Home แนวคิดชีวิต นิสัยแย่ๆ 9 ข้อ ที่คุณต้องพบเจอในที่ทำงาน

นิสัยแย่ๆ 9 ข้อ ที่คุณต้องพบเจอในที่ทำงาน

6 second read
0
520
นิสัยแย่ๆ 9 ข้อ ที่คุณต้องพบเจอในที่ทำงาน

นิสัยแย่ๆ 9 ข้อ ที่คุณต้องพบเจอในที่ทำงาน

1 คนที่พูดไม่คิด

เขามักใช้อารมณ์เป็นใหญ่ จะพูดโดยไม่สนใจใคร จนบางทีทำให้คนฟัง

เสียห ายและเสียความรู้สึก หรือถ้ารู้ตัว ก็ไม่ทันที่จะดึงคำพูดนั้น กลับคืนมา

วิธีการรับมือ

อ ย่ า ไปเก็บคำพูดเขา มาทำให้ใจเป็น ทุ ก ข์ ปล่อยวางได้

ก็ควรปล่อย โฟกัสสิ่งที่ทำ ตรงหน้าให้ดีก็พอ ยกเว้นเรื่อง

ที่เขาพูดถึง แม้จะทำให้เราเสียใจ แต่หากเป็นจริง อ ย่ า ง ที่เขาพูด

ก็ควรพิจารณา นำไปปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น

2 คนที่ไม่รับฟังใคร

คนแบบนี้มักคิดว่า ตัวเองเก่งรู้ดีในการ ทำงานแต่ละเรื่อง

จนไม่รับฟังผู้อื่น เพราะมองว่าเสียเวลา โดยลืมมองไปว่า

การทำงาน อาจต้องเปลี่ยน วิธีการใหม่ๆ

การรับมือ

ทำใจเยอะๆ ปล่อยวาง ก่อนที่เราจะสื่อ ส า ร กับเขา เตรียมข้อมูล

ที่จะสื่อ ส า ร ให้แตกต่าง จนเขานึกไม่ถึง ทั้งพร้อมรับฟังในสิ่งที่เกิดขึ้น

ด้วย ถ้าคนที่ไม่รับฟัง เป็นหัวหน้าเรา และเราได้นำเสนอข้อมูลไป

ให้พิจารณาแล้ว ถ้าเขาไม่ตัดสินใจ ก็จงก้มหน้า ก้มตาทำหน้าที่

ของตนเองให้ดีต่อไป หรือถ้ารู้สึกว่าไม่มีความสุข ในการทำงาน

กับเขา จงมองทางเลือกอื่นๆ ไว้บ้างก็ดี

3 คนที่ไม่มีสัมมาคารวะ

คนเหล่านี้มักไม่ค่อยยิ้ม ไม่ให้เกียรติต่อ คนที่อาวุโสกว่า

เพราะคิดว่าตนเอง นั้นมีความสามารถ มากพอ เก่งพอตัว

วิธีการรับมือ

จงให้เกียรติ ต่อคนเหล่านี้ก่อน เพราะบางทีเขาอาจ ต้องการให้คนอื่น

มาให้เกียรติ ต่อตัวเขาก่อน ฉะนั้น เรา อ ย่ า ไปโต้แย้ง แต่ให้ใช้ใจแลกใจ

กับเขาเพื่อทำให้เขา เห็นว่าการเคารพกัน นับเป็นความงดงามที่ควรทำ

4 คนที่กังวลตลอดเวลา

มักไม่มั่นใจเวลา ที่ต้องทำสิ่งใหม่ๆ จนไม่ลงมือทำ

และไม่กล้า เสนอแนะความคิด ได้แต่รอคำสั่ง

วิธีการรับมือ

ถ้าหากเรามีลูกน้อง ประเภทนี้ควรให้กำลังใจ รับฟังเขาให้มาก

ในการมอบหมาย งานทุกๆ ครั้ง ว่าสามารถทำงาน ได้ตามเวลา

ที่กำหนดไหม แม้งานอาจจะเร่งด่ วนแต่ต้องพร้อม ให้โอกาสเขาพูด

ถึงกรอบเวลา ที่สามารถทำได้ รวมถึงงานใหม่ๆ ให้ค่อยๆ

เป็นไป อ ย่ า ไปเร่งรีบ เกินขอบเขต

5 คนที่ ฆ่ า น้อง ฟ้องนาย

คนเหล่านี้ค่อนข้างน่ากลัว ปากกับใจไม่ค่อยตรงกัน ไม่เคยมองคนอื่น

วิธีการรับมือ

อยู่ห่างๆ แต่ถ้าต้องทำงาน ร่วมกันต้องยอมรับ และเน้นความเป็นมืออาชีพ

ประสานงานเท่าที่จำเป็น กรณีที่คนประเภทนี้ แกล้งเรา อ ย่ า ประมาท

และถ้าไม่ต้อง ทำงานด้วย ก็ควรอยู่ห่างๆ ไว้ดีที่สุด

6 คนที่ชอบนินทาคน

วันๆ ไม่ค่อยทำงาน จับกลุ่มนินทาว่า ร้ า ย คนอื่นไปวันๆ

เพราะมักมองคนอื่น ในการจับผิ ดมากกว่า มักคุยกัน

เป็นกลุ่ม ต่อหน้า อ ย่ า ง ลับหลัง

วิธีการรับมือ

ถ้าเจอคนเหล่านี้ ชวนคุยด้วย ไม่ควรหลีกหนี แต่ก็ไม่ควรพูดสมทบ

แค่รับฟังเพราะ ไม่อย ากมีปัญหากับใคร หรือหากไม่อย ากเสียเวลา

ในการทำงานก็ไป นั่งรับฟังเรื่องไร้ ส า ร ะ ก็ปฏิเสธออกไป

โดยอ้างงานที่เยอะต้องรีบทำ แต่ต้องรู้จักพูดนะเพื่อ ไม่ให้เขารู้ว่าเราไม่อย ากฟัง

7 คนที่ชอบเงียบ ไม่ค่อยสื่อ ส า ร กับใคร

คนประเภทนี้ มีนิสัยที่ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ค่อยคุยกับใคร เวลาทำงานถ้ารับเรื่องมา

ก็เงียบเหมือนเดิมไม่แจ้ ง ให้คนที่ประสานงานให้รู้ว่า งานไปถึงไหนแล้ว

ส่งเมล์ไปก็ไม่เคยตอบ รับปากว่าจะทำ แต่ก็เงียบไปเลย

วิธีการรับมือ

หากต้องประสานงาน กับคนที่ชอบเงียบ ควร ติ ด ต่อสื่อ ส า ร 2 ทาง

โดยการส่งเมล์ไปแจ้ ง และจากนั้นควรโทรหา หรือเดินไปพูดคุย

กับคนประสานงานแม้ งานที่แจ้งไปเพื่อพูดคุย มากกว่ารอการตอบกลับ

ผ่ า น เมล์อย่ างเดียว การส่งเมล์เพื่อเป็นการบันทึ กข้อมู ลเป็น

ลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐ านในการประสานงาน แต่ก็ไม่เท่ากับ

การพูดคุยกันเยอะๆ เพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับ จากผู้รับ ส า ร

เพื่อความเข้าใจ ที่ตรงกันใน การทำงานนะ

8 คนเฉื่อย

มักทำงานไป เรื่อยๆทำแบบเดิมๆ แม้จะมีวิธีการที่ดีกว่า แต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยน

ขาดความมุ่งมั่นทำงาน ค่อนข้างช้าไม่สนใจว่าคนอื่น ที่รับงานต่อ

จะเป็น อ ย่ า ง ไรทำงานทันไหม เพราะส่งงาน ล่าช้าตลอด

วิธีการรับมือ

ควรทำใจเยอะๆ ถ้าหวังว่าเขาจะ เปลี่ยนแปลงในทันที มันคงย าก

แต่คนเราต้องมีความหวังนะ ถึงแม้จะน้อยนิด เพราะคนประเภทนี้

ที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงนั้น มันอาจเพราะไม่ความรู้ ความเข้าใจ

ในสิ่งใหม่ๆ และการสนับสนุนให้เขา ได้ไปเปิดโลกสร้าง

มุมมองใหม่ๆ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยส่งไป อบรมภายนอกองค์กร

หรือให้ลองทำงานใหม่ๆ บางทีมันจะทำให้เขา เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้

9 คนที่ชอบกินแร งเพื่อน งานตัวเองไม่ทำ

ไม่ค่อยชอบ ลงมือทำงาน แต่ชอบพูดคุยโม้ ไปวันๆ

ว่าเก่ง อ ย่ า ง นั้น อ ย่ า ง นี้ เมื่อทำงานจริงก็ หมดเวลาเลิกงานแล้ว

วิธีการรับมือ

ให้กำลังใจเค้าพูดในแง่ดี ถึงความสามารถของเขา ให้เขาเกิดความภูมิใจ

กล้าลงมือทำ ให้เห็นประจักษ์ กับสายตาคนอื่น อ ย่ า ไปว่าเขา

ในแง่ร้ า ยเพราะ คนพวกนี้ชอบต่ อต้ านแร งมาก็ อ ย่ า ไปแร งกลับ

ขอขอบคุณที่มา Junjaonews, san-sabai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…