Home แนวคิดชีวิต วิธีการสวดมนต์ก่อนนอน ทำให้จิดใจสงบ ช่วยให้ชีวิตดึขึ้นมาก

วิธีการสวดมนต์ก่อนนอน ทำให้จิดใจสงบ ช่วยให้ชีวิตดึขึ้นมาก

6 second read
0
479
วิธีการสวดมนต์ก่อนนอน ทำให้จิดใจสงบ ช่วยให้ชีวิตดึขึ้นมาก

วิธีการสวดมนต์ก่อนนอน ทำให้จิดใจสงบ ช่วยให้ชีวิตดึขึ้นมาก

บทสวดมนต์ที่แนะนำให้กับท่านได้สวด กันอยู่เป็นประจำ ในทุกๆวันก่อนเข้านอน จะช่วยทำให้หลายๆ อ ย่ า ง ในชีวิตมี ความเปลี่ยนแปลงไปมาก สวดแล้วจะมั่งมีเงินทอง จะช่วยเสริมการ ใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป จะช่วยเสริมโชค ล า ภ

สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาหา สวดภาวนาในบทคาถานี้ แบ่ง ปั น บทสวดให้กับผู้ให้กับคนรอบข้าง ผู้นั้นจะย่อมมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต จะมีเมตตามหานิยม เรื่องต่างๆที่ไม่ดี ก็ จะกลับกลาย เป็นเรื่องราวที่ดี เป็นค า ถ าที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ

มีมาตั้งแต่ในสมัยโบร่ำโบราณ ก่อนที่จะเจริญ ภาวนานั้นตั้งนะโม 3 จบระลึก ถึงห ล ว งปู่โต แล้วก็ทำการเริ่ม สวดดังต่อไปนี้ได้เลย

เริ่มสวด นะโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม พุทธัสสะ นึกถึงสมเด็จ พระพุฒาจารย์โต แล้วเริ่มสวดบทนำ ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภะคะวา

ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

เริ่มสวดบทพระคาถาชินบัญชร

ชะย  าสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร หะทะเย เม อะนุรุทโธ ส า รีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ

บทสวดมนต์ทุกส่วนล้วนมี ความหมายที่ดีทั้งนั้น หมั่นส ว ด กันอยู่เป็นประจำในทุกวัน ไม่ว่าจะช่วงเช้า หรือก่อนนอน สวดมนต์แล้วตัวเราก็จะได้บุญยิ่งใหญ่ บุญกุศลที่เราได้รับก็จะทำให้ชีวิต ของเรานั้นดียิ่งขึ้น

ขอขอบคุณที่มา หนังสือธ ร ร มะ, hostingrc

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…