Home แนวคิดชีวิต บทคาถาบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ช่วยให้ชีวิตมีโชคลาภความรุ่งเรือง

บทคาถาบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ช่วยให้ชีวิตมีโชคลาภความรุ่งเรือง

7 second read
0
363
บทคาถาบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ช่วยให้ชีวิตมีโชคลาภความรุ่งเรือง

บทคาถาบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ช่วยให้ชีวิตมีโชคลาภความรุ่งเรือง

ในปัจจุบันนี้ถึงแม้ จะมีวิทย าศาสตร์ และวิวัฒนาการที่ ก้าวหน้าขนาดไหน

แต่เรื่องของความเชื่อ แ ละความศรัทธา ก็ยังคงอยู่ มาในทุกยุคทุกสมัย

แต่ละคนก็มีสิ่งที่เชื่อถือ ศรัทธา สิ่งที่นับถือ และเคารพบูชา

ที่แตกต่างกันไปทั้งนี้แล้ว ก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจ ของคนแต่ละคน

และนอกจากนี้แล้วในเรื่อง ของการบนหรือการขอ ก็มีด้วยกันหลายแบบ

ไม่ว่าจะเป็นการ ขอในเรื่องความรัก เงินทอง โชคและลาภ รวมไปถึง

ด้านหน้าที่การงามก็มีเช่นกัน และในส่วนการขอเพื่อให้ หลุดจากภาระหนี้สินนั้น

ส่วนใหญ่จะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความนิยมเพื่อให้ พาชีวิตครอบครัวอยู่รอด

คือการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วงเวียนใหญ่ ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสามารถช่วย ในเรื่องของหนี้สินได้

เพราะในอดีตนั้นเคยเป็นหนี้ เป็นสินจึงทำให้พระองค์เข้าใจ หัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง

ส่วนใหญ่ผู้ที่ไปบนบาน ยังสามารถขอให้ท่านช่วยเรื่อง ค้าขาย การเรียน การงาน

อีกด้วย สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป 16 ด อ ก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ และหลังจากสำเร็จ

แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บนตามคำกล่าวที่เคย ขอท่านไว้หรือโดยการ

นำอาหารคาว หวาน มาถวายท่าน เหล่าข้าราชบริพาร และประชาราษฏร์ผู้รู้สำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ จึงเทิดทูนยกย่อง ถวายพระเกียรติ ของพระองค์ท่านว่า

มหาราช สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช พระผู้ทรงเป็นมหา วีรบุรุษของชาติไท

ตราบจน เท่าทุกวันนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 คณะรัฐบาลไทในสมัย ฯพณฯ

จอมพล แปลก พิบูลสง คราม เป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า

และประชาชน ทุกห  มู่ เหล่าได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช

ประดิษฐานอยู่ ณ วงเวียนใหญ่ กรุงธนบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙

ตัวอนุสาวรีย์สูง 8.59 เมตร กว้าง 1.8 เมตร ย า ว 3.50 น. ด้วยรูปหล่อทองสัมฤทธ์

บรมรูปทรงม้า ทรงพระมาลา ยกกรข้างขวาชูด าบ พร้อมที่จะ เผชิญกับข้าศึก อ ย่ า ง ฉับพลัน

เพื่อน้อมรำลึก ถึงในพระเกียรติประวัติ เกียรติยศ เกียรติคุณ ให้ทรงปรากฏ

กับอนุชน รุ่นหลังสืบต่อมา โดยถือกำหนดเอาวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี

เป็นวันถวายบังคม ราชสักการะคล้าย วันปราบดาภิเษก เสด็จขึ้นเสวยราชย์ฯ

การถวาย เครื่องสักการะบูชา สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช มีดังต่อไปนี้

สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชทรงเป็น ด ว ง พระวิญญาณที่สถิตย์เป็นหนึ่งใน

สมเด็จพระสย ามเทวาธิราชเจ้า คอยปกป้อง รั ก ษ า แผ่นดินไท ยให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์

และมีชัยชนะ เหนืออริราชศัตรู ทรงโปรดสิ่งเหล่านี้

1 ผู้มีความ ซื่อสัตย์ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์

ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักรบรั้ว ของชาติ

2 พระกระย าหาร ที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบไท ยง่ายๆ

และอาหารแบบ เดินทัพทั้งหลาย เช่น เครื่องของแห้งต่างๆ

3 แต่บางแห่งเช่น ที่วัดหน องนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ ท่านเจ้าอาวาส ว่า

ทรงโปรด ข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

4 ผลไม้ไท ยและจี น เครื่องเซ่นไหว้แบบจี นเต็มชุด

เช่น เป็ด ไก่ หัวห มูบายศรี และซาแซ เป็นอาทิ

5 น้ำเปล่า น้ำผลไม้ และน้ำหวานอื่นๆ ไม่ทรงโปรดเสวยน้ำจัณฑ์

6 ด อ ก ไม้ที่ใช้บูชา โปรดสีแดง อันเป็นสีแห่งวัน พระราชสมภพ ของพระองค์

7 เครื่องถวาย แก้บนโปรดด าบไท ย ครั้งละ 2 เล่ม และปื นใหญ่จำลอง

8 โปรดเสียงประทัด และเสียงปื น เมื่อจะขอพระบารมี ต้องจุดธูป 16 ด อ ก กลางแจ้ง

แล้วกราบขอ พระราชทานพระบารมี ตามที่ต้องการ คำบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 3 ครั้ง

อาราธนา ด ว ง พระวิญญาณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ

ถวายเครื่องสักการะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง พระคาถาให้โชคและลาภ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 3 ครั้ง

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ

สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบ ก ู้เอกราชจาก พ ม่ า

เมื่อครั้งเสีย กรุงศรีอยุธย าครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียงจะได้ รับการเทิดทูน อ ย่ า ง สูง

จากชนชาวไท ย ในฐานะพระ มหากษัตริย์นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจ

ของคนทั่วไปตลอดมา ด้วยความเชื่อว่าบารมีแห่งพระองค์ท่าน จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ในเรื่อง การค้าขาย การเรียน การงาน หนี้สินจากการค้าขาย สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

หรือ สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเอกาทศรุทรอิศวร มีพระนามเดิมว่า

สิน พระราชบิดา เป็นชา วจี น แต้จิ๋ว ได้สมรสกับหญิง ไ ท ย ชื่อ นกเอี้ยง ภายหลัง

เป็นกรมพระเทพามาตย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปราบ ดาภิเษกขึ้นทรงราชย์

เป็นพระมหา กษัตริย์กรุงศรีอยุธย าในทางพิธีการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรี ขณะพระชนมายุได้ 34 พรรษา

พระองค์เสด็จ สวรรคตเมื่อ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เมื่อมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา

ทรงครองราชย์ นานถึง 15 ปี พระราชโอรส-พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 30 พระองค์

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ในรัชสมัยของพระองค์ คือ การกอบ ก ู้ เอกราชจากพม่า

ภายหลังการ เสียกรุงศรีอยุธย าครั้งที่สอง โดยขับไล่ทห าร พ ม่ า ออกจาก ราชอาณาจักร

จนหมดสิ้น และยังทรงทำส ง  คร าม ตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวม แผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้

การปกครองของขุนศึกก๊กต่าง ๆ ให้เป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับข ย าย พระราชอาณาเขต

ออกไปอย่ างกว้างขวาง นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะ ฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ

ให้กลับคืนสู่ สภาวะปกติหลังสงคร าม ทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

วรรณกร รม และการศึกษา เนื่องจากพระมหา กรุณาธิคุณที่มี ต่อแผ่นดินไท ย รัฐบาลจึงได้ประกาศ

ให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน และยังทรงได้รับสมัญญา นามมหาราช

ขอขอบคุณที่มา welovemyking, hostingrc

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…