆ

ข้าวต้มสักชามเสื้อผ้าเล็ก น้อยพอปิดกายไม่น่าเ ก ลี ย ด เท่านั้นก็พอแล้ว

ขอขอบคุณที่มา g a n g b e a u t y, wansukth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…