Home แนวคิดชีวิต สละเวลาอ่าน บางทีคนที่ชอบทำบุญก็เป็นคนไร้น้ำใจ

สละเวลาอ่าน บางทีคนที่ชอบทำบุญก็เป็นคนไร้น้ำใจ

8 second read
0
919
สละเวลาอ่าน บางทีคนที่ชอบทำบุญก็เป็นคนไร้น้ำใจ

สละเวลาอ่าน บางทีคนที่ชอบทำบุญก็เป็นคนไร้น้ำใจ

คุณนายแก้ว เธอเป็นเจ้าของ โรงเรียนแห่งหนึ่ง คุณนายแก้วชอบทำบุญมาก

เป็นเจ้าภาพทอด ผ้าป่าทอดกฐิuอยู่เนือง ๆ ใครมาบอกบุญ ส ร้ า ง โบสถ์วิหารที่ไหน

ไม่เคยปฏิเสธ เธอปลื้มปิติมากที่ถวายเงิน นับแสนสร้างหอระฆัง ถวายวัดข้างโรงเรียน

แต่เมื่อได้ทราบว่า นักเรียนคนหนึ่งไม่มีเงิน จ่ า ย ค่าเล่าเรียนค้างชำระมา

สองเทอมแล้ว เธอตัดสินใจไล่นักเรียนคนนั้น ออกจากโรงเรียนทันที

สายใจ พาป้าวัย ๗๐ และเพื่อนซึ่งมีขา พิ ก า ร ไปถวาย ภัตตาหารเช้าที่วัดแห่งหนึ่ง

ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นที่ศรัทธา นับถือของประชาชนทั่วประเทศ เช้าวันนั้นมีคนมา

ทำบุญคับคั่ง จนลานวัดแน่น ขนัดไปด้วยรถ เมื่อได้เวลาพระฉัน ญาติโยมก็พากัน

กลับ สายใจพาหญิงชรา และ เพื่อนผู้ พิ ก า ร เดินกะย่อง กะแย่งฝ่าแดดกล้าไป

ยังถนนใหญ่ เ พื่ อ ขึ้นรถประจำ ทางกลับบ้าน ระหว่างนั้นมีรถเก๋ง ห ล า ย สิบคัน

แล่น ผ่ า น ไป แต่ตลอดเส้นทางเกือบ ๓ กิโลเมตร ไม่มีผู้ใจบุญคนใด รับขึ้นรถเพื่อ

ไปส่งถนนใหญ่เลย เหตุการณ์ทำนองนี้ มิใช่เป็นเรื่อง แ ป ล ก ประหลาดใน

สังคมปัจจุบัน ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ เป็น พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่พบเห็นได้ทั่วไป

ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า เรานับถือศาสนากัน อ ย่ า ง ไร จึงมี พ ฤ ติ ก ร ร ม แบบนี้กันมาก

เหตุใดการนับถือศาสนา จึงไม่ช่วยให้คนมีน้ำใจต่อ เ พื่ อ น มนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่ ทุ ก ข์ ย า ก

การทำบุญ ไม่ช่วยให้เรามีเมตตา รู้จักแบ่งปัน หรือ กรุณาต่อผู้อื่นเลยหรือ หากสังเกตดีๆ

จะพบว่า การทำ บุ ญ ข อ ง เรานั้น มักจะกระทำต่อ สิ่งที่อยู่สูงกว่าตน เช่น พระภิกษุสงฆ์

วัดวาอาราม พระพุทธเจ้า เป็นต้น แต่กับสิ่งที่ถือว่า อยู่ต่ำกว่าตน เช่น คน ย า ก จน

หรือสัตว์น้อยใหญ่ เรากลับละเลยกันมาก แม้แต่เวลาไปทำบุญที่วัด เราก็มักละเลย

สามเณร แม่ชี และ พระบวชใหม่ แต่กุลีกุจอเต็มที่ กับพระที่มีชื่อเสียง

อะไรทำให้เราชอบ ทำบุญกับสิ่งที่อยู่สูงกว่าตน ใช่หรือไม่ว่าเป็นเwราะเรา เ ชื่ อ ว่ า

สิ่งสูงส่งเหล่านั้น สามารถบันดาล ความสุข หรือให้สิ่งดี ๆ ที่พึงปรารถนาแก่เราได้

เช่น ถ้าทำอาหารถวายพระ บริจาคเงินสร้างวัด หรือพระพุทธรูป ก็จะได้รับความมั่งมี

ศรีสุข มีอายุ วรรณะ สุข พละ หรือ ช่วยให้มีความสุขสบายมากขึ้น ในชาติหน้า

ดังนั้น ยิ่งทำบุญด้วยท่าทีแบบนี้ ก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้น เพราะ ไม่ได้ทำด้วยจิตใจ

ที่เป็uบุญ แต่ทำบุญเพราะหวังผล หวังแต่จะได้คืนมา มากกว่า ผลคือจิตใจ

ยิ่งคับแคบ ค ว า ม เมตตา กรุณาต่อผู้ ทุ ก ข์ ย า ก มีแต่จะน้อยลง ไม่ต้องสงสัยเลยว่า

การทำบุญแบบนี้ กลับจะทำให้ได้บุญน้อยลง ยิ่งถ้าทำบุญ 100 บาท เพราะหวังจะได้

เงินล้าน บุญที่ เ กิ ด ขึ้ น ย่อมน้อยลงไปอีก เพราะใช่หรือไม่ว่า นี่เป็นการ ค้ากำไรเกินควร

ดังนั้น เมื่อใดที่ เราเห็นคน ทุ ก ข์ ย า ก ไม่ว่าเขาจะเป็น ใครมาจากไหน อ ย่ า ได้

เบือuหน้าหนี ขอให้เปิดใจรับรู้ความ ทุ ก ข์ ของเขา แล้วถามตัวเองว่า เราจะช่วยเขา

ได้หรือไม่ และ อ ย่ า ง ไร เพราะนี้คือโอกาสดี ที่เราจะได้ทำบุญ ลดละ

อัตตาตัวตน จิตที่เป็นกุศล จึงจะได้บุญ อ ย่ า ง แท้จริง

ขอขอบคุณที่มา พระไพศาล วิสาโล, poobpub

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…