Home แนวคิดชีวิต สิ่งสำคัญที่สุดคือพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆ

สิ่งสำคัญที่สุดคือพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆ

6 second read
0
381
สิ่งสำคัญที่สุดคือพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆ

สิ่งสำคัญที่สุดคือพ่อแม่ควรเป็นตัว อ ย่ า ง ที่ดีให้กับลูกๆ

เป็นอีกหนึ่ง บทความที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับการเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่ มีผลต่อความสำเร็จ ทางการเรียนมากกว่า การเรียนหนังสือ ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดี เชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อหลายคน เป็นกังวลไม่น้อย

เรื่องการพย าย าม สรรหาโรงเรียนที่ดีให้กับ ลูกๆของตัวเอง พ่อแม่หลายคน พย าย ามให้ลูกได้เข้าโรงเรียน อินเตอร์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีค่าเล่าเรียนราคาแสนแพง เนื่องจากคัดสรร ครูที่มีคุณภาพชั้นดี

หรือมีอุปกรณ์การเรียน การสอนครบครัน หรือไม่ก็พย าย าม ให้ลูกกวดวิชา เพื่อสอบแข่งขัน เข้าโรงเรียนชื่อดัง เป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีอัตรา การแข่งขันสูง รับ เ ด็ ก ได้จำนวนจำกัด เพราะคิดว่านี่คือการรับประกัน

ความสำเร็จในอนาคตของลูก แต่จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการทดสอบกับ เ ด็ ก วัยรุ่น 10,000กว่าคน จากโรงเรียน ประมาณพันแห่ง ในรัฐต่างๆ

พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้ เ ด็ ก ประสบความสำเร็จ ในการเรียนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ กับคุณภาพของโรงเรียน แต่กลับเป็นความเอาใจใส่ ดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่า นักวิจัยพบว่า เ ด็ ก นักเรียนวัย 18 ปี

ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดา ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าที่ควร แต่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ ให้ความเอาใจใส่ดูแล ในด้านการเรียนของลูก จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่า เ ด็ ก นักเรียน ที่เรียนโรงเรียนดี สภาพแวดล้อมดี

แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจ ในด้านการเรียนของลูก ความใส่ใจของพ่อแม่นั้น นักวิจัยกลุ่มนี้ วัดจากระดับคะแน นความสัมพันธ์ว่า พ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่น ในลูกของตัวเองมากน้อยแค่ไหน พ่อแม่ช่วยตรวจทานเวลา

ลูกทำการบ้าน ให้กำลังใจมีการพูดคุย เรื่องกิจกรร มของลูก ที่โรงเรียนบ้างไหม และพ่อแม่เข้า ไปร่วมกิจกร รม กับทางโรงเรียน มากน้อยแค่ไหน การที่พ่อแม่มีเวลาเอาใจใส่พูดคุย เรื่องการเรียนกับลูก อ ย่ า ง สม่ำเสมอ

ยังเป็นการสื่อ สัญญาให้ลูกรับรู้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับพวกเขาโดยปัจจัย ต่อการเรียนรู้จากพ่อแม่นี้ จะมีความสำคัญ อ ย่ า ง ยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อลูกยัง อยู่ในระดับประถมศึกษา ในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น

นักวิจัยวัดระดับ จากคะแนนที่พ่อแม่ ให้กับคุณครูมาตรฐาน การเรียนการสอนของโรงเรียน โอกาสของนักเรียน ในการทำกิจกร รมนอกห้องเรียน และกิจกร รมกีฬา การสื่อ ส า ร ระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครองและโรงเรียน

ไม่มีปัญหาเรื่อง เ ด็ ก เกเรเป็นต้น นักวิจัยกลุ่มนี้ ทำการ ติ ด ตามผลการเรียนของ เ ด็ ก แต่ละคนเป็นระยะย าว โดยวัดคะแนนสอบในสี่วิชา คือคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ การอ่ านวิทย าศาสตร์ และประวัติศาสตร์

พวกเขาพบว่า ปัจจัยจากโรงเรียน และปัจจัยจากพ่อแม่ มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ ในการเรียนของ เ ด็ ก แต่เห็นได้ชัดว่าการมีส่วนร่วม ของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้น สำคัญกว่าและนำ ไปสู่การประสบความสำเร็จ ในการเรียนได้

มากกว่าชื่อเสียง ของโรงเรียน การวิจัยของเราชี้ ให้เห็นว่าพ่อแม่ ควรตระหนักในความสำคัญ ของตัวเองให้มากขึ้น ว่าพ่อแม่สามารถ ช่วยให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้นได้ และควรเอาใจใส่ ให้เวลากับลูกๆ ด้วยการหมั่นตรวจสอบ

การบ้านของลูก เข้าร่วมกิจกร รมของโรงเรียน และให้ความสนใจ พูดคุยกับลูกเรื่องการเรียนอย่ างสม่ำเสมอ นั่นคือให้ความสำคัญ กับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ มากกว่าการลงทุนลงแรง ในการพย าย ามให้ลูกได้เข้าโรงเรียนชั้นดี

ขอขอบคุณที่มา stand-smiling

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…