Home แนวคิดชีวิต ถึงแม่คุณจะรักษาศีล 100 ข้อ ก็ไม่เท่ากับการทำสิ่งนี้

ถึงแม่คุณจะรักษาศีล 100 ข้อ ก็ไม่เท่ากับการทำสิ่งนี้

6 second read
0
737
ถึงแม่คุณจะรักษาศีล 100 ข้อ ก็ไม่เท่ากับการทำสิ่งนี้

ถึงแม่คุณจะ รั ก ษ า ศีล 100 ข้อ ก็ไม่เท่ากับการทำสิ่งนี้

พวกเราชาวพุทธ มักจะถูกสั่งสอนมา ให้สร้างความดี สร้างบุญดีไว้มากๆ

สะสมบุญบารมีให้ชีวิตมีความสุข ถึงแม้จะ รั ก ษ า ศีลถึง 100 ปี ก็ยังไม่เท่ากับ

การทำสิ่งนี้ นั่นคือ การเจริญภาวนา เพราะถือว่าจะได้บุญมาก และเป็นการทำบุญ

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ตามความเชื่อ ทำด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์

การเจริญภาวนา มีด้วยกัน 2 แบบ

1 การทำสมาธิด้วยสมถะภาวนา

หมายถึง การทำสมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบ และกำหนดลมหายใจของตัวเอง

แต่การทำสมาธิ สามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิ

แล้วหลับตา แบบที่เราๆเข้าใจ การไหว้พระสวดมนต์ ก็เป็นการทำสมาธิ

อ ย่ า ง หนึ่งเช่นกัน เพราะตอนที่เรากำลังสวดมนต์ จิตใจเราจะจดจ่ออยู่กับบทสวด

และเป็นการทำสมาธิ ในขั้นต้นที่ให้คนส่วนใหญ่ ใช้ฝึกฝนเพื่อให้มีสมาธิ

2 การเจริญปัญญา

ในการเจริญปัญญา จะไม่เหมือนกับการทำ สมาธิเลยซะทีเดียว เพราะการทำสมาธิ

จะทำเพื่อให้จิตใจ จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ แต่การเจริญภาวนา ต้องมีการคิดใคร่ครวญ

และเป็นการหาเหตุผล หาความจริงบนโลก เพื่อตระหนักได้ว่า ทุกสิ่งบนโลก

เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

ผลของการเจริญสมาธิและปัญญา

1 ความสุขในปัจจุบัน

หากคนที่ฝึกสมาธิ ระดับเบื้องต้นได้ จิตใจจะรู้สึกปล่อยวาง และผ่อนคลาย

รู้สึกเป็นสุขในทุกอิริย าบถ ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน จิตใจของเรา

ก็จะนิ่งเป็นสุข เรียกได้ว่าเกิดผลบุญ ขึ้นในใจแล้ว

2 ความสุขในโลกหน้า

เป็นความสุขที่เราไม่ได้สัมผัส ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลก แต่เป็นตอนที่เรา

ได้ละจากโลกนี้ไปแล้ว เราจะได้ไปเสวยสุขในภพภูมิที่ดี ซึ่งเป็นผลมา

จากการเจริญ สมาธิและปัญญา ที่มีจิตใจที่ผ่องใส และเป็นสุข

3 ความสุขอันเป็นนิพพาน

หากเราหมั่นเพียร ในการฝึกฝนเจริญภาวนา จนไปถึงขั้นที่เรียกว่า

หลุดพ้นจาก กิ เ ล ส  ได้แล้ว เราก็จะไปถึงพระนิพพาน คือการไม่กลับมา

เวียนว่ายเกิดใหม่อีก ซึ่งหากใครที่ต้องการจะมี ความสุขแบบตลอดกาล

พ้นจาก ทุ ก ข์ ทั้งปวง ก็ต้องฝึกสมาธิและการเจริญปัญญา ที่ถูกต้องจากผู้ที่รู้จริงเท่านั้น

ตามที่พระพุทธองค์ เคยตรัสไว้ว่า แม้จะ รั ก ษ า ศีล 227 ข้อให้ไม่ด่างพร้อยถึง 100 ปี

ก็สู้การทำสมาธิภาวนา เพียงแค่เพียงไก่กระพือปีก หรือช้างกระดิกหูไม่ได้

การที่เราจะทำสมาธิ และเจริญภาวนาจนติดเป็นนิสัย หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต

ก็จะทำให้ชีวิตพบเจอ กับความสุขได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเราควรที่จะหมั่นสร้างบุญ

สร้างกุศลไว้มากๆ เพราะเมื่อถึงเววลาที่ต้องนำไปใช้ จะได้มีมากพอ ไม่ขาดแคลน

ดังคำสอนของสมเด็จ ของพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

บุญเราไม่เคยสร้าง ใครที่ไหน จะมาช่วยเจ้า

ขอขอบคุณที่มา ธ.ธรรมรักษ์, bitcoretech

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…