Home แนวคิดชีวิต วิธีช่วยเพิ่มสิริมงคล กรวดน้ำ 1 แก้ว แก่เทวดาประจำตัว

วิธีช่วยเพิ่มสิริมงคล กรวดน้ำ 1 แก้ว แก่เทวดาประจำตัว

6 second read
0
660
วิธีช่วยเพิมสิริมงคล กรวดน้ำ 1 แก้ว แก่เทวดาปะจำตัว

วิธีช่วยเพิ่มสิริมงคล กรวดน้ำ 1 แก้ว แก่เทวดาประจำตัว

เชื่อว่าสำหรับใครที่มี ความเชื่อหรือนับถือ ศาสนาพุทธแน่นอนว่า

ต้องเคยได้ยินได้ฟังไม่ว่า จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ภายในบ้านหรือจะเป็นพระ

หรืออาจารย์ที่เราเคารพนับถือมักจะบ อกหรือพูดให้เราฟังถึงผลที่เรา

จะได้จากการไหว้พระ ทำบุญและมักจะเคยได้ยิน กันมาบ้างว่าหลังจากที่เรา

ทำบุญตักบาตรแล้ว อ ย่ า ลืมที่จะกรวดน้ำด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเคยได้ยินว่า

ต้องกรวดน้ำให้กับเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร หรือบรรพบุรุษของเรา แต่หลายคน

อาจลืมนึกไปว่าเทวดาประจำตัว ของเราก็สำคัญ และจำเป็นที่เราจะต้องกรวดน้ำ

ให้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ท่านคอยช่วยปกปักคุ้มครอง และมีพลังที่จะคอยหนุนนำ

ให้เราได้เจอแต่เรื่องดีๆได้ การกวรดน้ำนั้นให้เ ราเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด

และนำมาจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์โปรด เสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่ รั ก ษ า ตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหลาย ทั้งปวงจงมีความสุข และให้เราเริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน

จากนั้นอธิษฐานว่า ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา

โปรดมาเป็นทิพย์พย าน ขออานิสงค์ผลบุญกุศล อันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ สกุล

ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมดทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับ เทวดาทั้งหลายทั้งปวง

ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้น จากความ ทุ ก ข์ ไม่ว่า

ท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใดก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อ ย่ า แวะ อ ย่  าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว

ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้ โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์

ตามที่ท่านปราถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

โดยการกรวดน้ำลงดินกุศล จะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง คือเพียงอธิษฐานจิต

สำหรับผู้ที่บารมี ยังไม่มากพอ หรือถ้าหากไม่สะดวก ก็กรวดน้ำลงบนภาชนะ

แล้วนำไปรดลงดิน ที่โคนต้นไม้ได้เช่นกัน การขอฝากผ่ านบารมี ของพระแม่คงคา

และพระแม่ธรณี ไปเป็นสิ่งสำคัญมาก ระหว่างท่อง คำกรวดน้ำด้านบน

ให้เทน้ำลงดินตลอด จนจบคำกรวดน้ำ และไม่ว่าน้ำจะเหลือ มากน้อยเพียงใด

ให้เทให้หมดพร้อมกับ คำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

สิ่งที่เรานำมาฝากกัน นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเรา

และได้ฟังมาตั้งแต่ ยังเล็กจนโต หากใครที่มีความเชื่ อในเรื่องนี้ ได้ทำบุญ

สวดมนต์ก็ อ ย่ า ลืมกรวดน้ำและทำตาม วิธีที่เรานำมาฝากนี้กันได้

ขอขอบคุณที่มา พระอธิการ นพดล กันตสีโล วัด ห น อ ง รั้ว, postsod

 

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…