Home แนวคิดชีวิต วิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ช่วยให้ชีวิตดีการเงินไม่ติดขัด

วิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ช่วยให้ชีวิตดีการเงินไม่ติดขัด

6 second read
0
1,721
วิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ช่วยให้ชีวิตดีการเงินไม่ติดขัด

วิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ช่วยให้ชีวิตดีการเงินไม่ติดขัด

วันนี้เรามีอีกหนึ่งมาแนะนำ ในการทำพิธีการไหว้เจ้าที่ แต่เป็นการไหว้เจ้าที่ในบ้าน

จะต่างจากการไหว้ศาลพระภูมิ โดยการไว้เจ้าที่ในบ้านนั้น เป็นเหมือนการไหว้เจ้าที่

ที่มีอยู่แล้วแต่เดิมต่าง จากพระภูมิที่เราเชิญ ลงให้ปกปัก รั ก ษ า บ้านเรือน

การไหว้เจ้าที่ กลางบ้านจะเป็น อ ย่ า ง ไรนั้น มาดูวิธีการกัน

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

1 เทียน 1 คู่ และ ธูป 5 ด อ ก

2 ด อ ก ดาวเรือง 9 ด อ ก

3 น้ำเปล่า 5 แก้ว

4 หมากพลู 9 คำ

5 ผลไม้ 9 อ ย่ า ง

โดยผลไม้นั้น ขอให้มีตัวหลักเป็น กล้วย องุ่น แก้วมังกร และ สับปะรด ซึ่งผลไม้เหล่านี้

จะมีความหมายในตัวเอง คือ องุ่น จะช่วยเรื่องเงินๆทองๆ ช่วยเรื่องทรัพย์ให้มั่งคั่ง

แก้วมังกร จะช่วยในเรื่อง ของการจัดการบริวาร การมีลูกน้องดี สำหรับเจ้าของกิจการ

กล้วย ทำให้สามารถทำสิ่งต่างๆได้ราบรื่น สับปะรด ทำให้มีหูตาที่มองอะไร

ได้กว้างไกลและชัดเจน

การจัดวาง

1 ให้เริ่มจากปูผ้าขาว ก ล า ง บ้าน ในบริเวณที่กว้างขวาง โดยให้

จัดวางของไหว้ หันหลังให้กับ ประตูหน้าบ้าน

2 จ า ก นั้ น จึงวาง ของไหว้ทั้งหมด เรียงให้เรียบร้อย สวยงาม

แล้วจึงเริ่มจุดธูปเทียน พร้อมกล่าว คำขอขมา ดังนี้ ข้าพแต่เจ้าที่เจ้าทาง

เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเรือนนี้ บ้านเลขที่ ให้ว่าบ้านเลขที่นั้น

วันนี้เป็นวันดี ข้าฯ กล่าวชื่อ นามสกุลเรา จึงนำเครื่องสักการะ บูชามาตั้งถวาย

เพื่อขอขมา ก ร ร ม หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิด ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี

ทั้งรู้หรือไม่รู้ก็ดี ข้าฯขออโหสิ ก ร ร ม ท่าน ขอท่านโปรดงดเว้นโทษ และอโหสิ ก ร ร ม

ให้แก่ ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วยอธิฐานขอตาม ป ร า ร ถ น า สาธุ

หลังจากกล่าวจบ ให้รอจนกว่าธูปจะหมด ด อ ก จึงค่อยขอลาของไหว้ ด้วยการ

จับที่พานแล้วกล่าวว่า ขอเดนขอชานให้ ลูกให้หลานได้กิน เพื่อ ค ว า ม เป็นสิริมงคง

จากนั้นจึงเก็บของไหว้ ไปแจกจ่ายกันทานได้ การไหว้เจ้าที่เจ้าทางกลางบ้าน

ใน ลั ก ษ ณ ะ นี้ ให้เราทำประมาณ 3-6 เดือน/ครั้ง ก็ได้ เพื่อที่จะเป็นการขอขมา

ในบางสิ่งที่เราอาจ ทำสิ่งใดที่ไม่ถูกไม่ควร จะทำให้ ค ร อ บ ค รั ว อยู่เย็นเป็นสุข

กิจการก็จะราบรื่น เจริญรุ่งเรือง ไปทุกด้าน

ขอขอบคุณที่มา คนบ้านนอก, poobpub

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…