Home แนวคิดชีวิต สิ่งที่ตัวคุณต้องพบเจอในช่วงอายุ 40-90 ปี แน่นอน

สิ่งที่ตัวคุณต้องพบเจอในช่วงอายุ 40-90 ปี แน่นอน

10 second read
0
1,507
สิ่งที่ตัวคุณต้องพบเจอในช่วงอายุ 40-90 ปี แน่นอน

สิ่งที่ตัวคุณต้องพบเจอในช่วงอายุ 40-90 ปี แน่นอน

เรื่องของ ชีวิต เมื่ออายุ 40 เรียนสูง กับ เรียนต่ำ นั้นเหมือนกัน คนเรียนน้อย อาจจะหาเงินได้มากกว่า เมื่ออายุ 50 สวย กับ ข ี้เหร่ นั้นเหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะสวยเพียงใด อายุปูนนี้แล้ว มัน ย า ก ที่จะปกปิดความเหี่ยว จุ ด ด่ า ง ดำ ฯ

เมื่ออายุ 60 ตำแหน่งสูง กับ ต่ำ นั้นเหมือนกัน หลังเกษียณ แม้แต่ลูกจ้าง ก็มองไม่เห็นหัวเจ้านาย เมื่ออายุ 70 บ้านใหญ่ กับ เล็ก นั้นเหมือนกัน พอข้อ เ สื่ อ ม เดินลำบากเข้า คุณก็ต้องการที่เพียงนิดเดียว เพื่อนั่ง

เมื่ออายุ 80 มีเงิน กับ ไม่มี นั้นเหมือนกัน แม้คุณ อ ย า ก จ่ายเงิน คุณก็ไม่รู้จะซื้ออะไร เมื่ออายุ 90 หลับ กับ ตื่น นั้นเหมือนกัน ตื่นแล้ว คุณก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี ทำตัวสบายๆ เถอะครับ ผู้หญิงคนนี้ นอน กับ สุ นั ข ของเธอ ร้อน

ในที่สุดเราก็จะเหมือนกัน ลืมความกดดันทั้งหลายเสีย หากชีวิตเราถือเงินทอง เป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้นมีแต่ความ ย า ก ลำบาแล้วแสวงหาความสุขกับชีวิตเถิด หากชีวิตเราถือบุตรธิดา เป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง

ชีวิตนั้นมีแต่ความเหนื่อยล้า หากชีวิตเราถือความรักเป็นจุดมุ่งหมาย เป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้นมีแต่ความ เ จ็ บ ป ว ด หากชีวิตเราถือการแข่งขัน เปรียบเทียบเป็น จุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้นมีแต่ความตกต่ำ

หากชีวิตเราถือ ความเอื้อเฟื้อใจกว้าง เป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้นมีแต่ความโชคดีมีสุข หากชีวิตเราถือความพอเพียง เป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้นมีแต่ ความสุข

หากชีวิตเราถือ บุญคุณเป็นจุดมุ่งหมาย เป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้นมีแต่ใจเมตตา การเป็นคนดี ที่สำเร็จด้วยปัญญา จะต้องมี 6 ประการ

1 การเป็นคน เหนือเราให้นบน้อม ใต้เรา อ ย่ า ดูหมิ่น นั้นคือ ธรรมเนียมปฏิบัติ

2 การงาน เรื่องใหญ่ให้จริงจัง เรื่องเล็กที่ไม่สำคัญ อ ย่ า ใส่ใจ ถือเป็นปัญญา

3 เกี่ยวเนื่องผลประโยชน์ สามารถได้ 6 ส่วน แต่เอาเพียง 4 ส่วน ถือเป็นคุณธรรม

4 ความเที่ยงตรง รั ก ษ า ตัวดั่งเช่นดอกบัว หอมใสสะอาดขจรไกล ถือเป็นความเที่ยงธรรม

5 การปฏิบัติกับคน นอกในเป็นหนึ่งเดียว สั ต ย์ ซื่อต่อผู้คน ถือเป็นความน่าเชื่อถือ

6 การบำเพ็ญ รวมศูนย์จิตสมาธิ เคารพฟ้ารักผู้คน ถือเป็นเมตตาธรรม

เวลาไม่มีเงิน ขอให้ขยันทำงาน เงินก็มา อันนี้เรียกว่าสวรรค์ประทาน รางวัลให้ความขยัน เวลามีเงิน เอาเงินออกไป คนก็มาเลย อันนี้เรียกว่าเงินไปคนมาหากมีคนแล้ว เอาความรักออกไป ธุรกิจก็มาเลย อันนี้เรียกว่ารวย รักมากผู้คน

หากธุรกิจสำเร็จ เอาปัญญาออกไป ความ ปิติ ความเจริญก็มา อันนี้เรียกว่า คุณธรรมอยู่ฟ้า หากไม่ยอมให้หรือ เ สี ย ส  ละ ก็ไม่มี โลกนั้นกลม คุณปฏิบัติกับคนอื่นเช่นใด คนอื่นก็ปฏิบัติกับคุณเช่นนั้ นมอบให้ท่านเรื่องจริง อีกหลายประโยค

หากท่าน ป่ ว ย ไม่หนักเป็นเวลา 1 สัปดาห์ท่านอาจจะพบว่า เงินไม่สำคัญ แต่ ร่ า ง ก า ย และคนในบ้านสำคัญ หากท่าน ป่ ว ย หนักเป็นเวลา 1 เดือนท่านอาจจะพบว่า เงินสำคัญมาก ร่ า ง ก า ย และคนในบ้านก็สำคัญมากๆ

หากท่าน ป่ ว ย หนักมากเป็นเวลาครึ่งปีเดาว่าท่านต้องละทิ้ง ทรัพย์สินเงินทอง และยศถาบรรดาศักดิ์ เพื่อแลกกับสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นของสำคัญที่สุดน่าเสียดาย บนโลกใบนี้คนส่วนใหญ่

เมื่อ แ ผ ล หายก็ลืมถึงความ เ จ็ บ ป ว ด รวมถึงข้าพเจ้าด้วย ดังนั้นเมื่ออ่านถึงตอนนี้ ก็จะรู้แน่ชัดว่าในชีวิตเรา ใครและเรื่องอะไร ถึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญ

1 อ ย่ า อวดอ้าง เงินของคุณ ใน โ ร ง พ ย า บ า ล มันเป็นเพียงกระดาษ 1 แผ่น

2 อ ย่ า อวดอ้าง งานที่คุณทำ เมื่อไม่มีคุณ จะมีคนอีกเหลือคณานับที่ทำได้ยอดเยี่ยมกว่าที่คุณทำ

3 อ ย่ า อวดอ้าง ห้องหับบ้างช่องของคุณ เมื่อคุณไปแล้ว มันก็กลายรังของคนอื่น

4 อ ย่ า อวดอ้าง รถของคุณ เมื่อคุณจากไป กุญแจรถก็อยู่ในมือคนอื่นแล้ว

มีสิ่งเดียวที่ คุณจะอวดอ้างได้นั้นคือ สุ ข ภ า พ ของคุณเมื่อไม่มีคนอื่น คุณก็ยังสามารถอาบแดด ดื่มชา เพลิดเพลินกับชีวิตที่มี สุ ข ภ า พ ดีขอให้ดูแลรักษาตัวเองให้ดี เนื่องเพราะอะไหล่ ไม่อาจเข้ากันได้

และราคาสุดแพงนี่เป็นการ ก ร ะ ตุ้ น เพื่อส่ง เสริมและ แ บ่ ง ปั น กัน ให้ดูแล รั ก ษ า ตัวเองให้ดี หลายเรื่องเป็นปรัชญา การดำรงชีวิต หรือการปฏิบัติตนของคนเพื่อให้อยู่ดีมีสุข

ขอขอบคุณที่มา F W L i n e, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…