Home แนวคิดชีวิต บ้าน 7 ลักษณะ ที่เข้าอยู่แล้วชีวิตคุณจะมีแต่ปัญหา

บ้าน 7 ลักษณะ ที่เข้าอยู่แล้วชีวิตคุณจะมีแต่ปัญหา

6 second read
0
8,361
บ้าน 7 ลักษณะ ที่เข้าอยู่แล้วชีวิตคุณจะมีแต่ปัญหา

บ้าน 7 ลักษณะ ที่เข้าอยู่แล้วชีวิตคุณจะมีแต่ปัญหา

1 หน้าต่าง ประตู เยอะมากไป

จำนวนของ หน้าต่างหรือประตูในบ้ า นที่มีมากจนเกินไป

เราจะเห็นได้อยู่บ่อยๆ กับบ้ า นสมัยใหม่ที่จะเน้น ในเรื่องของความสว่าง

ความโปร่งโล่ง ความสบาย แต่ลักษณะบ้ า นแบบนี้ แล้วนั้นเมื่ออยู่แล้ว

จะทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ มีเข้ามาก็จะมีออกไป

ซึ่งวิธีในการแก้ก็คือให้เ ลี่ ย งการเปิดหน้าต่า งเปิดประตูทีละหลายบาน

หรือจะใช้เป็นผ้าม่าน นำมาปิดบังเอาไว้ก็ได้ ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาได้

2 ที่ตั้งอยู่ใต้สะพาน

ตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใต้สะพาน มีการตัดถนนเพื่อ ที่จะทำสะพานผ่ า น

บริเวณหน้าบ้ า นกลายเป็น มองไม่เห็นในส่วนของ หน้าบ้ า นหรือชั้นล่างไปเลย

วิธีการแก้ก็คือให้ยกระดับพื้น ขึ้นมาอยู่เสมอกับบนถนน เป็นชั้นหลักและทำให้เด่นขึ้นมา

3 ประตูทางเข้าแคบ เล็ก

ประตูเข้าบ้ า นมีความเล็ก และมีความแคบ ตามหลักของความเชื่อ

ของฮวง จุ้ยนั้นว่ากันว่า พลังปราณหรือซี่นั้น จะต้องมีความโปร่งโล่ง

เป็นพื้นที่ในการกักเก็บพลัง เพื่อที่จะเป็นบ่อพัก พลังงานหรือเก็บพลังงาน

เอาไว้ก่อนที่จะไหล เข้ามาในตัวบ้ า น บ้ า นที่มีบริเวณพื้นที่ของประตู

เข้าบ้ า นเล็กมีความแคบ แล้วยังมีสิ่งที่ขวางอยู่ ทางด้านหน้าประตูทางเข้า

วิธีการแก้ก็คือให้เรา นำสิ่งของเหล่านั้ นออกไปให้หมด

ให้เป็นพื้นที่โล่งๆไ ม่มีความกว้างขวาง เพื่อที่จะได้รับโชคเข้ามา

4 ตั้งอยู่ต่ำกว่าถนน

ตัวบ้ า นที่อยู่ต่ำกว่าพื้นถนน ส่วนมาก จะเป็นบ้ า น ที่สร้างมาไว้เป็นเวลานาน

ถนนหน้าบ้ า นก็ได้ถมพื้น ที่ให้มีความสูงขึ้น หากบ้ า นอยู่ต่ำกว่า

จะเกิดเป็นสภาพลาภหล่น ก็คือลาภวิ่งไปมา แต่เข้ามาในบ้ า นไม่ได้

วิธีการแก้ของ คนโบราณก็คือให้ทำเป็นลานกว้างๆ บริเวณของหน้าบ้ า น

เพื่อที่จะรับโชค ล า ภ เข้ามาได้อย่างเต็มเต็มๆ

5 ประตู บ้ า นตรงกับบันได

เปิดบ้ า นเข้ามาแล้วเจอ กับบันไดเลย ลักษณะของบ้ า นแบบนี้นั้น

เก็บเงินทองไม่อยู่ มีเงินทองเข้ามา ก็มีค่าใช้จ่ายออกไปจนหมด

มีรายจ่ายอยู่เสมอ หากเป็นแบบนี้ วิธีการแก้ก็คือให้หาฉากบังกั้น

บังไม่เอาไว้ เพราะว่าไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนทิศของบันไดได้

6 อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี

การมีบ้ า นอยู่ในสภาพ แวดล้อมที่ไม่ดี อยู่รอบข้างข ย ะหรือมีสิ่งส ก ป ร ก

มีกลิ่นที่เ ห ม็ น หากเป็นแบบนี้แล้ว จะไม่มีโชค ลาภ การแก้ไข

ที่เราจะทำได้ ก็ คือให้ทำความ สะอาดในสวนบริเวณ รอบบ้ า นอยู่เสมอ

ไม่ให้มีสิ่งส ก ป ร กต่างๆเข้ามา หรือเป็นไปได้หาที่อยู่ใหม่

เพราะสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนั้น ก็ส่งผลต่อ การใช้ชีวิต

7 รั้วโปร่งโล่ง

การทำรั้วบ้ า น ที่มีความโปร่งโล่ง ส่วนมากแล้ว เราจะพบกับรั้วบ้ า น

ประเภทในแบบบ้ า นเดี่ยวที่จะต้องชม ความงามของตัวบ้ า นด้านใน

เป็นรั้วที่ไม่สูง รั้วไม้ที่เป็นระแนง ซึ่งการทำรั้วลักษณะแบบนี้ นั้นให้ความสวยงาม

แต่ในเรื่องของความเชื่อก็คือ จะเก็บโชค ล า ภเอาไว้ไม่อยู่ ทำให้มีเงินทองรั่วไหล

ออกไป หากต้องการที่จะทำ ก็ให้ทำเฉพาะตัวหน้าบ้ า น ส่วนข้างใน

ให้เป็นรั้วทึบ เพื่อที่จะกักเก็บ พลังงานที่ดีเอาไว้

ขอขอบคุณที่มา sanook, hostingrc

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…