Home แนวคิดชีวิต วิธีการไหว้ศาลพระภูมิ ทำให้ชีวิตราบรื่นเงินทองไม่ติดขัด

วิธีการไหว้ศาลพระภูมิ ทำให้ชีวิตราบรื่นเงินทองไม่ติดขัด

7 second read
0
1,271
วิธีการไหว้ศาลพระภูมิ ทำให้ชีวิตราบรื่นเงินทองไม่ติดขัด

วิธีการไหว้ศาลพระภูมิ ทำให้ชีวิตราบรื่นเงินทองไม่ ติ ด ขัด

อ ย า กให้ทุกท่าน ได้ลองทำสิ่งเหล่านี้ นั่นก็คือ การกราบไหว้ศ า ลพระ ภูมิ

เป็นพิธีก ร ร มเพื่อ เป็นการไหว้เ จ้ า ที่ เ จ้ า ทางที่อยู่ในบ้ า นที่เราอาศัย

ซึ่งคนจำนวนมากนั้น บางทีได้ละเลยในการ กราบไหว้ไป การกราบไหว้นี้

ก็จะทำให้มี เรื่องราวที่ดีเกิดขึ้น สิ่งศักดิ์ สิทธิ์คอยป ก ปั ก รั ก ษ า และคอย

คุ้ม ครองสิ่งที่ไม่ดี ก็จะหายไปจะได้ รับแต่สิ่งที่ดีเข้ามา ในบางบ้ า นก็ได้ละเลย

ในการกราบไหว้ หรือไม่เคยได้รู้ว่า มีพิธีในการกราบไหว้นี้อยู่ จึงส่งผลให้เกิด

แต่เรื่องที่ไม่ดีมี ปัญหาเล็กๆน้อยๆ ต่างๆนานาเข้ามาในชีวิต เงินทองมีเท่าไหร่

ก็จะต้องเสีย ออกไปหมด ในหลายๆทาง เก็บเงินไม่อยู่ ในเรื่องของโชค ล า ภ

ก็ไม่มีเข้ามาเลย ให้ได้ทำพิธีการ กราบไหว้กลางบ้ า น ตามด้านล่างนี้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ธูป 5 ด อ ก เทียน 1 คู่

2 ด อ ก ดาวเรือง 9 ด อ ก

3 น้ำดื่ม 5 แก้ว

4 ห ม า ก พ ลู 9 คำ

5 ผลไม้ 9 อ ย่ า ง

ผลไม้กล้วย แก้วมังกร องุ่น สับปะรด ผลไม้เหล่านี้นั้นจะต้อง มีในการกราบไหว้

เพราะมีความเป็นมง ค ลกับชีวิต จะช่วยเสริมในเรื่องของเงินทองทรัพย์สิน

ให้มีความมั่นคงมากขึ้น ผลไม้แก้วมังกร จะช่วยในการจั ด การบริวารสำหรับ

เจ้าคนนายคน เจ้าของกิจการ ในการทำธุรกิจต่างๆ ควรที่จะมีใน การนำมาไหว้

ผลไม้กล้วย ว่ากันว่าทำอะไรแล้ว ก็จะมีความราบรื่นเหมือนกับ ปอกกล้วยเข้าปาก

งานที่ทำจะไม่ ย า ก อุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามานั้นก็จะผ่ า นพ้นไปได้ด้วยดี

ผลไม้สับปะรด จะมีหูตาที่กว้างไกล มองอะไรได้ อ ย่ า ง ชัดเจน ไม่ว่าจะคิด

ทำการสิ่งใด คาด การณ์ในสิ่งใด ก็มองขาด จะไม่มีข้อที่ผิดพลาด

การจัดวางสิ่งของ เพื่อเริ่มทำพิธี

ใช้ผ้าสีขาวสะอาด บางปูเอาไว้กลางบ้ า น หรือจะบนโต๊ะเล็กๆก็ได้ จัดวางสิ่งของ

ที่ได้เตรียมเอาไว้นี้วางให้ เป็นระเบียบ และเรียบร้อยดี จะหันหลังให้กับ

ประตูบ้ า นและเมื่อทำการ จั ด วางเรียงเป็น ที่เรียบร้อย ให้ทำการจุดธูปเทียน

เริ่มกล่าวขอขมา ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้ า นเรือนนี้

บ้ า นเลขที่ กล่าวบ้ า นเลขที่ให้ชัดเจน วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า กล่าวชื่อ นามสกุล

ของตนเอง จึงนำเครื่องสักการะ บูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมา ก ร ร ม

หากมีสิ่งใด ที่ข้าพเจ้าได้ทำผิด ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี

ข้าพเจ้าขออโหสิ ก ร ร ม ท่าน ขอท่านโปรด ง ด เว้นโ ท ษ และอโหสิ ก ร ร ม

ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ขอจงโปรดช่วยอธิษฐาน ขอตามปราถนา สาธุ

โดยหลังจากที่ได้พูด กล่าวเสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ปักธูปที่จุดใส่ลงไปในกระถาง

รอเวลาจนทุกหมดในทุก ด อ ก แล้วจึงพูดคําลาของไหว้ ด้วยการจับพานแล้ว

ให้พูดคำลากล่าวว่า ขอเ ด ชขอชานให้ลูก ให้หลานได้ กิน เพื่อความเป็น

สิริม ง ค ล จากนั้น ก็เก็บของไหว้ แล้วนำไปแจกให้ได้ ทานโดยทั่วกัน

มีพิธีสำหรับในการ กราบไหว้เจ้าที่เจ้าทาง กลางบ้ า นนี้แนะนำให้ทำ 3-6เดือน

ต่อ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการขอข ม าในสิ่งต่างๆ ที่เราได้ทำลงไป ทั้งในสิ่งที่ตั้งใจ

และในสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจ เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่กราบไหว้ รวมถึงสมาชิกผู้ที่อาศัย

อยู่ในบ้ า นนั้นมีโชคมีลาภ จะไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามาขวางกั้น ในความสุขและความเจริญ

และยังช่วยทำให้เก็บเงินเก็บทอง ได้อยู่มีเงินทองไหลมา จะไม่ขัดสนในเรื่องของ

การเงิน คนในบ้ า นก็อยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุข ทำแล้วเกิดเป็น ความสบายใจ

ไม่มีสิ่งใดที่เสียหาย สิ่งดีๆต่างๆก็จะเข้ามาหา ใครที่ยังไม่เคยได้ทำ

ลองได้นำวิธีนี้ ไปกราบไหว้กันดู จะมีสิ่งที่ดีเข้ามา

ขอขอบคุณที่มา Poobpub, postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…