Home แนวคิดชีวิต บทสวดมนต์ ที่จะช่วยทำให้ค้าขายดีขึ้น เงินทองไหลมาเทมา

บทสวดมนต์ ที่จะช่วยทำให้ค้าขายดีขึ้น เงินทองไหลมาเทมา

6 second read
0
1,624
บทสวดมนต์ ที่จะช่วยทำให้ค้าขายดีขึ้น เงินทองไหลมาเทมา

บทสวดมนต์ ที่จะช่วยทำให้ค้าขายดีขึ้น เงินทองไหลมาเทมา

หากตัวคุณนั้น ทำการค้าข า ยอยู่ แต่ก็ยังค้าข า ยไม่ดี วันนี้เรามีบทความ บทสวดมนต์

ยิ่งสวดทุกวัน ยิ่งช่วยให้ทำมาค้าข า ยดีเงินทองไหลมาเทมา ป ดูกันว่ามีบทสวดมนต์

อะไรบ้างที่จะทำให้ การค้าข า ยของคุณนั้นดีขึ้น การค้าข า ยสามา รถเรียกได้อีก

ชื่อหนึ่งคือ การค้าข า ยเชิงพาณิชย์ commerce กลไกหรือสถานที่ที่สามา รถ

มีการค้าข า ยเรียกว่าตลาดรูปแบบ เริ่มต้นของการค้าข า ย คือ การยื่นห มู ยื่นแมว

ซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยน สินค้าหรือบริการโดยตรง ระหว่างผู้ค้าปัจจุบันนี้

โดยทั่วไปผู้ค้าสมัยใหม่ ใช้การเจรจาต่อรอง ด้วยสิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งนั่น

ก็คือเงินตราคุณเคย สงสัยกันหรือไม่ว่า ทำไมร้านอื่นถึงข า ยดี แต่ทำไม

ร้านเราถึงข า ยไม่ดี นอ กจากทำเล คุณภาพของสินค้า การพูดการจา เรื่องเห ล่ านั้น

อาจจะยังไม่พอ บางสิ่งบาง อ ย่ า ง อาจจะมีบาง อ ย่ า ง ที่มองไม่เห็นซึ่ง

ในวันนี้สำหรับคนที่ เป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ ขอแนะนำว่าให้สวดเรียกลูกค้า

หล า ยคนอาจจะไม่มี ความเชื่อในเรื่องนี้ แต่จะรู้หรือไม่ว่า สิ่งเห ล่ านี้นี่แหละ

จะช่วยเป็นตัวเปิดทางสว่าง ให้กับตนเองหลังจากที่เรา จัดร้านทำอะไรเรียบร้อยแล้ว

เรามักจะเห็นคนที่ เป็นพ่อค้าแม่ค้าต่าง เอาอาหารขึ้นมาให้เจ้าที่เจ้าทาง

แล้วก็ยกมือ สวดบทใดบทหนึ่ง เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล และกระทรวงคฑาวุธดังต่อไปนี้

คุณจะต้องทำจิตใจให้สงบ คิดดีทำดี มีความซื่อสัตย์ ต่อลูกค้าและตัวของตนเอง

ก็จะช่วยให้ ลูกค้าเข้ามา แบบว่าไม่ข า ดสาย

บทสวดค้าข า ยดี

โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ

คาถาทำมาค้าขึ้น อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา

อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง

เอหิลาภัง เอหิเมตต า ชมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิ

บทสวดเรียกลูกค้า

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี

วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

บทสวดร่ำร ว ย

เสริมโชคล า ภ ใช้ภาวนากับน้ำสะอาด แล้วนำน้ำนั้นเอามาพรม ให้ทั่วบริเวณบ้านเรือน

หรือ ร้านค้า จะนำมาซึ่ง เงินทองไม่ข า ดสาย หมั่นสวด เป็นประจำจะช่วยส่ งเสริม

ให้ค้าข า ยดี ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ

มะหิสุตัง สนะพุทธัง อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ

บทสวดเเผ่ส่วนกุศล

อิ ทัง เม มาต าปิตูนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ มาต าปิตะโร ขอส่วนบุญนี้

จงสำเร็จแก่มา รดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มา รดา บิดาของ ข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติ

ทั้งหล า ยของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้ามีความสุข

อิ ทัง เม คุรูปัชฌาย าจริย านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์

อาจารย์ขอ งข้าพเจ้ามีความสุข อิ ทั ง สัพพะเทวะต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ

สัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหล า ย

ทั้งปวงมีความสุข อิทั ง สัพพะเปต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เปต า

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหล า ยทั้งปวงมีความสุข

อิ ทัง สัพพะเว รีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพเว รี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่เจ้าก ร ร มนายเว รทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเว รทั้งหล า ยทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ สัตต า ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่สั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้สั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวงมีความสุข ทั่วหน้ากันเทอญ

บทกรวดน้ำให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

ข้าพเจ้าขออุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศล ทั้งหมดนี้ จากการภาวนาจิต ให้กับเจ้าก ร ร ม

นายเว รทั้งหล า ยของข้าพเจ้า สิ่งใดที่ข้าพเจ้า เคยล่วงเกินท่านใดไว้

ตั้งแต่ในอดีตช าติ จนถึงปัจจุบันก็ต าม ไม่ว่าท่านจะอยู่ช าติ ใดภพใดภพใดก็ต าม

ขอให้ท่านได้รับ ผลบุญที่ข้าพเจ้า ได้ก่อร่างสร้างขึ้น แล้วได้โปรดอโหสิ ให้กับข้าพเจ้า

และอนุโมทนาบุญ ให้กับข้าพเจ้าด้วยอำนาจของ บุญนี้ด้วยเถิด บทนี้ควรที่จะสวด

ภาวนาทุกวันก่อน ที่จะเริ่มข า ย และอย่ าได้ลืมนำเงิน ส่วนหนึ่งที่เราค้าข า ย

ได้ไปทำบุญ เพื่อเป็นการ เพิ่มกุศลผลบุญ สิริมงคลในชีวิต สิ่งเห ล่ านี้

อาจจะเป็นความเชื่อส่วนหนึ่ง เท่านั้น เพราะอีกส่วนหนึ่งก็ คือคุณภาพของสินค้า

จะดูแล เอาใจใส่ลูกค้า และอื่นๆอีก มากมาย

ขอขอบคุณที่มา postkidde

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…