Home แนวคิดชีวิต ลักษณะ 10 คน ที่คุณไม่ควรเข้าไปใกล้

ลักษณะ 10 คน ที่คุณไม่ควรเข้าไปใกล้

13 second read
0
527
ลักษณะ 10 คน ที่คุณไม่ควรเข้าไปใกล้

ลักษณะ 10 คน ที่คุณไม่ควรเข้าไปใกล้

1 คนพาล

คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล ยังคงเป็นสุภาษิต

ที่ใช้ได้ตลอดกาล เพราะไม่ว่ายุคสมัยไหน ก็ไม่ควรไปยุ่งกับคนพาล

คนที่มีจิตใจ ขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลา เป็นผลทำให้คนเหล่านี้มีความเห็นผิด

ยึดถือค่านิยมที่ผิด ๆ ไม่รู้ดี รู้ ชั่ ว คิด แต่ว่าสิ่งที่ตนทำคือสิ่งที่ถูกต้อง

เรียกว่าเป็นคนที่ ไม่เคยมองเห็นความผิดใด ๆ เลยคนแบบนี้ ถ้าเผลอไปคบค้าสมาคม

หรือแม้แต่ไปรู้จักก็รังแต่ จะทำให้ชีวิตเราไม่เจริญ เพราะมีแนวโน้มสูงเหลือเกิน

ที่คนพาลจะพาเรา ไปในทางที่มิชอบ มิควร เป็นเหตุให้ไปอยู่ใน

ที่ทางที่อโคจร ชีวิตไม่บังเกิด ประโยชน์ใด ๆ

2 คนปอกลอก

ลักษณะของคนปอกลอก เป็นหนึ่งในมิตรปฏิรูปหรือมิตรเทียม ที่ไม่ควรคบ 4 ประเภท

แต่จริง ๆ แล้วคนเหล่านี้ ไม่ใช่แค่ไม่ควร คบเป็นมิตร แต่ไม่ควรแม้แต่จะให้ค่า

ทำความรู้จักคนปอกลอกมี นิสัยชอบเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว ถ้าจำเป็นต้องเสียก็ต้องเสีย

ให้น้อยที่สุด คิดแต่หาประโยชน์เข้าตัว หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือคนเห็นแก่ตัวที่ใคร ๆ

ก็ไม่ อ ย า ก อยู่ใกล้และไม่ควรเอา ตัวไปใกล้ ๆ ด้วย

3 คนที่ดีแต่พูด

อีกหนึ่งในมิตตปฏิรูป หรือมิตรเทียมที่ไม่ควรคบ 4 ประเภท ก็คือ คนที่ชอบพูดโอ้อวด

คนแบบนี้ไม่ถือว่ามี พิ ษ มีภั ยอะไรมากมาย ตราบที่เรารู้ว่าเค้าเป็นเช่นไร

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผลอคบ หรือหลงเชื่อคนดีแต่พูด เป็นมิตรหรือแค่เป็นคนรู้จัก

ภั ย จะมาถึงตัวทันทีที่สำคัญ คนเหล่านี้มักไม่คิดว่า ตัวเองเป็นคนดีแต่พูด

เพราะมักเข้าใจไปเองว่า ที่พูดไปน่ะเป็นจริง เรียกว่า โ ก ห ก ทั้งตัวเองและคนอื่น

จนไม่ใช่แค่นำความ ฉิ บ ห า ย มาแก่ตัวเขา แต่ยังมาถึงเรา ซึ่งเป็นผู้คบหาเขาด้วย

4 คนหัวประจบ

คือคนที่คล้อยตามไปเสีย ทุกเรื่องแต่เฉพาะต่อหน้าเท่านั้น เพราะคนพวกนี้

ต่อหน้าจะว่า อ ย่ า ง ลับหลังจะว่าอีก อ ย่ า ง เป็นหนึ่งในมิตตปฏิรูปหรือมิตรเทียม

ที่ไม่ควรคบ 4 ประเภท เหตุที่คนหัวประจบไม่น่าคบ หรือทำความรู้จักก็เพราะคนพวกนี้

จะปราศจากความจริงใจ เพราะฉะนั้นอย่ าหวังจะคบหา หรือทำความรู้จักกับคนประเภทนี้เลย

5 คนชักชวนในทาง ฉิ บ ห า ย

แค่พฤติ กร รม ก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ควรรู้จักด้วยเลย คนประเภทที่ชอบ ชักชวนไป

ในทาง ฉิ บ ห า ย ก็เป็นหนึ่งในมิตตปฏิรูป หรือมิตรเทียมที่ไม่ควรคบ 4 ประเภท

เรียกง่าย ๆ ว่าคือคน ชั่ ว ที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่น สามารถชักนำให้ประพฤติ ชั่ ว

ตามได้ โดยมากคนแบบนี้ มักไม่รู้ว่าตัวเองมี พ ฤ ติ ก ร ร ม ไม่ดี แถมยังชอบชักจูงคนอื่น

ไปในทางที่ไม่ดีแบบไม่รู้ผิด รู้ชอบด้วยแน่นอนว่าคนประเภท ที่เป็นมิตรเทียมนั้น

ไม่น่าคบเป็นเพื่อน แต่โดยหลักแล้วแค่เป็นคนรู้จัก ก็สามารถนำพาเราไปทาง

เสียหายได้แล้ว ดังนั้นคงจะดีกว่าถ้าอยู่ ให้ห่างคนประเภทเหล่านี้

6 คน ข ี้ โ ก ง

คงไม่มีใครอย ากคบหากับคน ข ี้ โ ก ง แต่คนเหล่านี้ไม่เปิดเผย ตัวตนง่าย ๆ ซักเท่าไหร่

รู้ตัวอีกทีก็เป็นเพื่อนกับคน ข ี้ โ ก ง ที่คอยนำพาความ ฉิ บ ห า ย มาให้เสียแล้ว

ลักษณะนิสัยของคน ข ี้ โ ก ง ที่สามารถจับผิดได้ง่าย ๆ ก็คือ ชอบเอาเปรียบ

แม้แต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยมักคิดว่าไม่เป็นไร อาจอ้างเหตุผลว่าใคร ๆ ก็ทำกัน

ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิด หรืออายหรือแม้แต่ การชอบแก้ตัวด้วยเหตุผลแปลก ๆ

ถ้ามีโอกาสได้พบเจอ คนลักษณะนี้แต่เนิ่น ๆ ก็ให้รีบไปให้ห่าง

เพราะคนแบบนี้ เข้าข่ายลักษณะ ของคน ข ี้ โ ก ง เสียแล้ว

7 คนอกตัญญู

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมาย ของคนดีฉันใด การไม่เอาตนไปเกี่ยวข้อง

กับคนอกตัญญู ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องฉันนั้น เหตุที่คนอกตัญญูเป็นคนที่ไม่น่า

ทำความรู้จักก็เพราะขนาด คนที่มีบุญคุณ เขายังไม่ระลึกให้คุณงามความดี

หรือทำตัวเพื่อ ตอบแทนบุญคุณเลย นับประสาอะไร กับคนที่เพิ่งรู้จัก

เพิ่งคบหา แม้เราจะไม่ได้หวัง ให้ใครมากตัญญู หรือสำนึกบุญคุณอะไร

แต่การสุงสิง กับคนแบบนี้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

8 คนกลับกลอก

ถ้ามีคนรู้จักที่ทำตัวต่อหน้าอย่ าง ลับหลังเป็นอีกอย่ าง แรก ๆ อาจแค่รู้สึกหงุดหงิด

กับความกลับกลอก แต่ถ้าการทำตัวแบบนั้น ของเค้าทำให้เราเดือดร้อนขึ้นมา

เราจะไม่ใช่แค่หงุดหงิด แต่อาจเกิดความเสียหายกั บตัวเราเอง คนในครอบครัว

หรือคนใกล้ชิดขึ้นมาก็ได้ คนแบบนี้ถือว่าเป็น คนไว้ใจไม่ได้ เชื่อถือไม่ได้

และไม่จริงใจ คบไปก็มีแต่จะ นำความหงุดหงิดใจมาให้ ดังนั้นหลีกเลี่ยง ไม่ทำความรู้จักเลยจะดีที่สุด

9 คนที่มีใจอคติ

อคติคือความลำเอียง และความมีอคติก็ทำให้ คนเราจิตใจมืดบอด มองไม่เห็น

ในสิ่งที่เป็น แต่จะเห็นในสิ่งที่ตัวเอง อ ย า ก ให้เป็น ทำให้อาจมองอะไร ร้ า ย

กว่าความเป็นจริงไปมาก ซึ่งคนแบบนี้คบกันไปก็ไม่ได้ ทำให้ชีวิตใครดีขึ้นเลย

มีแต่สร้างความ ห ด หู่ ให้กับตัวเอง และคนรอบข้าง ส่งผลให้ตัวเรามีอคติ ในเรื่องต่าง ๆ ตามไปด้วย

10 คนที่เอาแต่ตำหนิคนอื่น

คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกก็จริง แต่สำหรับคนที่คอย เอาแต่นินทาหรือตำหนิ

คนอื่นถือว่าเป็นข้อยกเว้น เพราะคนแบบนี้มักไม่เคย มองเห็นความผิดตัวเอง

เอาแต่จ้องจับผิดคนอื่น ไม่ว่าจะผิดเล็กหรือผิดใหญ่ ก็จะตำหนิเกินจริง ที่สำคัญ

ไม่ใช่การติเพื่อก่อ แต่เป็นการตำหนิติ เตียนแบบมุ่งจะเอาโทษให้ได้ แถมยังฟื้น

ฝอยหา ตะเข็บไม่จบ ไม่สิ้นอีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา t o d a y.l i n e.m e, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…