Home แนวคิดชีวิต พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆเป็นอันดับแรก สิ่งที่รองลงมาคือโรงเรียนที่ดี

พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆเป็นอันดับแรก สิ่งที่รองลงมาคือโรงเรียนที่ดี

6 second read
0
671
พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆเป็นอันดับแรก สิ่งที่รองลงมาคือโรงเรียนที่ดี

พ่อแม่ควรเป็นตัว อ ย่ า ง ที่ดีให้กับลูกๆเป็นอันดับแรก สิ่งที่รองลงมาคือโรงเรียนที่ดี

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับ การเอาใจใส่ ดูแลของพ่อแม่ มีผลต่อความสำเร็จ ทางการเรียน มากกว่า การเรียนหนังสือในโรงเรียน ที่มีชื่อเสียงดี เชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อ หลายคนเป็นกังวล ไม่น้อย

เรื่องการ พ ย า ย า ม สรรหาโรงเรียนที่ดี ให้กับลูกๆ ของตัวเอง พ่อแม่หลายคนพ ย า ย า ม ให้ลูกได้ เข้าโรงเรียนอินเตอร์ ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีค่าเล่าเรียน ราคาแสนแพง เนื่องจากคัดสรรครูที่มีคุณภาพชั้นดี หรือมีอุปกรณ์การเรียนการสอน

ครบครันหรือไม่ก็ พ ย า ย า มใ ห้ลูกกวดวิชา เพื่อสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อดัง เป็นโรงเรียนเก่าแก่ ที่มีอัตราการ แข่งขันสูงรับ เ  ด็ ก ได้จำนวนจำกัด เพราะคิดว่านี่คือการรับ ประกัน ความสำเร็จ ในอนาคตของลูก

แต่จากงานวิจัย ของมหา วิ ท ย า ลั ย แห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการทดสอบ กับ เ ด็ กวั ยรุ่น 10,000 กว่าคน จากโรงเรียน ประมาณพัน แห่งในรัฐต่างๆ พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุด

ที่ทำให้ เ ด็ ก ประสบความสำเร็จในการเรียนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโรงเรียน แต่กลับเป็นความเอาใจใส่ดูแล ของพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่า นักวิจัยพบว่า เ ด็ ก นักเรียนวัย 18 ปี ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดา

ที่ไม่ได้คุณภาพ มาตรฐานเท่าที่ควร แต่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ ให้ความเอาใจใส่ดูแล ในด้านการเรียนของลูก จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่า เ ด็ ก นักเรียน ที่เรียนโรงเรียนดี สภาพแวดล้อมดีแต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจ ในด้านการเรียน

ของลูกความใส่ใจ ของพ่อแม่นั้น นักวิจัยกลุ่มนี้วัดจากระดับคะแนนความสัมพันธ์ว่า พ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่น ในลูกของตัวเองมากน้อยแค่ไหน พ่อแม่ช่วยตรวจทานเวลาลูกทำการบ้าน ให้กำลังใจมีการพูดคุยเรื่อง กิ จ ก ร ร ม

ของลูกที่โรงเรียนบ้างไหม และพ่อแม่เข้าไป ร่วมกิจ ก ร ร ม กับทางโรงเรียนมากน้อย แค่ไหนการที่พ่อแม่มีเวลาเอาใจ ใส่พูดคุยเรื่องการเรียนกับลูกอย่ างสม่ำเสมอ ยังเป็นการสื่อสัญญาให้ลูก รับรู้ว่าการศึกษาเป็นสิ่ง สำคัญสำหรับพวกเขา

โดยปัจจัยต่อ การเรียนรู้จากพ่อแม่นี้ จะมีความสำคัญ อ ย่ า ง ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อ ลูกยังอยู่ในระดับประถมศึกษา ในส่วนของคุณภาพของ โรงเรียนนั้น นักวิจัยวัดระดับจากคะแนนที่พ่อแม่ ให้กับคุณครูมาตรฐาน การเรียน

การสอนของโรงเรียน โอกาสของนักเรียนในการทำ กิ จ ก ร ร ม นอกห้องเรียน แล ะกิ จ ก ร ร ม กีฬาการสื่อ ส า ร ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และโรงเรียน ไม่มีปัญหาเรื่อง เ ด็ ก เกเรเป็นต้น นักวิจัยกลุ่มนี้ทำการ ติ ด ตามผลการเรียนของ เ ด็ ก

แต่ละคนเป็นระยะ ย า ว โดยวัดคะแนนสอบ ในสี่วิชาคือคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การอ่านวิทย าศาสตร์ และประวัติศาสตร์พวกเขาพบว่า ปัจจัยจากโรงเรียน และปัจจัยจากพ่อแม่ มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ

ในการเรียนของ เ ด็ ก แต่เห็นได้ชัดว่าการมีส่วนร่วม ของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้น สำคัญกว่าและนำไปสู่ การประสบความสำเร็จ ในการเรียนได้ มากกว่าชื่อเสียงของโรงเรียน การวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่

ควรตระหนักในความสำคัญ ของตัวเอง ให้มากขึ้น ว่าพ่อแม่สามารถช่วยให้ ผลการเรียนของลูกดีขึ้นได้ และควรเอาใจใส่ให้เวลากับลูกๆ ด้วยการหมั่นตรวจสอบ การบ้านของลูก เข้าร่วมกิจ ก ร ร ม ของโรงเรีย นและให้ความสนใจพูดคุย

กับลูกเรื่องการเรียน  อ ย่ า ง สม่ำ เสมอนั่นคือให้ความสำคัญ กับบทบาทหน้าที่ข องพ่อแม่มากกว่า การลงทุนลงแรง ในการ พ ย า ย า ม ให้ลูก ได้เข้าโรงเรียนชั้นดี

ขอขอบคุณที่มา dhammasawatdee

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…