Home แนวคิดชีวิต วิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ช่วยให้ชีวิตคุณที่ติดขัด ราบรื่นเงินทองไหลมาเทมา

วิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ช่วยให้ชีวิตคุณที่ติดขัด ราบรื่นเงินทองไหลมาเทมา

8 second read
0
841
วิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ช่วยให้ชีวิตคุณที่ติดขัด ราบรื่นเงินทองไหลมาเทมา

วิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ช่วยให้ชีวิตคุณที่ ติ ด ขัด ราบรื่นเงินทองไหลมาเทมา

ทำไมต้องไหว้เจ้าที่กลางบ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่ เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับศาลพระภูมิ ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่าน ลงมาเพื่อปกปักรั ก ษ า การไหว้ดังกล่าว จึงเป็นการไหว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน

ดังนั้น เราจึงควรไหว้ทุก 3-6 เดือนต่อครั้ง เป็นอ ย่ างน้อย เพื่อเป็นการขอขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไป โดยสามารถไหว้ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเส าร์ เพราะถือเป็นวันรับ สำหรับในวันนี้เรานำสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆ

และมาแนะนำเพื่อนๆกัน สำหรับภายในช่วงนี้ที่โชคไม่ค่อยดี มีแต่เรื่องให้แก้ปัญหาอยู่เรื่อย ทั้งในเรื่องของการเ งิ น ปัญหาชีวิต เรื่องส่วนตัว ครอบครัว ลองไหว้เจ้าที่เจ้าทางดูกันนะ หล า ยคนทำมาแล้ว ส่งผลดีหล า ยๆเรื่องเลยแหละ เก็บข้ อมูลอันนี้ไว้ได้นะ

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 หมากพลู 9 คำ

2 น้ำชา 5 แก้ว

3 ธูป 5 เล่ม

4 เทียน 2 เล่ม

5 ด อ ก ดาวเรือง 9 ดอ ก

6 ผ้าข า วบาง 1 ผืน เอาไว้ปูพื้นกลางบ้าน

7 ผลไม้ส ะ อ า ด 9 อ ย่ าง

ไหว้เจ้าที่เจ้าทางกลางบ้าน ให้ปูด้วยผ้าข า วและให้นำของต่างๆวางบนผ้าสีข า ว หันหน้าเข้าบ้าน เมื่อวานเข้าของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการจุดธูปจุดเทียนแล้วกล่าว ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง

เจ้าของบ้านเจ้าของเรือน เจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านเลขที่นี้ บ้านเลขที่ กล่าวบ้านเลขที่เรา ในวันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้าจึงขอนำเครื่องสักการะบูชามาถวาย เพื่อที่จะบอ กกล่าว ข้าพเจ้าจะเข้ามาทำกิจการ ก็ว่าไป

หรือมาอยู่อาศัยในสถานที่แห่งนี้ ขอได้โปรดช่วยส่งเสริม และสนับสนุน ช่วยให้ทำมาค้าขึ้น กิจการเจริญรุ่งเรือง มีเ งิ นทองมีกิน มีใช้ไม่ข า ดสายขอให้ท่านจงเปิดประตูเ งิ นประตูทองให้แก่ข้าพเจ้า ให้เรื่องเ งิ นทอง

พบเจอแต่ความสะดวกในทุกทิศทุกทาง และหากมีสิ่งใดที่ทำผิ ดไป ไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ข้าพเจ้าขอขมาลาโ ท ษ ได้โปรดยกโ ท ษและอโหสิก ร ร มให้ด้วยเถิด สาธุ

วิ ธีในการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

คนที่เป็นเจ้าของที่เจ้าของ ทางในตัวบ้านควรที่จะไหว้วันอังคารหรือวัน เ ส า ร์ ตอนเที่ยงตรง ควรทำ 3 เดือนครั้ง 6 เดือนครั้ง หรือใครจะสะดวก ทุกเดือนก็จะดีมาก

ลาของทาน และแจกเป็นทานเมื่อธูปเทียนดั บหมดแล้ว ก็เอามือจับที่พานแล้วก็กล่าว ขอเดนขอทางให้ลูกให้หลานได้กิน เพื่อที่จะเป็นสิริมงคลด้วยเถิด สาธุ

ขอขอบคุณที่มา อาจารย์นิ่ม เทวจิตศิษย์ปู่ Postsod sanook, kiddeemak99

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…