Home แนวคิดชีวิต ผลกรรม 7 สิ่ง ที่คนนอกใจแฟนทิ้งครอบครัวต้องเจอ

ผลกรรม 7 สิ่ง ที่คนนอกใจแฟนทิ้งครอบครัวต้องเจอ

13 second read
0
4,480
ผลกรรม 7 สิ่ง ที่คนนอกใจแฟนทิ้งครอบครัวต้องเจอ

ผล ก ร ร ม 7 สิ่ง ที่คนนอกใจแฟนทิ้งครอบครัวต้องเจอ

1 ไร้ซึ่งเกียรชื่อเสียง และการยอมรับ คนที่นอกใจ คนอื่นเลือกคบชู้

แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดี หรือสวยงามเพียงไร แต่ ไ ส้ ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับ

จากคนรอบข้าง มีแต่คนนินทา ต่อหน้าแม้ทำดี แต่รับหลังก็มักจะเจอ

แต่คนพูดให้ ร้ าย เสียๆ ห า ยๆ ไม่สามารถทำงาน ที่มีเกียรติได้

เพราะไม่เจริญ ทำได้ไม่นาน ก็มีเรื่องเสียหาย คนรอบข้าง รั ง เ กี ย จ

2 เมื่อเป็น คนลักกิน ขโมยกินนอกใจนานวันเข้า จิตใจก็เปลี่ยนไป

จากที่เคย กล้าหาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่ ก็เสื่อมลงเป็น คนข ี้ระแวง

หัวเสียง่าย กังวลไปซะทุก อ ย่ า ง กลัวคนจะ ทำ ร้ า ย กลัวคนจะ รั ง เ กี ย จ

แม้มีเงินทอง มากใส่เครื่องประดับดี ๆ แต่หัวใจ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

3 ชีวิตมี เส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอแต่ คนที่ไม่จริงใจอยู่รอบข้าง

4 บุตร บริวารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟังว่ากันว่า หากมีลูกก็จะได้

ลูกเ ว ร ลูก ก ร ร ม ที่นำ แต่ความเดือดร้อน ทุก ใจมากให้ จะอยู่

ในการปกครอง ก็ไม่มีมีแต่นำ ความเสียหายมาให้

5 โ ร ค เยอะ ป่ ว ย ง่าย คนที่ทำชู้ แ ย่ ง ผัว แ ย่ ง เมีย คนอื่นมาก ๆ

อีกหนึ่งผล ก ร ร ม ที่ไม่น่าเชื่อ ก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย โดยเฉพาะ โ ร ค ลับ ๆ

ที่เกี่ยวกับ อ วั ย ว ะ เ พ ศ มักมีอาการกันแทบ ทุกคนจากผล กร ร ม นี้ ต่างกันแค่มากน้อย

6 หากชีวิตไร้ บุญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อน ต า ย ชั่ ว ระยะหนึ่ง

จะนึกถึงแต่ ก ร ร ม ชั่ ว ที่ทำการนอกใจไว้ ต า ย จากความเป็นคนก็ มีแต่ น ร ก

และ ความเป็น เ ป ร ต ที่ แ ส น ท ร ม า น เป็นที่ไป อ ย่ า ง ย า ว นานตามผล ก ร ร ม ที่

ได้กระทำไว้ ยิ่งคนที่เรากระทำผิ ดบ า ป ครั้งนี้เป็นคนที่ดีมาก มีศิลธรรมมากผล

ขอ งบ า ป ก ร ร ม ก็จะยิ่งหนา แน่นและ ย า ว นานมากขึ้นไป เท่านั้น

แม้ร้อยปี พันปีก็อาจจะยัง ไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง กลับมาเกิด

เป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิ ด เ พ ศ ต ร ะ ก ูล ตํ่ า ข ี้ โ ร ค เป็นต้น

7 เมื่อยังมีชีวิต ก ร ร ม ที่ได้กระทำ จะส่ งผลให้ ต้องแยก จากคนที่รัก

มีคนรักก็ มักถูกคนอื่นแ ย่ ง ชิงไปไปรักใครเข้าไม่นาน ก็ต้อง

แยกจากกันไ ปต้องช้ำใจ อยู่ตลอ ด

ขอขอบคุณที่มา d e e s o u l m u c h, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…