Home แนวคิดชีวิต หลักข้อคิด 15 ข้อ ในยามที่คุณจนและยามที่คุณรวย

หลักข้อคิด 15 ข้อ ในยามที่คุณจนและยามที่คุณรวย

6 second read
0
13,791
หลักข้อคิด 15 ข้อ ในยามที่คุณจนและยามที่คุณรวย

หลักข้อคิด 15 ข้อ ใน ย า ม ที่คุณจนและ ย า ม ที่คุณรวย

1 ย ามที่คุณจน อยู่กับบ้านให้น้อย ออกนอก บ้านให้มาก ย ามที่คุณรวย

อยู่กับบ้านให้มาก ออกนอก บ้านให้น้อย นี่คือศิลปะในการดำเนินชีวิต

2 ย ามที่คุณจน เงินทองที่มี ใช้ไปกับผู้อื่น ย ามที่คุณรวย เงินทองที่มีใช้ไป

กับคนรัก และคนในครอบครัว มีคนจำนวนมาก ที่ทำกลับตาลปัตร

3 ย ามที่คุณจน อย่ าได้คิดเล็กคิดน้อย ต้องทำดีต่อคนอื่น อย่ างนี้เรียกว่า

จนกายแต่ ไม่จนอุดมการณ์ ย ามที่คุณรวย ต้องเรียนรู้ให้ค นอื่นทำดีต่อคุณ

และคุณ ต้องทำดีต่อผู้อื่น ให้มากยิ่งขึ้นจงเรียนรู้เป็นผู้ให้ เป็นผู้ ส ล ะ

อุทิศ เคล็ดลับนี้น้อยคน นักที่จะเข้าใจ

4 ย ามจนใจต้องใหญ่ ย ามรวยอย่ าหน้าใหญ่

5 วัยเย าว์คือต้นทุน แห่งความรวย แต่ต้องรู้จักถนอม และ รั กษ า เวลา

ความจนไม่ได้ เป็นสิ่งที่น่ากลัว รู้จักบ่มเพาะฝึกฝนตนเอง รู้จักว่าสิ่งใด

สำคัญสิ่งใดมีค่า รู้จักว่าอะไรควร ลงทุนอะไรไม่ควรลงทุน รู้จักว่าช่วงไหน

ควรประหยัด ช่วงไหนควรใช้จ่าย นี่ต่างหากที่เป็น หลักสำคัญ

6 อย่ าเอาแต่ซื้อเสื้อผ้า แต่เมื่อซื้อก็ซื้อ เสื้อผ้าที่ดีหน่อย หาโอกาส

เลี้ยงข้าว คนที่มีความรู้ มีความคิด มีความขยันขันแข็ง มีความมานะ

พย าย ามมากกว่าตนเอง คุณจะได้อะไรมากกว่า กินข้าวคนเดียว

7 เมื่อสถานะ ทางการเงินมั่นคงแล้ว ใช้เงินทองที่มีอยู่ ทำความฝัน

ของคุณให้เป็นจริง เติมปีกให้แก่ตัวคุณเอง ก้าวไปให้ถึงฝั่งฝัน ทำชีวิตให้ดีกว่าเดิม

8 ย ามจน หมั่นดูความ ถูกต้องของคนอื่น มันจะทำให้คุณเจริญขึ้น ย ามรวยหมั่น

ย้อนดูความผิด ของตนเอง มันจะทำให้คุณลืมความผิด ของคนอื่น

9 อย่ าเอามาตรฐาน ของคุณมาวัดผม เพราะคุณรู้จักแค่ ชื่อของผม

แต่คุณไม่รู้ ความเป็นมาของผม คุณแค่เคยได้ยินว่า ผมทำอะไร

แต่คุณไม่รู้ว่า ผมต้อง ผ่ า น อะไรมาบ้าง

10 ผู้ยิ่งใหญ่ที่ แท้จริงจะไม่ใช้อำนาจก ด ขี่ ข่ ม เ ห ง ผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณเก่งจริง ไม่ต้องบังคับใครบริวาร จะเข้ามาหาคุณเอง คุณไม่เก่งจริงต่อ

ให้บังคับ เขาก็อยู่กับคุณ แค่ตัวแต่ใจ ไม่มีทางอยู่ด้วย ดังคำกล่าวที่ว่าผู้มีคุณธรรม

แม้ไม่สั่งการเขาก็ทำตาม ผู้ไร้คุณธรรม ต่อให้สั่งการเขาก็ไม่ทำตาม

11 ไม่มีใครเดินเป็น เพื่อนคุณไปทั้งชีวิต คุณจึงต้องฝึกใช้ชีวิต

ตามลำพังบ้าง ไม่มีใครช่วย เหลือคุณได้ทั้งชีวิต ดังนั้น คุณจึงต้อง

ฝึกพึงพา สองมือสองขาข องตนเองบ้าง

12 ชีวิตคนเราต่า งเกิดมาเพื่อเรียนรู้ ในการเผชิญกับสิ่งต่างๆ

ย ามคนรักของ คุณต้องจากคุณไป อย่ างไม่มีวันหวนกลับ

ก็อย่ าได้โศกเศร้าเสียใจ จนต้องกลั้นลมหายใจ ต า ย ไปตามๆกัน

จงจำไว้ ย า ม สมหวัง ให้รู้ระวัง ย ามผิดหวัง ให้รู้ย้อนมอง

อย่ าได้สำคัญ ตนเองมากจนเกินไป อดสูได้ อดทนได้ ร้องไห้ได้

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ย ากหลีกเลี่ยงเมื่อเกิดมา เป็นคนอยู่บนโลกใบนี้

13 คนเรามักอิจฉา ความสมบูรณ์ของคนอื่น แต่ไม่ตัวว่าก็มีคนอื่น

กำลังอิจฉา ความสมบูรณ์ที่คุณมีอยู่ ที่จริงทุกคนต่าง มีความสมบูรณ์

เพียงแต่ความสมบูรณ์ ของคุณมักเป็น ความสมบูรณ์ที่คนอื่นมีอยู่

เพราะฉะนั้นคุณก็เลย มักคิดว่าตนเองขาด พร่องไม่สมบูรณ์อยู่เสมอ

14 วาสนา ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติ ของใครคนใดคนหนึ่ง ช้าหรือเร็ว

วันหนึ่งมัน ก็ย่อมมีวันมาเยี่ยม คุณได้เช่นกัน

15 ไม่ว่าคุณจะ รีบเร่งทำงานยังไง เวลาก็มีเพียงแค่24 ชั่ ว โมงในทุกวัน

ไม่ว่าคุณจะพย าย ามอย่ างไร พระอาทิตย์ก็ยังตกดิน ตามเวลาเสมอ

ชีวิตคนเรามี งาน ทำกันไม่จบไม่สิ้น เรื่องบางอย่ างรีบทำไ ปก็ไร้ประโยชน์

เรื่องบางอย่ างกังวล ก่อนเวลาไปก็ขาดทุนเปล่าๆ ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เวลานี้ คือเวลาของคุณ

ขอขอบคุณที่มา sasipenicon, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…