Home แนวคิดชีวิต ทำบุญแก้การเงินติดขัด ให้ไหลมาเทมา

ทำบุญแก้การเงินติดขัด ให้ไหลมาเทมา

6 second read
0
340
ทำบุญแก้การเงินติดขัด ให้ไหลมาเทมา

ทำบุญแก้การเงิน ติ ด ขัด ให้ไหลมาเทมา

การดำเนินชีวิตของคนเรานั้น เงินทองเป็นสิ่งสำคัญ ที่เราใช้ในทุกๆวัน

สำหรับใครที่มีปัญหา ในเรื่องของเงินทองมีเงิน เข้ามาก็มักจะมีทางออก

ไปอยู่เสมอ เรียกได้ว่าเก็บเงิน ไม่อยู่กับตัว มีมาเท่าไหร่ก็ออกไปหมด

ปัญหานี้คงจะเกิดขึ้น กับใครหลายๆคน ตามความเชื่อของคนโบราณ

ได้บอกเอาไว้ว่าปัญหา ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนมาจาก ก ร ร ม เก่าที่เราได้ทำเอาไว้

เราได้มีวิธีการแก้เคล็ด แบบง่ายๆเป็นวิธีการทำบุญ เพื่อจะเป็นตัวช่วย

ในการหนุนชะตาชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของ การเงินให้ดียิ่งขึ้นไป

1 ทำบุญด้วยการใส่บาตร การใส่บาตรด้วยข้าว ส า ร ช นิดที่ดีที่สุดตามกำลัง

ที่เราจะสามารถทำได้ ให้เราห่อข้าวส า รใส่ถุงพลาสติกเอาไว้ ก่อนการที่เราใส่ข้าว

ตัวเราเองจะได้รับผลบุญ ได้รับอานิสงส์ให้มีกินมี ใช้ไม่มีอด ผู้ที่ทำมาค้าขาย

ทำธุรกิจส่วนตัว ก็จะรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป จะช่วยการเงินมีความ คล่องตัวมากขึ้น

2 การเงินที่ไม่คล่องตัว มีหนี้สินที่ ติ ด ค้างอยู่มาก หรือมีปัญหาในด้าน

ของการเงิน อยู่ตลอดนั้น เป็นเพราะเรามีก ร ร มเก่าเอาไว้เยอะ วิธีการแก้

ด้วยการถวายข้าวส า รที่ให้มีน้ำหนักกว่าน้ำหนักตัว ณ ปัจจุบันบวกไป 1 กิโลกรัม

ทำการถวาย เป็นสังฆทาน โดยเราจะสามารถ ถวายที่วัดใด ก็ได้ตาม

ความสะดวก เช่นน้ำหนัก 45 ให้ถวายเป็น 46 โล หากทำในครั้งเดียวไม่หมด

ให้เราแบ่งทำ ในระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นให้ตั้งใจ สวดมนต์และกรวดน้ำ

บุญกุศลที่เรา ทำจะส่งให้กับตัวเรา ให้มีชีวิตความเป็น อยู่ที่ดียิ่งขึ้น

3 ทำบุญที่หนุนขึ้นที่สูง เช่น แท่นประทับ พระพุทธรูป เก้าอิ้ อาสนสงฆ์ รองเท้า

เสื่อสาด เครื่องลาดปู ถนน สะพาน ซึ่งจะช่วยหนุนนำ ช ะ ต า ชีวิตให้ดี ยิ่งขึ้นไปในหลายๆด้าน

4 ทำซุ้มประตูวัด หรือจะทำเป็นป้ายบอกทางไป ยังวัดให้กับผู้อื่นได้รับรู้

เหมือนเป็นการ บอกบุญให้กับผู้อื่นด้วย บางท่านมี ก ร ร ม เก่าที่หนักมากๆ

การแก้แบบ ทั่วไปบางทีก็ไม่ได้ผล จะต้องแก้ด้วยการ กระทำเหล่านี้

ก็จะช่วยให้ค ลายน้ำหนักลงได้ ท่านที่มีโอกาสลอง นำความเชื่อนี้

ไปทำตามกันดูไม่เสียหายอะไร แก้ให้ถูกจุดชีวิตของ คุณก็จะดียิ่งขึ้นไป

บทอธิษฐานขออโหสิ ก ร ร ม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง

ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม ก ร ร ม ใดๆ ไม่ว่าจะเป็น กาย ก ร ร ม

วจี ก ร ร ม มโน ก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจ

ก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ

ให้เป็นอโหสิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้า อ ย่ า ได้ จอง เ ว ร จอง ก ร ร ม ต่อกันอีกเลย

แม้แต่ ก ร ร ม ใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิ ก ร ร ม ให้ทั้งสิ้น

ยกถวายพระพุทธเจ้า เป็น อ ภั ย ทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตตาจิต

คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มี เ ว ร ก ร ร ม ต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงส์

แห่ง อ ภั ย ทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน วงศาคณาญาติ

ผู้มีอุปการคุณ ของข้าพเจ้าพ้นจากความ ทุ ก ข์ ย า ก ลำบาก เข็ญใจ ความ ทุ ก ข์

อ ย่ า ได้ใกล้ ความเ จ็ บ ไข้ อ ย่ า ได้มี ขอให้มีความ สุขสวัสดี มีชัย เสนียด จั ญ ไ ร

และ อุปัทวัน ต ร า ย ทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด

ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงสำเร็จพลัน เทอญ

นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ ทำด้วยความตั้งใจศรัทธา เชื่อมั่น และเป็นความเชื่อ

คนโบราณที่เขา ทำกันมานานแล้ว เพื่อเสริมบุญบารมี การเงิน ของคุณได้ดี

ขอขอบคุมที่มา naarn, hostingrc

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…