Home แนวคิดชีวิต นิสัย 10 สิ่ง ของผู้หญิงที่มีความฉลาด

นิสัย 10 สิ่ง ของผู้หญิงที่มีความฉลาด

13 second read
0
270
นิสัย 10 สิ่ง ของผู้หญิงที่มีความฉลาด

นิสัย 10 สิ่ง ของผู้หญิงที่มีความฉลาด

1 เก่งแต่ไม่พูดมาก

เพราะรู้ว่า เขาจะฉลาดขึ้น ได้ด้วยการฟัง คนเก่งจะฟังเยอะ การฟังมักจะ

ได้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอแหละและจะพูด ก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์

ในทาง สร้างสรรค์มากกว่า พูดในเชิงลบ ที่ไม่ได้อะไร

2 ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่ แม้แต่น้อย

เมื่อเขาทำผิดพลาด ให้โอกาสคำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอ

มักจะเป็นผู้ให้โอกาส คนอยู่เสมอเมื่อใดที่ใครๆ กระทำความผิ ด

และพร้อมจะแนะนำ ให้สะท้อนความผิด ของตนเอง ให้เกิด

การยอมรับ ให้เกิดการพัฒนา ตัวเอง

3 มีความรู้ ที่หลายด้าน

มีความรู้ มากกว่าอาชีพ ที่ทำและจะพัฒนา ตัวเองอยู่เสมอ

คนเก่งมักเป็น นักพัฒนาตนเองใช้เวลา อย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเอง

ก้าวไปข้างหน้า ได้แบบมั่นคง จะไม่ปล่อยให้สู ญเสี ยโอกาส

โดยเฉพาะเวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้า และไม่ย้อน ถอยหลังเป็นแน่

4 จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิต ในเรื่องต่างๆ และเต็มที่กับ ทุกเรื่องที่ทำ

คนเก่งและฉลาด มักจะเลือกบริหารเวลา ได้อย่ างสมดุลมาก

เวลางานก็จะเต็มที่ กับสิ่งที่ทำตรงหน้า หมดเวลางานก็สามารถ

ให้เวลาสร้าง ความสุขการผ่อนคลาย ให้กับตนเองอยู่เสมอ

เรียกได้ว่า เก่ง และฉลาด มาก

5 กลับมายิ้มได้ ในเวลาอันสั้น

แม้จะมีสิ่ง เ ล วร้ า ย เข้ามาในชีวิต ก็จะสามารถลุกขึ้น

สู้ได้ทุกครั้งเมื่อล้มลง ในโลกนี้ไม่มีใค รไม่เคยผิดพลาด

เพียงแต่เขาจะไม่จม กับความ ทุ ก ข์ อยู่นาน

แต่จะหาทาง ลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง เมื่อหมดกำลังใจ

6 ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่ดึงความสามารถ ของคนในทีมมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้เสมอ

คนเก่งและฉลาด จะเก่งในการจูงใจผู้คน ให้คล้อยตาม ในความคิด

ของเขาได้เสมอ และไม่จำเป็นต้อง มีตำแหน่งใหญ่โต แต่จะมีคนนับถือ

จากความรู้ความสามารถและการกระทำ ที่เป็นเสมือนกระบอกเสียง

ให้เขาได้เติบโต ไปข้างหน้า อ ย่ า ง มั่นคง

7 ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a อยู่ตลอดเวลา

แต่ใช้รับข้ อมู ลที่สนใจ และส่ งต่ อความคิดดี ๆให้กับคนอื่น

ในยุคนี้ เป็นยุคของข้อมู ลข่ าว ส า ร คนเก่ง มักจะเลือกเ ส พ

แต่อะไรที่ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อชีวิตของ เขาเท่านั้น เพื่อนำไป

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือการบริหาร ชีวิต แบ่ งปั นให้คนอื่นๆ

ได้แต่สิ่งดีๆ ที่เขาคัดสรรมา อย่ างดีแล้วนั่นเอง

8 รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่ก็ไม่เคย เสียเวลาภูมิใจ กับความสามารถ ของตน มักจะเป็นคน

มีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้หรอกนะ เพราะเขาจะเปิดรับฟัง

คนรอบข้างเสมอ และจะไม่ตัดสิน คนอื่นด้วยมุมมอง หรือความคิด

ของตนเองเวลาเขา ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ จะดีใจไม่นานนักหรอก

เพราะความสำเร็จนั้น เป็นอดีตไปแล้วสิ่ง ที่ควรทำต่อไป คือหาทาง

พัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป เขาจะไม่หยุดพัฒนาตนเอง

9 ไม่อวดความสามารถ ว่าตนเองเก่ง

ตนเองจะเจ๋งแค่ไหน ก็ไม่อวด แต่จะพิสูจน์ ได้เสมอ พอถึง

เวลาต้องใช้มัน มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถ

จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ ตนเองเสมอและเมื่อถึงเวลา

ที่เกิดปัญหา ก็มักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราทึ่งในความสามารถเลยล่ะ

10 อาจมีหรือ ไม่มีการศึกษาสูง ก็ได้

อาจไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเสียง แต่ผลงานการันตี ความสามารถ

สมัยนี้คนที่เก่งสามารถ สร้างเวทีให้ตนเองได้อาจเป็น เพียงใบเบิกทางที่ดี แต่

ประสบการณ์ และผลงานต่างหาก มันจะทำให้เรา เติบโตได้เร็วกว่านะ จำไว้

ขอขอบคุณที่มา profession-j55

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…