Home แนวคิดชีวิต วิธีการกรวดน้ำ ที่จะทำให้ได้บุญกุศลมาก

วิธีการกรวดน้ำ ที่จะทำให้ได้บุญกุศลมาก

6 second read
0
521
วิธีการกรวดน้ำ ที่จะทำให้ได้บุญกุศลมาก

วิธีการกรวดน้ำ ที่จะทำให้ได้บุญกุศลมาก

วิธีการ กรวดน้ำถูกต้อง ได้อานิสงส์แร ง อ ย่ า กรวดให้กับ เจ้าก ร ร ม นาย เ ว ร

ก่อนตามความเชื่อ ของคนบ้านเรานั้น มักจะกรวดน้ำ เพื่อเป็นการแผ่บุญกุศล

ให้กับผู้ที่ลาลับไป ไม่ว่าจะเป็น เจ้าก ร ร มนาย เ วร หรือจะเป็นคนที่เราเคย

ทำผิ ด พ ล า ด อะไรไว้ หากเราทำภูเขา ก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญ

แต่การกรวดน้ำนั้น ถ้า อ ย า ก จะให้บุญส่งไปถึงด ว ง จิ ต วิ ญ ญ า ณ อันแท้จริง

ให้ได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุด จะต้องกรวด อ ย่ า ง  ถูกวิธี และเรามาทำ ต า ม กันเลยดีกว่าว่า

วิธีการกรวดน้ําที่ถูกพอดีนั้น จะต้องทำยังไงหลายค นยังเข้าใจ ผิ ด กันอยู่ หลายคนยังไม่รู้

การกรวดน้ำให้ตัวเองนั้น ใช่ว่าจะเป็นการเอา ผลบุญให้กับตนเอง แต่เป็นการแบ่ง

บุญกุศลให้กับ เหล่าเทวดาต่างหากล่ะ ซึ่งเหล่าเทวดาประจำตัว จะได้รับผลบุญที่เราทำ

จะเป็นอานิสงส์ช่วยเหลือ เราทำให้เรานั้นไม่ เ จ็ บ ป่ ว ย แคล้วคล า ดจาก ภ ยั น อั น ต ร า ย ใดๆได้

เหตุที่เราไม่ต้องกรวดน้ำ ให้กับเจ้าก ร รมนาย เ วร นั่น เพื่อเสริมพ ลั ง ให้กับด ว ง จิ ต

ที่คิดไม่ ดี กับเรา เหนือกว่าเทวดา ประจำตัว ถ้าเราทำ ผิ ด ขั้นตอนก็จะถือว่า ทำบุญไม่ขึ้นนั่นแหละ

กรวดน้ำ ที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุด การกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดา

จะเป็นการดีต่อเรา การกรวดน้ำหลัง จากที่ได้ตักบาตรทำบุญ เรียกว่าถวายสังฆทาน

จะเป็นตัวเปิดทาง ช่วยให้ชีวิตของเรานั้น ราบรื่น ไม่มีปัญหาใดๆ ขั้นตอนการ

กรวดน้ำให้กับเทวดานั่นคือ แต่ก่อนที่จะกรวดน้ำนั้น ให้ส ว ด บ ท ค า ถ า นี้ ก่อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จ มาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่เทวดา ทั้งปวง ที่ รั ก ษ า ตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลาย ทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป กับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรด ม า รับเป็นทิพย์พย าน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ สกุล ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด

ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดา ทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้

ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้ น จากความ ทุ ก ข์ เรื่องที่ทำให้ ทุ ก ข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก

ชาติใด ภพใด ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะ อยู่ในภพภูมิใด

ขอให้ท่านจงม ารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วย โดยมาให้ถึงจุดหมาย

อ ย่ า แวะ อ ย่ า เวียนแห่งใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ

ขออานิสงค์ ผลบุญ ได้โปรดกลายเป็นโ ภ ค ทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนา

ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปเทอญ กรวดน้ำที่ถูกต้องนั้น จะทำให้เรานั้น

ได้ผลบุญถึงเร็วกว่า การอธิษฐานจิต แล้วอย่ๅลืมที่จะแบ่ งบุญกุศลให้กับผู้อื่นได้รับรู้

ถือว่าเป็นบุญแห่ งการแบ่งทานที่ยิ่งใหญ่ แล้วชีวิตของท่านจะดีขึ้น สดใส ในทุกๆวัน

ขอขอบคุณที่มา postkidde

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…