Home แนวคิดชีวิต เคล็ดลับ 4 ข้อ ในการดูว่าใครเพื่อนแท้ใครเพื่อนปลอมๆ

เคล็ดลับ 4 ข้อ ในการดูว่าใครเพื่อนแท้ใครเพื่อนปลอมๆ

6 second read
0
1,077
เคล็ดลับ 4 ข้อ ในการดูว่าใครเพื่อนแท้ใครเพื่อนปลอมๆ

เคล็ดลับ 4 ข้อ ในการดูว่าใครเพื่อนแท้ใครเพื่อนปลอมๆ

การสังเกตเพื่อนเที ย ม มี 4 ประเภท

1 เพื่อนที่เป็นคนพ าล ชวนทำให้ชีวิตแ ย่ลงไปเรื่อยๆ ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์

คบต่อไป มันก็เสียเวลาเปล่า เขาไม่เคยพาทำอะไรที่ดีๆ ต่อชีวิตเราเลย

2 เพื่อนที่ชอบปอ ก ล อ ก เอาเปรียบคนอื่น เวลาเราต้องการ

ความช่ วยเหลือ บอกไม่ว่าง ตลอด

3 เพื่อนดีแต่พูด พูดเก่งอย่ างเดียว ไม่ได้จะช่วยเราจริงๆ ดีแต่พูด

ให้ความหวังไปวันๆ ไม่มีความจริงใจ คบก็เพื่อหวัง อะไรบาง อ ย่ า ง

4 เพื่อนที่ชอบประจ บ เห็นดีเห็นงามไปซะทุกเรื่อง ไม่เคยคิด

อย ากจะแนะนำเราในสิ่งที่ดี รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนั้นไม่ดี ก็ยังแนะนำ

เรา ลับหลังก็เอาไป นิ น ท าให้ คนนั้นคนนี้ฟัง

การสังเกตเพื่อนแท้ 4 ประเภท

1 เพื่อนร่วม ทุ ก ข์ ร่วมสุข มีน้ำใจและซื่อสัตย์ กับเรา ไม่เผ ยความลั บเรา ให้ใครรู้

2 เพื่อนที่คอยหวังดี ที่คอยเตือนเรา ไม่ให้เราทำผิ ด คอย แนะนำแต่สิ่งดีๆ

3 เพื่อนที่คอยช่วย เวลาที่เราต้องการ ไม่เคยหายไป ในย ามที่เราไร้ที่พึ่ง

4 เพื่อนที่รักคุณ เขาจะคอยอยู่ข้างเรา ทั้งต่อหน้า และลับหลังไม่นินท าเรา

การมีเพื่อนน้อย แต่ว่าจริงใจ แม้จะมีไม่มากก็ช่างปะไร เพราะคำว่าเพื่อน

ไม่ได้ดูจาก ปริมาณ คำว่าเพื่อนแท้ เขาจะอยู่กับคุณเสมอ ทุกที่คุณลำบาก

เขาจะคอยอยู่ข้างคุณ เ สี ย ส ล ะ มอบสิ่งดีๆ ให้คุณเสมอ เพราะเพื่อนมาก

หรือน้อยนั้นไม่สำคัญ แต่มันาำคุณตรงที่ เพื่อนแท้ หรือเพื่อนปล อ ม

และเมื่อเจอ เพื่อนที่ดีแบบนี้ ก็จงเก็บ รั ก ษ า ไว้ให้ดี เมื่อคุณอายุมากขึ้น

คุณจะไม่ได้เหลือ เพื่อนน้อยลง แต่คุณจะชัดเจนขึ้นว่า ใครที่เป็นเพื่อนคุณจริงๆ

หลายคนเข้ามา เพื่อหาประโยชน์ มีไม่กี่คนหรอก ที่คบเรา อ ย่ า ง จริงใจ

มีความสุขเมื่อเรา ประสบความสำเร็จ เพื่อนแบบนี้ มีแต่ทำให้ชีวิตเจริญไปข้างหน้า

ขอขอบคุณที่มา อีฟ อุษมาพร ,ปราย พันแสง,คัตโตะ, tamnanna

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…