Home แนวคิดชีวิต นิสัย 13 ข้อ ที่บ่งบอกว่าอนาคคตจะรวย

นิสัย 13 ข้อ ที่บ่งบอกว่าอนาคคตจะรวย

9 second read
0
508
นิสัย 13 ข้อ ที่บ่งบอกว่าอนาคคตจะรวย

นิสัย 13 ข้อ ที่บ่งบอกว่าอนาคคตจะรวย

1 อ่ า นหนังสือเป็นประจำ

88% ของ คนรวย อ่ า นหนังสือ อย่ างน้อย 30 นาที ทุกวัน

และเป็นการ อ่ า นเพิ่มความรู้ เพื่อเอาไปใช้ต่อยอด

ไม่ได้อ่ า น หนังสือหมวด บันเทิง

2 ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวย ออกกำลังกาย อย่ างน้อย 30 นาทีทุกวัน

เพราะเขารู้ว่า การออกกำลังกาย ไม่ได้ดีต่อสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย

เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ ส ม อ ง ตื่นตัวอีกด้วย

3 เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึง คนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวก

มีความกระตือรือร้น จะว่าพวกเขาเลือกคบ ก็ได้แต่เพราะพวกเขา

รู้ว่าเวลามีจำกัด จะคบทุกคนทุกเวลาไม่ได้ แถมการคบคนที่คิดลบ

ช่างนินทาแต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจ และหากเรา

อย ากจะอยู่ในสังคม คนรวยสร้างเองจริง ๆเราไม่จำเป็น ต้องรวยก่อนก็ได้

แค่เราต้องมีพื้นฐาน ทัศนติด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้า และมีความรู้จริง

แบบนี้ใคร ๆ ก็อย ากคุยด้วย อย ากทำธุรกิจด้วย

4 พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย และมุ่งหน้าเดินสู่ เป้าหมายอย่ างไม่ท้อ

ล้มแล้วก็ลุก ต่อให้เดินไปได้ก้าว สองก้าวแล้วล้ม ก็ลุกมาเดินต่อ

สุดท้ายจะก็ไปถึง เป้าหมายได้ และคนรวยสร้างเอง

จะตั้งเป้าหมายส่วนตัว ไม่เอาชีวิตของคนอื่น มาลอกเป็นเป้า หมายของเขา

5 ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืดอย่ างน้อย 3 ชั่ ว โมง

ก่อนเริ่มทำงานจริง เช่น เริ่มงาน 8 โมง ก็ตื่นตี 5 เพราะตื่นเร็วกว่า

ก็มีเวลา คิดและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่า กลายเป็นว่าคนตื่นเช้า

สามารถ ควบคุม ปัจจัยเวลาได้ ส่วนคนที่ตื่นสาย ทำอะไรช้า

ก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

6 มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย ในกลุ่มที่ทำการศึกษา ไม่ได้มีรายได้จากแหล่งเดียว

แต่มีจาก 3 ช่องทาง เป็นอย่ างน้อยอย่ างเช่น บ้านหรือคอนโด ให้เช่ากำไรและ

เงินปันผลจากหุ้น และการร่วมหุ้นทำธุรกิจซึ่ง ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต

ใช้เงินมากเกินตัว แต่สามารถค่อย ๆ ริเริ่มลองทำ และต่อยอดขยับขย ายไปเรื่อยๆ

7 แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษาไม่จำเป็น ต้องอายุมากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อน ที่มีประสบการณ์

ในบางด้านมากกว่า เคยทำบางอย่ างสำเร็จ มาก่อนและที่ปรึกษา

ไม่ได้ช่วย พัฒนาชีวิตคนรวย เฉพาะด้านธุรกิจ หรือการเงินเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัว มีความสุข ผ่ า น พ้นปัญหา หลายรูปแบบที่ย าก ๆ

ได้ คือคนรวยจะ ไม่คิดเองทำเองด้วย ตัวคนเดียวแต่ยินดี

ให้คนมาช่วยคิด ช่วยแนะนำ สิ่งดี ๆ อยู่เสมอ

8 คิดบวก

ผู้ทำการศึกษา เรื่องนี้ย้ำว่า การคิดบวกเป็นสุดยอด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

ของคนรวยสร้างเอง ทุกคน ซึ่งปัญหา ของคนส่วนใหญ่

คือไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเอง ว่าเป็นคนคิดลบหรือคิดบวกซึ่ง

คนรวยจะมีความรู้สึก ตัวตนอยู่เสมอ ว่าจะไม่ปล่อยให้

ตัวเองตกลง ไปในหลุม ของการคิดลบ

9 ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวยจะ สร้างกระแสของ ตัวเองขึ้นมา

และชักชวน คนรอบข้าง ให้เดินตาม

10 มีมารย าทดี ทำตัวเหมาะสม

คนรวยรู้ว่าในโอกาส ไหนควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมายขอบคุณ

เมื่อได้รับความช่วยเหลือ กล่าวแสดงความยินดี เมื่อเพื่อน

ประสบความ สำเร็จ ร่วมโต๊ะอ า ห า ร อย่ างสำรวม

และแต่งตัวเหมาะสม ไม่น้อยเกินและไม่มากเกิน อะไรที่เกินพอดี คือ ไม่ดี

ส่วนหนึ่งก็เพื่อรั ก ษ า ความสัมพันธ์ แต่ส่วนหนึ่งก็เ พราะเขารู้จักใจ

เขาใจเรา รู้ว่า We are all humans คือทุกคนมีชีวิตจิตใจต้องการกัลย าณมิตร

และการจะให้คนอื่นรู้ว่ าเราคือกัลย าณมิตร คือต้องแสดงออก

ไม่ใช่แค่คิดในใจลองคิดดูว่ ามีคนแสดงให้เรารู้ ว่าเขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณเรา

ชื่นชมเรา เราก็คงยินดีเช่นกัน แต่ถ้าทุกคนคิดดี กับเราหมด แต่ไม่เคยบอก

ไม่เคยแสดงออก เราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำ ว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

11 ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบเล่นพรรค

เล่นพวกล้วน ๆไม่ใช่เห็นแก่ตัว ขั้นรุ น แ ร ง แต่เพราะเขารู้ว่า

ไม่สามารถช่วย ทุกคนทุกเวลาได้ เพราะแบบนั้น

ก็จะไม่มีเวลาไปช่วย คนที่มีศักยภาพมากพอ ที่จะประสบความสำเร็จ

ผลงานโดยรวมก็ จะออกมากลาง ๆ หรือต่ำเพราะ ถ้าช่วยเหมาเข่ง

คนเก่งก็จะได้รับเวลา ทรัพย ากรไม่มากพอ ส่วนคนที่กลาง ๆ เบ ๆ

ต่อให้ช่วย มากเท่าไร เขาก็ไปได้แค่นั้น

12 ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้ส ม อ ง คิดใคร่ครวญ การงานต่าง ๆ เงียบ ๆ

คนเดียว อย่ างน้อย 15 นาทีทุกวันซึ่งเรื่อง ที่คิดไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับ

เงินทองธุรกิจล้วน ๆ แต่เขายังคิดเรื่อง การวางแผนชีวิตโดยรวม

และการดูแล สุ ข ภ า พ เช่นกัน

13 ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คนที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่องทุกครั้ง และเขารู้ว่า

ถ้าไม่เปิดใจรับฟัง ความเห็นก็ไม่มีทางรู้ตัว ได้อย่ างทันท่วงที

ว่าอะไรกำลังผิดทาง อะไรที่คนไม่ชอบ เขาจึงแสวงหาความเห็น

จากคนรอบ ข้างทั้งเพื่อน คู่ค้า และลูกค้า แล้วถ้าฟังแล้วมีเหตุผล จริงก็ยอมรับ

พร้อมกับเอามา ปรับปรุงให้การงานต่าง ๆ กลับเข้าเส้นทาง ที่ถูกต้องส่วนคน

ที่กลัวความเห็น จากคนอื่น ก็เ สี่ ย ง มากที่จะล้มทั้งยืน

เพราะไม่รู้ตัว รู้ช้า ว่ากำลังเดินลงเหว และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว

คนรวยก็สามารถ หลงเดินไปเส้นทาง ที่พาไปลงเหวได้เช่นกัน

แต่เค้ารับฟังเสียงเตือน ว่านั่นน่ะผิดทางอย่ างที่บอกไว้แต่แรก

ว่าคนรวยสร้างเอง ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยทัศนคติที่ใช่ และการกระทำที่ใช่

ผ่ า น การต่อสู้ฝ่ า ฟั น และปรับตัว คนธรรมดาก็รวยได้ สำเร็จได้ด้วยตัวเอง

และถ้าเราเชื่อว่า ทัศนคติที่ใช่นั้น สร้างได้ ไม่ต้องลุ้นให้มี ติ ด ตัวมา

แต่เกิดแบบพรสวรรค์ เราก็สามารถสร้างทัศนคติ ที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

ขอขอบคุณที่มา thaipt, boktorth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…