Home แนวคิดชีวิต ทักษะ 5 สิ่ง ที่ผู้หญิงควรมีติดตัวไว้ชีวิตจะสบายขึ้น

ทักษะ 5 สิ่ง ที่ผู้หญิงควรมีติดตัวไว้ชีวิตจะสบายขึ้น

10 second read
0
274
ทักษะ 5 สิ่ง ที่ผู้หญิงควรมีติดตัวไว้ชีวิตจะสบายขึ้น

ทักษะ 5 สิ่ง ที่ผู้หญิงควรมี ติ ด ตัวไว้ชีวิตจะสบายขึ้น

1 สิ่งที่พวกเธอเหล่านั้น มีคือความมั่นใจและไม่ยอมแพ้

การมีความมั่นใจ และความเพียรพย าย าม เป็น คุณลักษณะที่สำคัญ

สำหรับผู้หญิง ที่ประสบความสำเร็จ ในทุกวันนี้ ผู้หญิงถูก ประเมินค่าต่ำเกินไป

ในหล า ยๆด้าน โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่ง ด้านการทำงาน เพราะฉะนั้นไม่ว่าคนอื่น

จะคิดอ ย่ างไร เธอรู้คุณค่า ของความสามารถ ที่ตัวเองมีอยู่ และไม่ยอมให้ใคร

มาลดคุณค่าลงไปได้ ความเชื่อมั่นประกอบกับ ความมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จทำให้

พวกเธอประสบ ความสำเร็จ ต ามที่ได้ตั้งใจไว้ การไม่ยอมแพ้แม้ จะมีความผิ ดพลาด

เกิดขึ้น แต่จะใช้โอกาสนั้น ในการเรียนรู้เพื่อเป็นแ ร งผลักดัน สู่ความสำเร็จต่อไป

2 เรื่องเงิ นๆทองๆต้องพวกเธอเลย

ใครบ้างที่จะ ไม่รักผู้หญิงฉลาด ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จส่ วนใหญ่นั้น

มีความสามารถ ในการบริหาร จัดการการเงิ นเป็นอ ย่ างดี จากผลสำรวจ

การให้ความสำคัญ ด้านการใช้จ่าย ของผู้บริโภคในปี 2560 ซึ่งจัดทำ โดย

มาสเตอร์การ์ดพบว่า ร้อยละ 93 ของผู้หญิง ไ ท ย มีการตัดสินใจ ด้านการเ งิน

เกี่ยวกับการออม และการลงทุน มากที่สุดและร้อยละ 92 ให้ความสำคัญ

กับการบริหาร จัดการการเ งินในครัวเรือน เรื่องเ งินเรื่องทอง เป็นเรื่องที่ผู้หญิง

ส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญ เป็นอันดับแรก เพราะมันทำให้พวกเธอ สามารถ

ที่จะควบคุม บริหารจัดการชีวิตได้ จากการจัดสรรเงิ นออมการลงทุน

และการควบคุมค่าใช้จ่าย ให้เรียบร้อย อยู่เสมอ

3 พวกเธอไม่กลัวที่จะก้าวออ กจากComfortZone

ผู้หญิงที่ ประสบความสำเร็จ ชอบที่จะรับมือ กับสถานการณ์ แห่งความไม่แน่นอน

หากมีโอกาสที่ จะลองสิ่งใหม่ๆ เธอจะอาสาเป็น คนแรกเสมอ และสิ่งต่างๆเหล่านี้

จะนำพวกเธอ ไปสู่ความสำเร็จ เพราะมันเป็นการแสดง ให้เห็นถึงความสามารถ

ในการปรับตัวได้ ในทุกสถานการณ์ เธอชอบความรู้สึกตื่นเต้น ที่มาพร้อมกับ

ความเสี่ยงและพวกเธอ ก็ไม่กลัวที่จะทำสิ่ง ที่แตกต่างออ กไป ถึงแม้ฟังดูแล้ว

ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่สำหรับพวกเธอแล้ว ทุกอ ย่ างเป็น ไปได้เสมอ

4 พวกเธอพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอ ดเวลา

โลกที่เต็มไปด้วยการ แข่งขันในปัจจุบัน ผู้หญิงไม่สามารถ ปล่อยเวลา

ให้สูญเปล่าอีกต่อไป ไม่ใช่ทุกคน ที่จะเกิดมาพร้อม กับความสำเร็จ

การที่จะ ประสบความสำเร็จ ได้นั้นต้องอาศัย เวลาและความมุ่งมั่นผู้หญิง

ที่จะประสบความสำเร็จ ต้องมีความพร้อม ทั้งกายและใจ ในการพัฒนาทักษะ

และความสามารถ ของเธอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

ทักษะที่เธอมีนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็น และไม่สามารถ ทดแทนได้

5 ครอบครัวต้องมาก่อน

ครอบครัวมี บทบ า ทสำคัญ ต่อความสำเร็จ ผู้หญิงที่ประสบ ความสำเร็จ

ส่วนใหญ่มี ครอบครัวเป็นแ ร งผลักดัน แม้จะต้อง ทำงานอ ย่ างหนัก

หรือมีความรับผิ ดชอบสูง แต่พวกเธอ จะแบ่งเวลา ให้ครอบครัว ไม่ว่าต ารางงาน

จะแน่นแค่ไหน แต่มั่นใจได้เลยว่า ทุกครั้งที่ครอบครัว ต้องการเธอ

เธอจะอยู่ตรงนั้นเสมอ สำหรับผู้หญิงแล้ว ความสำเร็จ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

ถือเป็นความสำเร็จ ของครอบครัวด้วยเช่นกัน และความสำเร็จ ที่พวกเธอได้รับ

ทั้งหมดจะไร้ค่า หากไม่ได้ร่วม แบ่งปันให้ใครเลย จึงเป็นสาเหตุที่ว่า

ทำไมผู้หญิงที่ ประสบความสำเร็จ ในด้านการงาน ส่วนใหญ่จึงมองหา

ความสมดุล ระหว่างชีวิตครอบครัว และการทำงานนั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา Mastercard Index of WomenEntrepreneurs stand-smiling, kiddeemak99

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…