Home แนวคิดชีวิต ลักษณะ 13 ข้อ ของคนที่จะกลายเป็นเศรษฐี

ลักษณะ 13 ข้อ ของคนที่จะกลายเป็นเศรษฐี

9 second read
0
772
ลักษณะ 13 ข้อ ของคนที่จะกลายเป็นเศรษฐี

ลักษณะ 13 ข้อ ของคนที่จะกลายเป็นเศรษฐี

1 เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึง คนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวก

มีความกระตือรือร้น จะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้ แต่เพราะพวกเขารู้ว่า

เวลามีจำกัด จะคบทุกคนทุกเวลาไม่ได้แถมการคบคนที่คิดลบ

ช่างนินทาแต่ไม่ลงมือ ทำก็กลับจะยิ่ง บั่นทอนกำลังใจ

และหากเราอย ากจะอยู่ในสังคมคนรวยสร้างเองจริง ๆ เราไม่จำเป็น

ต้องรวยก่อนก็ได้แค่ เราต้องมีพื้นฐานทัศนติด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้า

และมีความรู้จริง แบบนี้ใคร ๆ ก็อย ากคุยด้วย อ ย  าก ทำธุรกิจด้วย

2 ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลา ตอนเช้ามืด อ ย่ า ง น้อย 3 ชั่ วโมงก่อนเริ่ม

ทำงานจริง เช่น เริ่มงาน 8 โมง ก็ตื่นตี 5 เพราะตื่นเร็วกว่า

ก็มีเวลา คิดและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่า กลายเป็นว่าคนตื่นเช้า

สามารถ ควบคุม ปัจจัยเวลาได้ส่วนคนที่ตื่นสาย ทำอะไรช้า ก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

3 มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย ในกลุ่มที่ทำการศึกษา ไม่ได้มีรายได้จากแหล่งเดียว

แต่มีจาก 3 ช่องทางเป็น อ ย่ า ง น้อย อ ย่ า ง เช่น บ้านหรือคอนโดให้เช่า

กำไรและเงินปันผลจากหุ้น และการร่วมหุ้น ทำธุรกิจซึ่งไม่จำเป็น

ต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต ใช้เงินมากเกินตัว แต่สามารถค่อย ๆ

ริเริ่มลองทำ และต่อยอดขยับ ขย ายไปเรื่อยๆ

4 อ่ า นหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่ า นหนังสือ อ ย่ า งน้ อย 30 นาที ทุกวัน

และเป็นการอ่ า นเพิ่มความรู้ เพื่อเอาไปใช้ต่อยอด

ไม่ได้อ่ า นหนังสือ หมวดบันเทิง

5 ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวย ออกกำลังกาย อ ย่ า ง น้อย 30 นาทีทุกวัน

เพราะเขารู้ว่ าการออกกำลังกาย ไม่ได้ดีต่อสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย

เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ ส ม อ ง ตื่นตัวอีกด้วย

6 คิดบวก

ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ย้ำว่า การคิดบวกเป็นสุดยอด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

ของคนรวยสร้างเอง ทุกคน ซึ่งปัญหาของ คนส่วนใหญ่

คือไม่ค่อย สำรวจจิตใจตัวเอง ว่าเป็นคนคิดลบห รือคิดบวก

ซึ่งคนรวยจะมีความรู้สึก ตัวตนอยู่เสมอ ว่าจะไม่ปล่อย

ให้ตัวเองตกลง ไปในหลุม ของการคิดลบ

7 ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวยจะสร้าง กระแสของตัวเองขึ้นมา และชักชวนคนรอบข้างให้เดินตาม

8 มีมารย าทดี

ทำตัวเหมาะสม คนรวยรู้ว่าในโอกาส ไหนควรทำอะไร

เช่น ส่งจดหมายขอบคุณ เมื่อได้รับความช่วยเหลือ กล่าวแสดงความยินดี

เมื่อเพื่อนประสบ ความสำเร็จ ร่วมโต๊ะอ า ห า ร อย่ างสำรวม

และแต่งตัวเหมาะสม ไม่น้อยเกินและไม่มากเกิน อะไรที่เกินพอดี

คือ ไม่ดี ส่วนหนึ่งก็เพื่อรั ก ษ า ความสัมพันธ์ แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะ

เขารู้จักใจเขาใจเรา รู้ว่า We are all humans คือทุกคน

มีชีวิตจิตใจ ต้องการกัลย าณมิตร และการจะให้ คนอื่นรู้ว่าเรา

คือกัลย าณมิตร คือต้องแสดงออก ไม่ใช่แค่คิดในใจ ลองคิดดูว่า

มีคนแสดงให้เรารู้ ว่าเขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณเรา ชื่นชมเราเราก็คงยินดีเช่นกัน

แต่ถ้าทุกคน คิดดีกับเราหมด แต่ไม่เคยบอก ไม่เคยแสดงออก

เราจะไม่รู้แต่ แรกเลยด้วยซ้ำ ว่าเรามีคนแบบนี้ อยู่รอบตัว

9 แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษาไม่จำเป็น ต้องอายุมากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อนที่มี

ประสบการณ์ ในบางด้านมากกว่า เคยทำบาง อ ย่ า ง สำเร็จมาก่อน

และที่ปรึกษาไม่ได้ ช่วยพัฒนาชีวิตคนรวย เฉพาะด้านธุรกิจ

หรือการเงินเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชีวิต ส่วนตัวมีความสุข ผ่ า น พ้นปัญหา

หลายรูปแบบที่ย าก ๆ ได้คือคนรวยจะ ไม่คิดเองทำเองด้วย

ตัวคนเดียว แต่ยินดีให้คนมาช่วยคิด ช่วยแนะนำสิ่งดี ๆ อยู่เสมอ

10 ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบ เล่นพรรคเล่นพวกล้วน ๆ

ไม่ใช่เห็น แก่ตัวขั้นรุ น แ ร ง แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วย

ทุกคนทุกเวลาได้ เพราะแบบนั้น ก็จะไม่มีเวลาไปช่วย คนที่มีศักยภาพ

มากพอที่จะ ประสบความสำเร็จ ผลงานโดยรวมก็ จะออกมากลาง ๆ

หรือต่ำเพราะ ถ้าช่วยเหมาเข่ง คนเก่งก็จะได้รับเวลา ทรัพย ากร

ไม่มากพอ ส่วนคนที่กลาง ๆ เบ ๆ ต่อให้ช่วยมากเท่าไร เขาก็ไปได้แค่นั้น

11 ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คนที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่องทุกครั้ง และเขารู้ว่า

ถ้าไม่เปิดใจรับฟัง ความเห็นก็ไม่มีทางรู้ตัว ได้อย่ างทันท่วงที

ว่าอะไรกำลังผิดทาง อะไรที่คนไม่ชอบ เขาจึงแสวงหาความเห็น

จากคนรอบข้าง ทั้งเพื่อน คู่ค้าและลูกค้า แล้วถ้าฟังแล้วมีเหตุผล จริงก็ยอมรับ

พร้อมกับเอามา ปรับปรุงให้การงานต่าง ๆ กลับเข้าเส้นทาง ที่ถูกต้อง

ส่วนคนที่กลัวความเห็น จากคนอื่นก็เ สี่ ย ง มากที่จะล้มทั้งยืน เพราะไม่รู้ตัว รู้ช้า

ว่ากำลังเดินลงเหว และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว คนรวยก็สามารถหลงเดินไปเส้น

ทางที่พาไปลงเหวได้เช่นกัน แต่เค้ารับฟังเสียงเตือน ว่านั่นน่ะผิดทาง

อย่ างที่บอกไว้แต่แรก ว่าคนรวยสร้างเองก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา

แต่ด้วยทัศนคติที่ใช่ และการกระทำที่ใช่ ผ่ า น ก ารต่อสู้ฝ่ า ฟั น และปรับตัว

คนธรรมดาก็รวยได้ สำเร็จได้ด้วยตัวเอง และถ้าเราเชื่อว่า ทัศนคติที่ใช่นั้น

สร้างได้ ไม่ต้องลุ้น ให้มี ติ ด ตัวมาแต่เกิด แบบพรสวรรค์

เราก็สามารถสร้าง ทัศนคติที่ใช่ของ เราเองได้เช่นกัน

12 พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย และมุ่งหน้า เดินสู่เป้าหมาย อ ย่ า ง ไม่ท้อ ล้มแล้วก็ลุก

ต่อให้เดินไปได้ ก้าวสองก้าวแล้วล้ม ก็ลุกมาเดินต่อสุดท้าย จะก็ไปถึง

เป้าหมายได้ และคนรวยสร้างเองจะ ตั้งเป้าหมายส่วนตัว

ไม่เอาชีวิตของ คนอื่นมาลอกเป็น เป้าหมายของเขา

13 ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้ส ม อ ง คิดใคร่ครวญการงานต่าง ๆ เงียบ ๆ

คนเดียว อ ย่ า ง น้อย 15 นาทีทุกวันซึ่ง เรื่องที่คิดไม่จำเป็น

ต้องเกี่ยวกับ เงินทองธุรกิจล้วน ๆ แต่เขายังคิดเรื่อง การวางแผนชีวิต

โดยรวม และการดูแลสุ ข ภ า พ เช่นกัน

ขอขอบคุณที่มา thaipt, profession-j55

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…