Home แนวคิดชีวิต ท่องก่อนออกจากบ้าน แคล้วคลาดปลอดภัย คาถาของหลวงพ่อโอภาสี

ท่องก่อนออกจากบ้าน แคล้วคลาดปลอดภัย คาถาของหลวงพ่อโอภาสี

8 second read
0
1,515
ท่องก่อนออกจากบ้าน แคล้วคลาดปลอดภัย คาถาของหลวงพ่อโอภาสี

ท่องก่อนออกจากบ้าน แคล้วคลาด ป ล อ ด ภั ย คาถาของหลวงพ่อโอภาสี

บทคาถาเจริญสมาธิภาวนา

อะระหังพุ ทโธ เมตตาธัมโม สังโฆ รั ก ษ า นะโ มพุทธายะ ช่วยข้า

อะระหังพุทโธ เมตต าธัมโม สังโฆ รั ก ษ า นะโมพุทธายะช่วยข้า ดินน้ำลมไฟ

สร้างกายขึ้นมา บิดา ม า ร ดา ชุบเลี้ยงอินทรีย์ ร่างกาย กายี ปะฐะพีเอาไป

ใช้บูชา เจริญภาวนา ระลึกถึงพระพุทธคุณ และพระคุณของ บิดามารดา

อันหาที่สุดมิได้ เจริญภาวนาไว้ ทุกลมหายใจเข้าออก ให้รู้สภาวะ รู้จักตัวตน ถึงซึ่งอนัตตา

คาถาประจำตัวหลวงพ่อโอภาสี

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

คาถานี้เป็นคาถายอด พระภัณฑ์พระไตรปิฎกที่ หลวงพ่อโอภาสี ได้เอามาย่อ

และเรียบเรียงขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถท่องจำได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธารวมทั้ง

ลู ก ศิ ษ ย์ สะดวกในการท่องจำและใช้ภาวนา เพื่อใช้สวดใน โอกาสต่างๆ ดังนี้

สวดอยู่กับ บ้านป้องกัน อั น ต ร า ย

สวดก่อนออกจากบ้าน คุ้มกัน อั น ต ร า ย ตลอดการ เดินทางไปต่างถิ่u

สวดป้องกัน ภ ยั น อั น ต ร า ย ต่าง ๆ จากเทวดา ภูติ ผี ปี ศ า จ

หรือเดินทาง ไปที่เปลี่ยว ให้หยุด ภ า ว น า ที่ต้นไม้ใหญ่ หรือศาลเจ้า

ขอบารมีสิ่งศักดิ์ สิทธิ์บริเวณนั้นช่วย ปกปักษ์ รั ก ษ า ให้ปลอด ภั ย

อานุภาพขอคาถา นี้ครอบจักรวาล เลยทีเดียว

ค า ถาของ หลวงพ่อโอภาสีบทนี้ ยังให้พุทธคุณ ในด้านความร่ำรวย

เป็นคาถาที่ ศักดิ์สิทธิ์มาก คนทำงาน คนที่ค้าขาย สวดทุกครั้งที่เปิดร้าน

จุดธูปบอกเจ้าที่ อธิษฐานให้ขายดีมีกำไร เ ดื อ ด ร้อนใจ ก็สวดขอ

อโหสิ ก ร ร ม เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ทำบุญอุทิศส่วน กุศลไปให้ด้วย

อธิษฐานสิ่งใด เ ท ว ด า ท่านจะอนุเคราะห์ สุดความสามารถ เจ้าก ร ร ม นาย เ ว ร

ได้ยิน จะยอมอโหสิ ก ร ร ม ให้ และที่สำคัญ อ ย่ า ลืมอุทิศบุญไปให้ หลวงพ่อโอภาสี

ด้วยหลังจาก การสร้างบุญทุกครั้ง อานุภาพของคาถา ห ล ว ง พ่ อ โอภาสีนี้

เชื่อกันว่า ให้พุทธคุณกันแบบ ครอบจักรวาลเลยทีเดียว ขอให้ผู้ที่สวดตั้งใจ

ให้ทาน รั ก ษ า ศีล เป็นพื้นฐาน อ ย่ า ง มั่นคง แล้วการสวดมนต์ย่อมได้ผล

ช่วงเหลือคุ้มครอง และสนับสนุนใ ห้เจริญก้าวหน้าได้ อ ย่ า ง แน่นอน

แม่ชี ท ศ พ ร เทวาพิทักษ์ธรรม บอกว่า ค า ถ า นี้เหมาะสำหรับคนข ี้โกรธ ข ี้โมโห

เพื่อให้ดับความโกรธได้ ภาวuาทุกครั้งที่ นึกขึ้นมาได้ อ ย่ า ง น้อยควร 2 ครั้ง

โดยเฉพาะช่วยตื่นนอน ตอนเช้าและหลัง สวดมนต์ก่อนนอน จะช่วยให้ใจร่มเย็น

เป็uสุขตลอด จนครอบครัวอยู่กัน อ ย่ า ง เป็นสุข

ขอขอบคุณที่มา krustory, poobpub

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…