Home แนวคิดชีวิต ทัศนคติที่ดี 10 ข้อ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้

ทัศนคติที่ดี 10 ข้อ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้

14 second read
0
576
ทัศนคติที่ดี 10 ข้อ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้

ทัศนคติที่ดี 10 ข้อ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้

1 กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ดี ทุกคนก็รู้ แต่ก็มีน้อยคน ที่จะยอมเปลี่ยนแปลง

ด้วยตัวเอง เพราะความกลัว ในเรื่องต่างๆ เช่นกลัวล้มเหลว กลัวถูกปฏิเสธ

และ กลัวเสียหาย เป็นต้น ทำให้เลือกที่จะอยู่ในพื้น ที่แห่งความคุ้นเคย

Comfort Zone จึงเท่ากับย่ำอยู่กับที่ไม่มี ความก้าวหน้าในงานเลย

ดังนั้น เราต้องกล้าที่ เปลี่ยนแปลงตัวเอง ทำในสิ่งที่ย ากขึ้นเรื่อยๆ

โดยคิดว่าถ้าหากไม่สำเร็จ ก็จะได้ประสบการณ์ชีวิตเอง จะทำให้เรากล้าทำมากขึ้นครับ

2 มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน

การจะประสบความสำเร็จ จะต้องกล้าที่จ ะตั้งเป้าหมาย แล้วควรจะชัดเจนด้วย

เพราะถ้าเราไม่มีเป้าหมาย ชีวิตของเราก็คงเดินไปเรื่อยๆ ไม่ถึงไหนซักที

เพราะเมื่อมีเป้าหมาย เมื่อเราทำถึงแล้วจะได้ ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นไปอีก

เราจะได้ประสบความสำเร็จ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป้าหมายในงาน ก็เช่นเดียวกันหลายคน

ไม่ค่อยได้ตั้งเป้าหมายว่า เราจะทำอะไรบ้าง ในแต่ละช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น ปีนี้

เดือนนี้ สัปดาห์นี้ หรือ วันนี้ เพราะคิดว่าตัวเองมีงานเยอะ อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องตั้ง

แต่จริงๆ แล้ว การตั้งเป้าหมายแล้วทำได้ ก็จะทำให้เรามีความสุข

แล้วอย ากจะตั้งอีกเรื่อยๆ หากไม่สำเร็จบ้างก็ลอง ตั้งใหม่เดี๋ยวก็สำเร็จเอง

ผมเจอคน ประสบความสำเร็จ มาเยอะส่วนใหญ่แล้ว จะเล่าเป้าหมาย

ของเขาได้ชัดเจน จนเราเห็นภาพ เลยครับ

3 เผชิญหน้ากับความล้มเหลวแล้วเริ่มใหม่

คุณลักษณะ เด่นข้อนี้มีอยู่ในทุกคน ที่ประสบความสำเร็จ เพราะเขาจะลุกขึ้นมา

ได้ทุกครั้งที่เขาล้มเหลว แล้วมุ่งมั่นต่อไปจนในที่สุด ไม่มีอะไรขวางกั้นเขา

ได้เพราะ การทำงานทุก อ ย่ า ง ล้วนมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึง ถึงแม้ว่าเราจะเตรียมตัว

ไว้ดีแค่ไหน ก็อาจจะเจออุปสรรค ที่ทำให้ล้มเหลวได้ ดังนั้น หากเราบอกกับตัวเอง

เสมอๆ ว่า ความล้มเหลว ไม่ใช่เรื่องน่าละอาย แต่การไม่ลุกขึ้นมาทำต่อไป

ต่างหากที่เป็นเรื่องน่าละอาย ก็จะทำให้เรามุ่งมั่นสู่ ความสำเร็จได้ ไม่ย ากเลยครับ

เช่น นักกีฬาที่ชนะเลิศ ทุกคนจะพบกับการแพ้ มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน

เพียงแต่เขาไม่ยอมแพ้ นั่นเองเขาจึงประสบ ความสำเร็จในที่สุด ก ร ร ม การผู้จัดการ

หรือเถ้าแก่หลายคน ที่ประสบความสำเร็จ ก็จะมี บ า ด แ ผ ล

แห่งความล้มเหลว เต็มตัวเช่นกัน กว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้

4 มุ่งมั่นในความคิดของตัวเองและทำจนกว่าจะสำเร็จ

คนเชื่อมั่นในตนเอง จำทำให้เชื่อมั่นในความคิด ของตัวเองด้วย แต่ก็ไม่ใช่

ในความหมายว่ าเป็นคนดื้อนะครับ แต่จะเป็นความหมายว่า มีจุดยืนของตัวเอง

ไม่ว่าผู้อื่นจะคิด อ ย่ า ง ไรในความคิดของเขา เขาก็จะมุ่งมั่นทำมันเพื่อพิสูจน์

ให้เห็นว่าเขาสามารถทำมันได้ และจะภูมิใจในความคิด ของตัวเองไปเรื่อยๆ

จนประสบความสำเร็จในที่สุด หัวหน้าหลายคน ทำให้ลูกน้องขาดความมั่นใจ

โดยไม่รู้ตัว เพราะจะคอยทักว่าไม่ดี ไม่ควรทำ เพราะหัวหน้าเห็นข้อจำกัดแต่จริงๆ แล้ว

เท่ากับปิดกันไม่ให้ลูกน้อง ได้คิดเองทำให้สุดท้าย ลูกน้องคนนั้น ก็จะไม่มีความคิดเลย

แล้วก็จะเป็นคนขาด ความมั่นใจในตัวเองในที่สุด หลายคนที่เป็นหัวหน้าคนอยู่

ควรระวัง ข้องนี้ให้ดีนะครับ ต้องคอยยุให้เขาทำตามความคิด ของเขาจนกว่าจะสำเร็จ อ ย่ า หยุด

5 อยู่กับช่วงที่ตัวเองรู้สึก แ ย่ น้อยกว่าช่วงที่ตัวเองรู้สึกดี

ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง คงไม่มีใครที่จะมีชีวิตที่ดี ไปตลอด และก็ไม่มีใคร

ที่มีชีวิต แ ย่ ไปตลอด เพียงแต่ว่าใครจะเผชิญ กับความรู้สึก แ ย่

และความรู้สึกดีมากกว่ากัน ซึ่งการเผชิญความรู้สึกนี้ ก็คือจิตใจที่เราไปคิด

กับเหตุการณ์นั้นๆ เอง หากเราสามารถควบคุม ความรู้สึก แ ย่ ให้เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ

แล้ว พ ย า ย า ม รั ก ษ า ความรู้สึกดีๆ ให้อยู่ในช่วงนานๆ หน่อย ก็จะทำให้

ชีวิตมีความสุข และดำเนินชีวิต การทำงานไปได้อย่ างราบรื่น

แล้วจะประสบความสำเร็จในที่สุด ประสบการณ์ชีวิต การทำงาน

ของแต่ละ คนจะช่วยในเรื่องนี้ ได้ เช่น คนที่ผ่ านเหตุการณ์ วิ ก ฤ ต มามาก

ก็จะเข้าใจ และไม่จมอยู่กับเรื่องไร้ ส า ร ะ เช่น ความ ห ด หู่ เบื่อหน่าย

ข ี้เกียจ นานนักเพราะรู้ว่า ไม่มีประโยชน์ดังนั้น ก็จะปล่อยให้ความรู้สึก แ ย่ ๆ

อยู่แค่แป็บเดียว แล้ว ก ร ะ ตุ้ น ตัวเองได้ เดินหน้าต่อได้ สำหรับคน

ที่ประสบการณ์น้อย ก็ต้องค่อยๆ ฝึกฝนไปครับ

6 รับฟังคำวิจารณ์จากผู้อื่นได้ดี

ความรู้อยู่ในทุกๆ ที่ที่เรา ผ่ า น ไป ดังนั้นการรับฟัง ผู้อื่นเป็นหัวใจสำคัญ

โดยเฉพาะ อ ย่ า ง ยิ่ง คำวิจารณ์จากผู้อื่น ถ้าหากใครสามารถ รับฟังได้มาก

ก็จะประสบความสำเร็จได้มาก เพราะสามารถแปลคำวิจารณ์ เป็นสิ่งที่เราสามารถ

นำไปปรับปรุงได้ไม่ใช่ ฟังว่าเขาว่าอะไรเรา ดังนั้น ถ้าหากเราเป็นคนเปิดกว้าง

ก็จะมีสิ่งต่างๆ เข้ามาหาเรามากขึ้น เราก็มีโอกาส เลือกสิ่งดีๆ ได้มากขึ้น

ส่วนสิ่งไม่ดีเราก็ไม่ต้อง รับเข้ามาแต่การรับฟัง คำวิจารณ์จะให้ผู้อื่นกล้าพูด

กับเรามากขึ้น ทั้งหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง ทำให้เราทำงาน

ผ่ า น ผู้คนได้ดีขึ้น สุดท้าย เราก็จะเป็นผู้ประสบ ความสำเร็จแน่นอน

7 มีทัศนคคิเชิงบวกในเรื่องต่างๆ มากกว่า

ทัศนคติเชิงบวกในที่นี้ หมายความว่าการที่เรา มีความเชื่อมั่นในงานที่เราทำ

และพร้อมที่จะ รับผลของความล้มเหลว โดยการให้กำลังใจตัวเอง เพื่อให้ทำอีก

จนกว่าจะประสบความสำเร็จ และไม่จินตนาการเรื่องที่ เ ล ว ร้ า ย ก่อนที่เหตุการณ์

จะเกิดขึ้นจริง แต่จะคิดในด้านบวกเสมอๆ กับสิ่งที่ทำเพื่อให้ อ ย า ก ทำ

และอย ากประสบความสำเร็จ เพราะจินตนาการผลลัพธ์ ในด้านดีไว้แล้ว

คนเราสามารถโต้ตอบกับสิ่งต่างๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบได้ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเรา

แต่ถ้าเราควบคุมทัศนค ติเชิงบวกในเรื่องต่างๆ ได้มากเท่าไร เราก็จะลงมือทำ

เรื่องต่างๆ ได้มากเท่านั้น ผลลัพธ์หรือผลงานก็จะยิ่งออกมาดี แล้วก็จะเหมือนกับคน

ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ทำกันอยู่ คือเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวก มากกว่าคนที่ประสบความล้มเหลว

8 มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

ผู้นำ คือ ผู้ที่มีผู้อื่นปฏิบัติตามในสิ่งที่เรา อ ย า ก ให้ทำด้วยความเต็มใจ

ดังนั้นผู้นำจะต่างจาก ผู้จัดการค่อนข้างมาก เพราะผู้จัดการทำให้ผู้อื่น ทำตามด้วยคำสั่ง

แต่ผู้นำทำให้ผู้อื่น ทำตามด้วยการจูงใจ ในชีวิตการทำงาน เราคงต้องมีทั้ง

ความเป็นผู้จัดการ และความเป็นผู้นำ แต่ถ้าผู้จัดการคนใดมี ภาวะความเป็นผู้นำสูง

ก็ย่อมมีโอกาสประสบ ความสำเร็จมากกว่า เรื่องของผู้นำคงต้องขอ ยกไปพูด

ในหัวข้ออื่นๆ เพราะเป็นเรื่องที่เยอะมาก เพียงแต่ อ ย า ก ชี้ให้เห็นว่า ผู้ประสบความสำเร็จ

จะมีภาวะความเป็น ผู้นำภายในตัวเองสูง และผู้ตามก็ อ ย า ก ตามด้วยความเต็มใจ

9 ให้ความสำคัญกับผู้อื่น

ผู้ประสบ ความสำเร็จทุกคนไม่สามารถทำอะไร โดยลำพังได้เลย ต้องมีผู้อื่น

ร่วมอยู่ในงานนั้นๆ อยู่เสมอ ถ้าผู้ใดบอกว่าประสบ ความสำเร็จได้โดยลำพัง

แสดงว่าผู้นั้น คงเข้าใจอะไรผิด บาง อ ย่ า ง แน่ๆ เลย เพราะไม่มีผู้ยิ่งใหญ่

คนใดทำงานสำเร็จได้เอง ดังนั้น การให้ความสำคัญ กับผู้อื่นอย่ างจริงใจ

จึงเป็นคุณลักษณะเด่นที่สำคัญ จะเห็นว่า ผู้ใดมีทีมงานที่ยิ่งใหญ่ และเป็นทีมเวิร์ค

ผู้นั้นจะประสบความสำเร็จสูง การให้ความสำคัญผู้อื่นหมายถึง การทำให้ผู้อื่น

มีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์  ค่านิยม และแผนงานของเรา ส่งเสริมให้เขาได้

แสดงความสามารถ ของเขา ให้เต็มที่ ยอมรับในคุณค่าของเขา

และปฎิบัติต่อผู้อื่นดังนี้ จะประสบความสำเร็จ แน่นอนครับ

10 ดำเนินเรื่องด้วยความไม่ ป ร ะ ม า ท

ผู้ประสบความสำเร็จ จะไม่กลัวความล้มเหลว คิดอะไรได้ก็จะลงมือทำทันที

แต่เขาก็ไม่ได้ ป ร ะ ม า ท เพราะก่อนที่เขาจะ ลงมือทำนั้น ต้องมีข้อมูล

และแผนงานที่ชัดเจนก่อน มิเช่นนั้น เขาก็ยังไม่ทำ หรือพูดอีกนัยหนึ่ง

คือ เขามีขั้นตอนใน การดำเนินชีวิตที่แน่นอน ไม่ยืนอยู่บนความ เ สี่ ย ง

เด็ดขาดแต่ก็ไม่กลัว ความล้มเหลว เมื่อลงมือทำแล้ว ก็จะทำให้ตลาดจนกว่า

จะบรรลุผลสำเร็จแนวคิด ในวันนี้เป็นการรวบรวม จากประสบการณ์ของผม

ที่ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกับคนจำนวนมาก แล้วบันทึก จุดเด่น

หรือแนวการดำเนินชีวิตข องบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ในชีวิตการงาน ขอย้ำนะครับ

ว่าความสำเร็จของ ผมไม่ใช่ความร่ำรวยเพียง อ ย่ า ง เดียว แต่หมายรวมถึง

การที่คนเราตั้งเป้าหมาย แล้วทำได้ด้วย ผมคาดหวังว่าแง่คิดเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์

กับหลายๆ คน ที่อ่านแล้วรู้สึกว่าน่าจะ ลองนำไปปฏิบัติดู จริงๆๆ แล้วคุณลักษณะเด่น

เหล่านี้มีอยู่ในพวกเราทุกๆ คน เพียงแต่ว่าจะมีใครนำไปปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองเท่านั้น

การฝึกฝนคุณ ลักษณะเด่นเหล่านี้ จนเป็นนิสัยของเรา และทำให้เรานำไปปฏิบัติ

จนเป็นธรรมชาติ ของตัวเรา เมื่อไร เชื่อแน่เลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จ ในทุกๆ

เรื่องที่คุณตั้งใจไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัวขอให้โชคดีทุกๆ

คนครับ หากมีโอกาสคงได้อ่านแนวคิด ของผมอีก ขอบคุณครับ

ขอขอบคุณที่มา e n t r a i n i n g, sabailey

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…