Home แนวคิดชีวิต วิธีการแก้ขอขมา ในวาจาที่เคยพูดในครั้งปัจจุบันและอดีต

วิธีการแก้ขอขมา ในวาจาที่เคยพูดในครั้งปัจจุบันและอดีต

6 second read
0
418
วิธีการแก้ขอขมา ในวาจาที่เคยพูดในครั้งปัจจุบันและอดีต

วิธีการแก้ขอขมา ในวาจาที่เคยพูดในครั้งปัจจุบันและอดีต

ช่วงเวลาอดีตที่ผ่ า นมานั้น เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวเราได้ไปพูดอะไร

กับใครเอาไว้ ได้ไปพูด เคยได้ไปกล่าววาจา คำส า บ า นอะไรเอาไว้กับใคร

ทั้งในอดีต และรวมถึงในชาตินี้ด้วย บางครั้งบางคราว มันก็ลืมไปเหมือนกัน

บางทีเผลอพูดออกไปด้วยความ ที่ไม่ได้ตั้งใจหรือในบางทีก็ตั้งใจพูดแต่ว่าก็ลืม

ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น ทำอะไรก็ ติ ด ขัด มีปัญหามากมายที่ บางครั้งก็ไม่สามารถแก้ได้

ไม่แน่ใจว่านั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคำพูดของเราคำสา บ า น

ที่ได้พูดเอาไว้แต่ไม่ได้แก้ ทำให้ชีวิตของคุณนั้น ได้เจอกับปัญหาต่างๆ

วันนี้เราขอได้อนุโมทนาบุญนำสิ่งที่ดีมาฝากกัน แนะนำวิธีในการถอนคำส า บ า น

ให้ถูกวิธีด้วย เพื่อที่จะทำให้ ชีวิตของคุณมีสิ่งที่ดี เข้ามาจะช่วย ถ อ นคำส า บ า น

ที่เราเคยได้พูด เคยได้กล่าว กันเอาไว้ ปล ขอให้ทำตามนะ แล้วชีวิต

จะดีขึ้น ยิ่งบอกคนอื่นให้ทำ ชีวิตเราก็จะดีเป็นทวีคูณ

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 พระพุทธรูป 1 องค์ถ้าหากมีอยู่ที่บ้ า นแล้วก็อันเชิญมาเป็นประธานได้เลย

หรือถ้าหากไม่มีก็ใช้พระ อะไรก็ได้ที่เรามีความตั้งมั่นตั้งใจ และมีเจตนาดี

ก็เพียงพอแล้ว เมื่อทำพิธีเสร็จแล้ว ก็นำกลับไปที่เดิม หรือจะนำไปถวายวัด ก็ได้

2 ผลไม้จำนวน 5 อ ย่ า ง หรือ 7 อ ย่ า งก็ได้ กล้วย 1 หวี สับปะรด 1 ลูก มะพร้าว 1 ลูก

3 อ ย่ าง  นี้คือ 3 อ ย่ า ง หลัก และ ที่เหลือก็เป็นผลไ ม้อะไรก็ได้

3 ห ม า ก พ ลู สู บ จำนวน 5 ม้วน

4 พวงมาลัย ให้เป็น ด อ ก ดาวเรือง 3 พวงใหญ่ๆ

5 น้ำแดง 1 ขวดน้ำเขียว 1 ขวด

6 น้ำสะอาด น้ำดื่ม 1 ขวด

7 เทียนขาว จำนวน 2 เล่ม ถ้าไม่มีขาว ก็เป็นเทียน เหลืองก็ได้

8 ธูปจำนวน 16 ด อ ก

เมื่อจัดเตรียมข้าวของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการจุดธูปเทียนแล้ว ให้ได้ท่องตามบทด้านล่างนี้

จุดธูป 16 ด อ ก แล้วไหว้

ข้าพเจ้า กล่าวชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด ขอทรงอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

มาเป็นประธาน และสักขีพ ย า น ตลอดจนเทพเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้ง

เจ้าที่ เจ้า ท า ง เจ้า ป่ าเจ้าเขาให้มารับเครื่องสัก ก า ร ะ ที่ตัวข้าพเจ้าได้ถวายในวันนี้

เพราะเนื่องว่าตัวข้าพเจ้า เองได้เคยไปบนบานศ า ล กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติ

รวมทั้งในชาตินี้ คำสา บ า น ต่างๆทั้งที่จำได้และที่จำไม่ได้ ทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จ

ขออัญเชิญให้ได้มารับเครื่อง แก้ บ นทั้งหมดนี้เทอญ เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้ว

ข้าพเจ้าขอถอนคำ ส า บ า น คำพูดใดๆที่ข้าพเจ้าพูดไว้ และเป็นสิ่งที่ไม่ดีจนถึงปัจจุบัน

ทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง ขอให้สิ้น สุ ด ณ วินาทีที่นี้ต่อไป สวดเป็นที่เรียบร้อยกล่าวขอขมา

ในเรื่องที่ส า บ านเสร็จแล้วให้ปักธูปที่ เตรียมเอาไว้ได้เลย ไม่ต้องขอพรใดๆ

แล้วหลังจากนั้นเมื่อธูปหมด ก็ให้กล่าวคำลา แล้วให้ขอพร ได้ตามที่ใจปรารถนา

ขอขอบคุณที่มา หนังสือธรรมะที่บ้ า น, postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…