Home แนวคิดชีวิต ฝึกนอนตั้งแต่ 4 ทุ่ม ทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้น

ฝึกนอนตั้งแต่ 4 ทุ่ม ทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้น

6 second read
0
14,894
ฝึกนอนตั้งแต่ 4 ทุ่ม ทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้น

ฝึกนอนตั้งแต่ 4 ทุ่ม ทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้น

การหลับใน เวลาที่ดึกเกินไป หรือบางคนอดหลับ อดนอนไม่ว่าจะเป็น

สาเหตุเพราะเรื่อง ง า น หรือเรื่องเวลาที่กระชั้น ทำให้เกิดผลเสีย ต่อร่างกาย

แต่ถ้าปรับ เปลี่ยนพฤติ ก ร ร ม สักนิด แค่นอนไวกว่าเดิมหน่อย จะทำให้ได้ ป ร ะ โ ย ช น์

เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยทีเดียว นอนน้อยนอนไม่พอนอกจาก จะทำให้ใต้ตาดำคล้ำแล้ว

ผู้เชี่ยวชาญการนอน ยังบอกว่าการนอนหลับมี ผลเกี่ยวโยงกับระบบ ป ระ ส า ท

ของ ส ม อ ง เซลล์ในร่างกาย รวมถึงการไหลเวียน ของ เ ลื อ ด และหัวใจ

สาเหตุของการนอนน้อย ของแต่ละคนมีด้วยเหตุต่างๆ ไม่เหมือนกัน บางคน

อาจจะติด ง า น ติ ด ภารกิจที่ทำให้ถึง อ ย า ก จะนอนก็ยัง นอนไม่ได้ และกับบางคน

ที่อาจจะมีเวลาเหลือ แต่พอได้เวลา นอนกลับยังไม่ อ ย า ก นอน นอนไม่หลับบ้าง

กำลังสนุกกับ กิ จ ก ร ร ม ที่กำลังทำก่อนนอนอยู่บ้าง ก็เลยนอนดึกนอน ไม่พออีกเหมือนกัน

เชื่อได้เลยว่ามีหลายต่อ หลายตนที่นอนหลับเกินเวลา 4 ทุ่ม บ้าง ติ ด อยู่บนท้องถนน

บ้างติดซีรี่ย์ยอดฮิต แต่คุณทราบไหมคะว่า การนอนดึกมีผลต่ อ ตั วเ รามาก

เพราะฉะนั้นวันนี้ เราจะมาบอกเล่าให้ฟัง ว่านอนก่อน 4 ทุ่มมันดียังไง

1 สร้างเ ค มี ห นุ่มส าว ทำให้หน้า  เ ด็ ก ไม่แก่ไว

2 คุมความดั น โ ล หิ ตได้

3 ลด ความ เ สี่ ย ง โ ร ค อ้ ว น

4 ได้ล้ า ง พิ ษ สาวๆที่ชอบ ป ว ด รอบเดือนบ่อย ๆให้นอนเร็วขึ้น

จะช่วยคุมเ คมี ที่ทำให้ ป ว ด ได้มาก

5 ช่วยป้องกันค ว าม ชรา และช่วยลดปัจ จั ย เ สี่ ย ง ทั้งหลาย

ไม่ให้ทำร้ า ยร่างกาย ก่อนวัยอันควร จึงป้องกันความเ สื่ อ ม ช ร าได้

6 ไม่ เ สี่ ย งโ ร ค กำ เ ริ บ โดยเฉพาะโ ร คหั วใ จ โ ร คหล อ ดเ ลื อ ดส ม อ ง

ความดันสูง เบ าหว าน ภู มิ แพ้ โ ร คเ ค รี ย ดซึ ม เศ ร้า และโ รค ม ะเ ร็ ง

7 มีความสุขง่ายขึ้น ยิ่งอดนอน ส ม อ งของเราก็ยิ่งอึมครึม ทำให้ขาดสมาธิ

ความจำก็ไม่ดี อะไรมากระทบหน่อยก็ หงุดหงิดอารมณ์เสียแล้ว

8 ร่างกายได้ ซ่อมแซมส่วน ที่สึ กหรอ

9 ความจำดีขึ้น การศึกษาจาก สมาคมจิตวิ ท ย าอ เ ม ริ กัน APA ระบุว่า

คนที่นอนหลับ ได้แค่ราว 4 ชั่ ว โมงต่อคืน ติดต่อกันนานๆ มีผลต่อความจำ สมาธิม ากขึ้น

10 ส ม อ ง ส ร้ า ง เ ค มีแห่งความสุข

แค่นอนก่อน 4 ทุ่มก็มีความเปลี่ยนแปลงมากมาย เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแล้ว

ดังนั้นแนะนำ ให้นอนก่อน 4ทุ่มแล้วตื่นเช้าจะ ดีกว่านะคะ จะได้ออกไป

รับอากาศบริสุทธิ์ย ามเช้ากันค่ะ เห็นได้ว่า ป ร ะ โ ย ช น์ ของการนอนไวนั้น

มากมายกว่าที่เราคิดเสียอีก และสิ่งที่สำคัญอีก อ ย่ า ง นึง คือการเลือกเครื่องมือ

ในการหลับนอน ไม่ว่าจะเป็นหมอน ผ้าห่ม ที่นอน และอื่นๆ เพราะบางครั้ง

ถึงแม้เรา จะต้องการนอนไว แต่หากนอนไม่หลับ จะมี ป ร ะ โ ย ช น์ อย่างไรเล่า

แต่ถ้าใครที่นอนดึก หรือนอนเกือบเช้า เป็นประจำก็ลองลดๆ

ลงมาเป็นสักเที่ยงคืน หรือห้าทุ่มก่อน เดี๋ยวก็ชิน

ขอขอบคุณที่มา คนบ้านนอก, poobpub

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…