Home แนวคิดชีวิต ทักษะ 5 สิ่ง ที่หัวหน้าที่ดีควรมีติดตัว

ทักษะ 5 สิ่ง ที่หัวหน้าที่ดีควรมีติดตัว

13 second read
0
272
ทักษะ 5 สิ่ง ที่หัวหน้าที่ดีควรมีติดตัว

ทักษะ 5 สิ่ง ที่หัวหน้าที่ดีควรมีติดตัว

1 มีวิสัยทัศน์ยึดมั่น ในเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ที่ดีคือ สิ่งที่หัวหน้า งานพึงมี เพื่อพัฒนาองค์กร ให้เดินไป

ข้างหน้าซึ่งแน่นอน ว่าในระหว่างทางของการทำงาน ย่อมมีอุปสรรคมากมาย

ที่อาจจะทำให้คนใน ทีมเกิดความสับสน และลังเลใจ ในการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานที่ดี ต้องยึดมั่นในเป้า หมายสามารถให้คำแนะนำ และดึงลูกทีม

ให้กลับเข้ามาเดินไป ตามแนวทาง ที่วางไว้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย อย่ างที่องค์กรต้องการ

2 วางแผนบริหาร จัดการ แบ่งงานเป็น

การเป็นหัวหน้างาน ไม่ได้หมายความว่า คุณต้องลงมือ ทำงานตามแผนงาน

ที่วางไว้เองได้ทุ กอ ย่ า ง ในทุกหน้าที่ เพราะงานใหญ่ คงไม่สามารถทำเสร็จ

ได้ด้วยตัวเองเพียงลำพัง หัวหน้างานที่ต้อง ไว้ใจปล่อยงาน และแบ่งสรรค์หน้าที่

ให้กับทีมงานได้แสดง ความสามารถ ตามความ เหมาะสมหรือใช้คนให้ เป็นให้เหมาะกับงาน

3 มีทักษะในการสื่อ ส า ร ดี

ผู้นำที่ดีต้อง สามารถสื่อ ส า ร ได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ มีครบทั้งศาสตร์

และศิลป์สื่อ ส า ร ได้ อ ย่ า ง ถูกต้องตรงประเด็น และที่สำคัญต้องเก่ง

ในการพูดชักจูง ทำให้คนในทีมเกิดการ ยอมรับมองเห็นเป้าหมาย

ที่มีร่วมกัน และมีใจที่จะลงมือ ปฏิบัติตามแผนงาน ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

4 กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เพราะทุกการ ทำงานย่อมต้อง มีอุปสรรคเกิดขึ้น ควบคู่ไปด้วยอยู่เสมอ

ทั้งปัญหาในด้านเทคนิค หรือปัญหาจากตัวคน หัวหน้างานที่ดี ต้องกล้าตัดสินใจ

แก้ไขปัญหา แบบพร้อมเผชิญ หน้าไม่ปล่อยให้ปัญหาค้างคา สะสม จน

ย า ก เกินแก้ไข และกลายเป็น อุปสรรคต่อเป้าหมาย ของตัวงานในที่สุด

5 เห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น

นอกจากมุ่งในเรื่อง ผลงานแล้ว หัวหน้างานที่ดียัง ต้องมีความเห็นอก

เห็นใจเข้าใจ และปารถนาดีต่อลูกทีม ด้วยความจริงใจ เพราะผลงานที่ดี

นั้นเกิดได้จากมือคน หากหัวหน้างานมุ่ง แต่จะบริหารงานโดยไม่สนใจ

ถึงความรู้สึกของลูกทีม ก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหา ความไม่เข้าใจสูญเสีย

กำลังใจแ ละถอดใจในการทำงาน ไปในที่สุดทักษะเบื้องต้น ที่เรากล่าวมานี้

อาจเป็นคุณสมบัติที่ หัวหน้างานบางท่านมีครบ หรือมีบ้างอยู่แล้วในบางข้อ

ซึ่งแน่นอน หากขาดทักษะ ข้อไหนก็สามารถฝึกฝนนำไปใช้และยึดเป็นหลัก

ปฏิบัติบ่อยๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้พัฒนาและกลายเป็น หัวหน้างานตัวจริง

ที่เก่งทั้งงาน และเก่งทั้งคนจนลูกน้อง ให้การยอมรับและยกใจให้

ขอขอบคุณที่มา m-a c a d e m y.i n.t h, sabailey

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…