Home แนวคิดชีวิต ลักษณะ 7 ข้อ ของคนทำงานเก่ง อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรัก

ลักษณะ 7 ข้อ ของคนทำงานเก่ง อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรัก

6 second read
0
412
ลักษณะ 7 ข้อ ของคนทำงานเก่ง อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรัก

ลักษณะ 7 ข้อ ของคนทำงานเก่ง อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรัก

1 มีทัศนคติในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็น โอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่น

ได้เป็น อ ย่ า ง ดี ส่วนใหญ่ เวลาทำงาน คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่า

คนที่มี ทัศนคติในเชิงลบ เพราะเนื่องจากมีใจ เปิดกว้าง

ไม่ค่อยมีปัญหา กับใครและยินดี ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

ด้วยความเต็มใจ เปิดใจยอมรับ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และยินดีแก้ไขให้ถูก

2 มีความมุ่งมั่นมานะอดทน

เพราะคนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ ต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ในการทำงานแล้ว แสดงออกให้ เห็นถึงความ พย าย าม ที่จะทำให้งาน

ประสบความสำเร็จ คนประเภทนี้ เมื่อได้รับมอบหมาย

งานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านาย ผิดหวังเลย

3 ปรับตัวได้ดีเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้

คนที่สามารถ ทำงานกับคนอื่น ได้รู้วิธีการปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อม

สามารถรับมือ กับความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นได้โดย ไม่กังวัลต่อหน้าที่

ที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จ

ได้เร็วกว่าผู้ที่อยู่ แต่แวดล้อ มเดิมๆ

4 การที่มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ คือเรื่องที่สำคัญมาก แก่องค์กร เพราะถ้าได้รับมอบหมาย

งานมาแล้ว ก็ทำให้สำเร็จ ดังนั้นถ้าได้รับมอบหมาย คุณควรรับผิดชอบตัวเอง

โดยทำงานได้แบบ ไม่ต้องให้หัวหน้า มาดูแลหรือคอย ตามทวงงาน

5 ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มี ความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถ

นำพาองค์กร ให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จ ที่มากขึ้นได้ไม่ย าก

แต่หากคิดอยู่ แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์ก รเขาต้องการหรอก

6 ต้องทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบ ทำงานหรือนำเสนอ ผลงานได้

มากกว่าที่ ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องให้ สั่งหลายรอบ

เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่ง คลอดมากี่ตัว

ถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมา แต่คนที่มี

คุณสมบัตินี้ จะนับจำนวนแล้วบอก ลักษณะของลูกแมว แต่ละตัวได้ด้วยนะ

7 การทำงานเป็นทีมสำคัญมาก

แม้คนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่ถ้าไม่มีทักษะใน การทำงานเป็นทีมนั้น

ไม่สามารถ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ คนแบบนี้อาจ สร้างความถดถอย

ให้แก่องค์กรได้ ฉะนั้นการ ที่จะทำงานให้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ อ ย่ า ง ที่คิดนั้น

บางครั้งจำเป็น ต้องมีทีมที่ดี เพื่อผลงานที่ดี แม้ในบางครั้งการ ทำงานคนเดียว

จะทำให้เกิดผลงานอ อกมาในรูปแบบที่คิดไว้ แต่ว่าการทำงานเป็นทีม

ก็ยังมีความสำคัญเสมอ เพราะความสำเร็จขององค์กร มันอยู่กับทุกคน ในองค์กรเสมอ

สำคัญเลยไม่ว่า คุณจะไปสมัครงานที่ไหน เมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอ

ขอขอบคุณที่มา jobbkk, boktorth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…