Home แนวคิดชีวิต เคล็ดลับ 22 ข้อ ในการออมเงินง่ายและได้มากขึ้น

เคล็ดลับ 22 ข้อ ในการออมเงินง่ายและได้มากขึ้น

16 second read
0
625
เคล็ดลับ 22 ข้อ ในการออมเงินง่ายและได้มากขึ้น

เคล็ดลับ 22 ข้อ ในการออมเงินง่ายและได้มากขึ้น

1 จ่ายให้ตัวเอง ก่อนอันดับแรก กันส่วนหนึ่งของเงินเดือน ที่ได้รับจะมากจะน้อย

ให้นำไปฝากเข้า บัญชีธนาคารทุกๆ เดือนแล้ว อ ย่ า ไปยุ่งกับบัญชีนั้นเด็ดขาด

ถ้าจำเป็นต้องถอนเงินส่วนนี้ ให้ถือว่ากำลัง ก ู้เงิน เวลาคืนต้องคืนทั้งต้นทั้ง ด อ ก

2 เก็บเหรียญทั้งหลายลงกระปุก เปิดอีกบัญชีสำหรับ เงินหยอดกระปุก

อ ย่ า ดูถูกการสะสมเงินเล็ก เงินน้อยจากก้อนเล็กๆ เติบโตกลายเป็น เงินก้อนใหญ่ในอนาคต

3 เก็บเงินคืน ที่ได้รับจากเรื่องต่างๆ เข้าบัญชีธนาคาร เงินรับที่เป็นเบี้ย หั ว แ ต ก

เช่น เงินคืนตามโปรโมชั่น การซื้อสินค้าเงิน คืนเบี้ยประกัน

รายได้เบี้ยใบ้รายทางต่างๆ ให้รวมเป็นบัญชีเดียว แล้วทำบัญชีไว้

คุณจะได้รู้ว่า ณ สิ้นปีรายรับที่ได้จากเงิน คืนพวกนี้มันมากขนาดไหน

รายรับพวกนี้เป็น รายรับไม่ต้องเสียภาษี น่าเสียดายที่จะใช้ทิ้งๆ ขว้างๆ

4 จ่ายเงินค่างวดผ่อนต่างๆ เข้าบัญชีตัวเอง แม้เมื่อผ่อนค่างวดนั้นหมดแล้ว

คุณกำลังผ่อนค่างวดรถ หรือจอแบน อยู่หรือเปล่าถ้าใช่

ขอให้คุณผ่อนต่อไป ด้วยเงินจำนวนเท่าเดิม แต่จ่ายเข้าบัญชีเ งินออมของคุณเอง

วิธีนี้คุณไม่เดือดร้อน เพราะคุณเคยชิน กับภาระผ่อนนั้นๆ อยู่แล้ว

ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่า คุณไม่มีภาระผ่อน อะไรใหม่ๆ เข้ามาอีก

5 หยุดนิสัยฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย รายจ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ ตัดทิ้งให้หมดทำรายการ

ขึ้นมาว่าต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง หลายคนแปลกใจว่า ยิ่งคิดยิ่งตัดได้เรื่อยๆ

6.เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน ไม่ควรยอมรับผล ตอบแทน ด อ ก เบี้ยต่ำ

เงินออมที่มีอยู่ควรไป สร้างเงินต่อด้วยการลงทุน ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ขณะเดียวกันก็ต้องสร้าง สมดุลในการรับความ เ สี่ ย ง ด้วย

7 เป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นวิธีง่ายสุดของการออมเงิน พร้อมทั้งเป็นแหล่งเงิน ก ู้ด อ ก เบี้ยต่ำอีกต่างหาก

8 ซื้อพันธบัตร รั ฐ บ า ล สำหรับประเทศ ไ ท ย ธนาคารแห่งประเทศ ไ ท ย

มีการออก พันธบัตรประเภทต่างๆ ให้ผู้สนใจการจำหน่าย พันธบัตรให้กับประชาชน

สิ่งที่ต้องดูคือ ประเภทพันธบัตร อัตรา ด อ ก เบี้ย และวันจ่าย ด อ กเ บี้ย

9 ใช้ประโยชน์จากการ โ อ น เงินบัญชีธนาคาร เมื่อเงินเดือนถูก นำฝากเข้าในบัญชี

ของคุณแล้ว คุณควรให้มันอยู่ในบัญชี ธนาคารให้นานที่สุด

10 เข้าร่วมแผนออมเงินของบริษัท แผนการออมของบริษัท เป็นแผนออมเงิน

แบบปลอดภาษี และนายจ้างช่วยจ่ายสมทบ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกจ้าง

11 ใช้การเสียภาษีให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้เรื่องภาษี ประโยชน์ที่คุณ

ไม่ควรเสีย และประโยชน์ที่คุณควรได้ ลดหย่อน

12 เข้าโครงการ ออมเงินที่น่าสนใจ เปิดหูเปิดตาให้กว้าง อาจมีโปรแกรม ออมที่นึกไม่ถึง

13 ส้มหล่น อ ย่ า เพิ่งกินหมดในคราวเดียว เงินก้อนใหญ่ไม่มาบ่อยครั้ง

เช่น มรดก รางวัลเกมโชว์ ลอตเตอรี่ เงินปันผลกองทุน ฯลฯ

เงินก้อนนี้ควรนำไปใช้ ในการออมหรือลงทุน เพื่อการเกษียณอายุ

อ ย่ า ลืมปรึกษามืออาชีพ ด้านภาษีด้วย

14 รัดเข็ดขัด ชั่ ว คราว อ ย า ก ได้อะไรมากๆ ลองรัดเข็มขัด ในช่วงเวลาหนึ่งๆเช่น 2-3 เดือน

เพื่อออมเงินให้มากกว่าปกต เก็บเงินได้เท่าราคาของแล้ว จึงค่อยกลับสู่การดำเนินชีวิตปกติ

15 ฝากเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล เพื่อการเกษียณ อายุสัปดาห์ละครั้ง

ในต่างประเทศนิยมมาก มีการทำบัญชีฝากสะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายก้อนใหญ่

เพียงครั้งเดียว สำหรับ ไ ท ย มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งนายจ้างจ่ายสมทบให้

16 ให้นำเงินเดือน ส่วนเพิ่มไปฝาก ถ้ารับเงินเป็น รายสัปดาห์หรือราย 2 สัปดาห์

อาจเป็นได้ว่าบางเดือน คุณจะได้รับเงินมากครั้งกว่าปกติ เช่น ถ้าได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์

จะมี 4 เดือนที่ได้รับเงิน มากครั้งกว่าปกติ หรือถ้าได้รับเงินเป็นราย 2 สัปดาห์จะมี 3 เดือน

ที่คุณได้เงินเดือน 3 ครั้ง ครั้งที่เกินมาให้นำไป เข้าบัญชีเงินออม ทันที

17 เก็บเงินเบิก รายการต่างๆ ส่วนที่เกินจากรายจ่าย จริงเข้าบัญชีเงินออม

ค่าเดินทางห รือรายจ่ายอื่นที่เบิกบริษัทได้ ควรเก็บส่วนเกิน จากรายจ่ายจริงไว้

หรือคุณอาจได้ค่าล่วงเวลาควร เก็บเงินส่วนนี้มา ออมเช่นกันเช่น ได้ค่าล่วงเวลา

เดือนละ 2,000 บาท ถึงสิ้นปีจะมีเงินก้อน 2.4 หมื่นบาท สามารถนำมาใช้จ่าย

ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้อง ไปถอนเงินออมหลัก

18 ยืมมาออม บางคนประสบ ความสำเร็จในการ ก ู้เงิน ธนาคาร แล้วนำกลับไป

ฝากในบัญชีเงิน ออมของตนเองอีกที หนึ่งวิธีนี้ใช้ได้ผลกับคน ที่กำลังมีค่าหักลดหย่อน

เช่น ก ู้ซื้อบ้านและใช้ได้กับช่วงเวลา ที่ ด อ ก ฝากมากกว่า ด อ ก ก ู้

หลังภาษี เท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน ไม่ต้องพูดถึง

19 นำเงินปันผลและ ด อ ก เบี้ย ไปต่อเงินโดยอัตโนมัติ เมื่อลงทุนหรือฝากเงิน

ในผลิตภัณฑ์ทาง การเงินใดจัดการให้เงินปันผล หรือ ด อ ก เบี้ยสามารถ

นำฝากหรือลงทุน ต่อได้อัตโนมัติ ในระยะ ย า ว จะเห็นผลน่าพอใจ

20 ทิ้งเงินไว้ในบัญชี กระแสรายวันให้น้อยที่สุด มีคนจำนวนมากทิ้งเงินไว้

ในกระแสรายวัน เพราะปลอด ด อ ก เบี้ย แต่หารู้ไม่ว่ากำลัง พลาดโอกาสในการทำเงิน

ที่ควรก็คือมีเงินในกระแส รายวันให้พอกับรายจ่าย รายเดือนหากเงินเหลือให้ โ อ น

ไปยังบัญชีเงินฝากที่มีด อ กเบี้ยหรือ โ อ น ไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ การเงินที่มีด อ กเบี้ยดีสุดในเวลานั้น

21ใช้ประโยชน์จาก Float ความหมายของ Float คือระยะช่วงที่ผู้ถือเช็คได้รับเช็ค

ไปจนกระทั่ง ถึงตอนที่ได้รับ เงินสั่งจ่ายตามเช็คกล่าว คือ ช่วงที่ยังไม่ได้ถูกตัดบัญชี

ก็ควรแช่เงินไว้ในบัญชี เงินฝากให้นานเท่าที่ จะนานได้ ก่อนจะ โ อ น

ไปเข้าบัญชี กระแสรายวัน เพื่อตัดจ่ายเช็ค

22 จ่ายหนี้ให้หมด คุณ อ ย า ก ได้ผล ตอบแทน 17-21% หรือเปล่า อ ย่ า มีหนี้บัตรเครดิตสิ

เคลียร์หนี้ บัตรให้หมดรู้มั้ยว่า ถ้ายอดหนี้อยู่ที่ 2.4 หมื่นบาท  ด อ ก เบี้ยที่ต้องจ่าย

ทั้งปีอยู่ที่ 4,000-5,200 บาท รีบเคลียร์หนี้ให้หมด ผลตอบแทนที่คุณจะได้

คือไม่ต้องเสีย ด อ ก เบี้ยก้อนนี้ การปลอดหนี้บัตร จึงเป็นวิธีออมเงินก้อนใหญ่

แต่ถ้าจำเป็นต้องมีหนี้ จริงๆ หาบัตรที่ ด อ ก ถูกสุดมาใช้

ขอขอบคุณที่มา p a t t a n a k i t, wansukth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…