Home แนวคิดชีวิต เคล็ดลับ 11 สิ่ง ในการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสังคมแบบนี้

เคล็ดลับ 11 สิ่ง ในการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสังคมแบบนี้

14 second read
0
198
เคล็ดลับ 11 สิ่ง ในการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสังคมแบบนี้

เคล็ดลับ 11 สิ่ง ในการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสังคมแบบนี้

1 มองโลกให้กว้างๆ อ ย่ าเป็นคนใจแคบ

คนที่ฉลาดจะ ไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมีโอกาสหรือไ อ เ ดี ยใหม่ๆ เข้ามา

เขามักจะมองหาทางเลือ ก แล้วชั่งน้ำหนักเพื่อหา เหตุผลที่ดีที่สุด คนเหล่านี้

จะ เ ก ลี ย ด การยอมรับ อะไรง่ายๆ เขาจะหาคำตอบ จนกว่า

จะมีหลักฐาน ที่ยืนยัน ได้จริงๆ เท่านั้น

2 แกล้ง โ ง่ บ้าง ถึงแม้บางอ ย่ างจะรู้แล้ว แต่จำไว้เสมอว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

ไม่กลัวที่จะพูดว่า ฉันไม่รู้ และพร้อมจะเรียนรู้ ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เ พ ร า ะ

คนที่ไม่ฉลาดจะประเมิน ความสามารถตัวเองสูง กว่าความเป็นจริง จากผล

การทดลองระบุว่านักเรียน กลุ่มที่ได้คะแนนต่ำที่สุด จากการให้ ลองทำข้ อสอบ

ประเมินคำตอบที่ตัวเอง จะตอบถูกได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักเรียนกลุ่ม

ที่ได้คะแนนสูงสุด ประเมินได้ใกล้เคียง กับความเป็นจริงกว่ามาก

3 หัดคุยกับตัวเองบ้าง อยู่กับตัวเองบ้าง

คนที่ฉลาดจะมี ความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่าพวกเขาอาจใช้

เวลาเหล่านั้นขบ คิดคำถามหรือบางเรื่องที่ ตัวเองกำลังสนใจ สัมพันธ์

กับในชีวิตจริงที่ หล า ยครั้งเราเกิดปิ๊งไ อ เ ดี ยขึ้น มาในเวลาที่อยู่คนเดียว

4 เข้าเมืองต าหลิ่ว ต้องหลิ่วต าต าม

คนที่ฉลาดมักจะมี ความยืดหยุ่นและปรับตัว ได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ

โดยไม่หวั่นไหว กับความไม่ชัดเจน หรือข้ อจำกัดใดๆ มีผลงาน วิ จั ย

ด้าน จิ ต วิ ท ย า ออ กมา สนับสนุนว่า สติปัญญาสามารถ

ปรับเปลี่ยน พฤติ ก ร ร ม เพื่อรับมือ กับ สภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนไป

5 เรียนรู้ราวกับเป็นนักศึกษาอยู่ตลอ ดเวลา

อั ล เ บิ ร์ ต ไ อ น์ ส ไ ต น์ เคยพูดถึงตัวเองว่า ผมไม่ได้มีความสามารถ

พิเศษอะไรผม เป็นแค่คนอย ากรู้อย ากเห็น แค่นั้นเอง งาน วิ จั ย ตีพิมพ์

ปี 2016 ระบุว่าการ ได้เปิดโลกในวัยเ ด็ กสัมพันธ์ กับความสนใจ ใคร่รู้ในตอนเป็นผู้ใหญ่

6 มีวินัยในการทำทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง

ความมีวินัย หรือ ความสามารถ ในการควบคุม ตัวเอง Self-Control

มีความเกี่ยวข้ องกับ ความฉลาดจาก การศึกษาทดลองในปี 2009

ได้ให้ผู้ร่วม ทดลองเลือ กระหว่างการได้รับเ งิ น จำนวนหนึ่งทันที

หรือ รอรับเ งิ นก้อนใหญ่ ภายหลัง ปรากฏว่าผู้ร่วม ทดลองที่เลือ กรอรับเ งิ น

ก้อนใหญ่มักจะทำคะแนน ในการทดสอบสติปัญญา ได้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง

7 เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่างๆ ได้

คนฉลาดจะมองเห็น ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เ พ ร า ะว่าพวกเขา

สามารถเชื่อมโยง ความคิดจากเรื่องที่ดู เหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้

อาทิ คุณคิดว่า ซาชิมิกับแตงโม เหมือนกันตรง ไหนคำตอบ

คือทั้ง 2 อ ย่ า ง ต้องกินตอนที่ ดิบ และ เย็น เหมือนกัน ถึงจะอร่อย

8 ผัดวันประกันพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประกัน พรุ่งจากงานที่ทำประจำวัน หรือทำซ้ำๆ ในเวลาที่

เขาพบเป้าห ม า ย หรือส่งที่ สำคัญกว่านัก จิ ต วิ ท ย า กล่าวว่า นี่คือหัวใจ

ของการสร้างสรรค์ นวัตก ร ร มเลยก็ว่าได้ ตัวอ ย่ า ง เช่น เมื่อ สตีฟ จ็อบส์

ต้องการหา ความเป็นไปได้ใหม่ๆ เขาจะใช้เวลาไป กับการถกเถียงเพื่อ หา

ไ อ เ ดี ยที่แตกต่าง และพร้อมจะหันหลังใ ห้กับไ อ เ ดี ยพื้นๆ

หรืออะไร ที่คนอื่นๆ ก็สามารถ เดาได้

9 เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ ในเรื่องความต้อง การความรู้สึกของผู้อื่น และทำในสิ่งที่

คนเหล่านั้นต้องการ คือคนที่ฉลาดทางอารมณ์ ขณะเดียวกัน ความฉลาด

ทางอารมณ์ยังห ม า ยถึง ความสนใจที่จะเข้าไป พูดคุยกับผู้คนใหม่ๆ

และพร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากคนที่คุยด้วย คอนเนคชั่นที่ดีทำให้คุณ

อยู่รอ ดได้ ทุกสถานการณ์ คอนเนคชั่นดีห ม า ยถึง คุณก็ต้องดีและ

ทำให้เหล่าคน ที่คุณรู้จักไว้วางใจด้วย ย า ม เ ดื อ ด ร้ อ น หรือ ย า ม รุ่ ง เ รื อ ง

เขาจะได้ช่วยเหลือ กับสนับสนุนคุณทั้งขึ้น ทั้งล่องยังไงล่ะ คุณต้องรู้จัก

เปิดรับสังคมใหม่ๆ ตั้งแต่วันนี้เลย โดยเฉพาะ ย า ม ที่เจอ กับบุคคล

ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีเพื่อนที่ดีและเก่ง เพื่อนร่วมงานคุณภาพ ฯลฯ

จงอ ย่ าเ สี ยเวลา กับคนที่มัวแต่ทำให้ คุณ ไ ร้ ส า ร ะ ไปวันๆ

เ พ ร า ะมันเ สี ยเวลา เลือ กคบคน เอาไว้ดีที่สุด

10 มีอารมณ์ขัน และยิ้มแย้มให้ผู้อื่นเสมอ

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่ มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่า

คนที่ทำคะแนน การเขียน คำ บ ร ร ย า ย การ์ตูนตลกได้สูง เยอะๆ

จะเป็นคนที่ ฉลาดด้านการ ใช้ภาษาขณะที่งานศึกษาอีกชิ้นระบุว่า

นักแสดงตลกมัก จะทำคะแนนความฉลาด ทางด้านภาษา

ได้สูงกว่า ค่าเฉลี่ย ของคนทั่วไป

11 ใคร่ครวญกับคำถามย ากๆและมองว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทาย

คนฉลาดมักจะมีคำถาม เกี่ยวกับจักรวาล และความห ม า ยของชีวิต พวกเขา

มักจะกระวนกระวาย กับเรื่องเหล่านี้ที่อาจ จะมีส่วนจริงอยู่บ้าง เ พ ร า ะปราชญ์

ในโลกนี้ล้วนแต่ ตั้งคำถามพื้นๆ ที่ว่าชีวิตคืออะไร ของแบบนี้เรามองว่ามัน

ต้องประสบเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ร้ า ย หรือ ดี จะเกิดการเรียนรู้ และแกร่ง

ไปเองโดย อัตโนมัติเอาเป็นว่า มองคน อ ย่ า มองด้านเดียว เหรียญมีสองด้าน

ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น คนเราก็เช่นกันค่ะ คนดีที่เราเห็น อาจจะมีมุม ร้ า ย ซ่อนอยู่

เช่นเดียวกับคนที่ เรามองไม่ดี ก็อาจมีมุมดีๆ ซ่อนอยู่เช่นกันขึ้น อยู่กับว่าเเต่ละคน

จะหันด้านไหน ให้เราเห็นค่ะเ พ ร า ะฉะนั้นจงมีสติ ในการมองคนอ ย่ าด่วน

ตัดสินใจ บางสิ่งพลาดแล้ว แก้ไขได้ แต่บางสิ่งอาจจะไม่มี โอกาสเป็นครั้งที่สองค่ะ

ขอขอบคุณที่มา s i a m e d t a r o verrysmilejung, kiddeemak99

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…