Home แนวคิดชีวิต ตัวเลขสุดท้ายของบัตรประชาชน สามารถบ่งบอกตัวตนคุณได้

ตัวเลขสุดท้ายของบัตรประชาชน สามารถบ่งบอกตัวตนคุณได้

6 second read
0
1,232
ตัวเลขสุดท้ายของบัตรประชาชน สามารถบ่งบอกตัวตนคุณได้

ตัวเลขสุดท้ายของบัตรประชาชน สามารถบ่งบอกตัวตนคุณได้

บัตรลงท้ายด้วยเลข 9

เลข 9 เป็นเลขแห่งความยิ่งใหญ่ เป็นเลขแห่งอำนาจบารมี หากได้เป็นผู้นำ

มักจะชอบทำงาน ด้วยส ม อ ง มากกว่าคำพูด จะเป็นนักคิดวิเคราะห์

นักวางแผนที่ดี เป็นเจ้าคนนายคน มีคน สรรเสริญเยินยอ มีจิตสัมผัส

ที่แปลกเหนือผู้อื่น เหมือนกับว่าได้รับรู้ เหตุการณ์ล่วงหน้า

หรือได้รับรู้ถึง เหตุการณ์ภายในไม่ กี่วินาทีที่กำลังจะมาถึง

ใครได้หมายเลข 9 นั้นจะเป็นผู้ที่อยู่ เหนือโชคลาภ เพราะว่า

ตัวคุณเองนั้นเป็นคน ที่มีบุญมาแต่กำเนิด สวรรค์ชั้นฟ้าได้โปรด

ให้คุณมีความรุ่งเรือง ความสุขก ายสบายใจ ตั้งแต่แรกต้น

ถึงแม้ว่าบางคน อาจจะลำบากมาก่อน ก็ตาม แต่สุดท้ายแล้ว

เมื่อถึงเวลาของคุณ ด ว ง ก็จะเปิดให้คุณ ได้เจอกับสิ่งที่ดีงามอย่ างแน่

บัตรลงท้ายด้วยเลข 8

เลขนี้แสดงถึง คนที่มีบุญบารมี เป็นเลขของเส้นวาสนา มีชื่อเสียงเงินทอง

หลายคนจะต้อง ได้ประจักษ์และรับรู้ เป็นคนที่กล้าเปิดเผย

กล้าแสดงออก ไม่มีลับลมคมใน เป็นคนที่ซื่อตรง ไม่คิดคดท รย ศ

รักเพื่อน รักฝูง มีความจริงใจ ที่ดีให้กันเสมอ เป็นผู้ให้ที่ดี ให้โดย

ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ในบั้นปลายชีวิตจะ เป็นคนที่มีฐานะดี

วงศ์ตระ ก ูลจะมีชื่อเสียง เป็นที่นับหน้า ถือตาของบุคคลทั่วไป

ยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบ ทำบุญสร้างกุศล แล้วด้วยนั้น

สิ่งที่คุณรอคอย จะเข้ามาในชีวิต คุณอีกในไม่ช้า

บัตรลงท้ายด้วยเลข 7

อย่ าได้ปล่อยเวลา อันมีค่าไปให้กับผู้อื่นมากนัก เพราะเลข 7 นี้เป็นเลข

แห่งการเดินทาง เพื่อการค้าขาย จะต้องออกเดินทาง จะต้องพูดคุย

อยู่ตลอดเวลา แล้วจึงจะประสบ ความสำเร็จ ให้ร ะ มั ด ร ะ วั ง

เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เกี่ยวกับครอบครัว และมือที่สามที่กำลังจะเกิดขึ้น

หรืออาจจะเกิดขึ้นไปแล้ว และปัญหาต่างๆ ที่เกิดในชีวิต

ของคุณไ ม่ต้องเป็นกังวล หรือวิตกมากนัก เพราะทุกอย่ างจะคลี่คลายได้เอง

บัตรลงท้ายด้วยเลข 6

เลขนี้แสดงถึงผู้ที่ไม่ ย่อท้อต่ออุปสรรค ผู้ที่ไม่ปล่อยวางอะไร ที่มาขวางกั้น

ผู้ที่ดื้ อรั้ น ผู้ที่อดทน แม้ว่าจะเจอความ ย ากลำ บากมามากมาย

แค่ไหนก็ตาม คุณก็สามารถ ก้าวข้าม ผ่ า  นสิ่ง เหล่านั้นไปได้

อย่ างง่ายดาย ด้วยความที่เลขนี้ เป็นเลขของ คนที่มีความอดทน

จึงทำให้ประสบ ความสำเร็จได้ ด้วยความ พย าย าม มุมานะบากบั่น

ของตัวเอง ผู้ใดได้เลขนี้ผู้ใหญ่จะรัก ผู้ใหญ่ใจเอ็นดู

คอยสนับสนุนอยู่ห่าง ๆ แม้ว่าจะไม่ได้ เอื้อนเอ่ยวาจาออกไป

แต่เขานั้นจะ คอยช่วยเหลือคุณใน ย ามที่คุณมีปัญหา

จะทำให้คุณนั้น สามารถรอดพ้น อุปสรรคต่าง ๆไปได้ด้วยดี

บัตรลงท้ายด้วยเลข 5

เลข 5 นี้แสดงถึงเลข แห่งเวทมนตร์ เ ส น่หา กับทุกเ พ ศ มีความหยิ่ง

ทะนงในตัวเองสูง ไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่าย ๆ หากแม้ว่าจะ

ไม่มีทางออก คุณก็จะไม่ยอมเป็นเบี้ ยล่างของ ใครโดยเด็ ดข าด

ตัวคุณเองนั้นเป็นคน ที่ช่วยเหลือคนอื่น มามาก เป็นคนที่ให้

คำปรึกษาได้ดี แต่พอมีเรื่องทุ กข์ร้อนใจ ของตัวเอง

กลับกลายเป็น แก้ปัญหาของตัวเอง ไม่ได้เลย

เลข 5 เป็นเลขที่มี ด ว ง ในเรื่องขอ งการทำงานเป็น การทำ

งานส่วนตัว การค้าขาย บุตรธิดา บริวาร สิ่งเหล่านี้จะดีและ

ส่งผลให้ตัวคุณ และคนรอบข้าง มีความสุข

บัตรลงท้ายด้วยเลข 4

เลขนี้เป็นตัวเลข แห่งจักรพรรดิ จะมีคนคอยห่วงใย คอยดูแล คอยเอาใจใส่

ทะนุถนอม แต่ก่อนที่จะก้าวเข้า มาถึงจุดนี้ได้นั้น คุณจะต้องเจอจุด

ที่เหนื่ อยย ากลำบาก มามากพอสมควร เรียก ได้ว่าคุณเปรียบเสมือน

แม่ทัพใหญ่ ที่เจออุปสรรคมา มากมายสุดท้ายแล้ว คุณจะกลายเป็น

คนที่มีอำนาจ บาทใหญ่ในอนาคต หมายเลข 4 เป็นหมายเลข

แห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความเจริญก้าวหน้า ทางการงาน

และการเงิน ความท้าทาย ถ้าหากว่า คุณอย ากจะประสบความสำเร็จ

โดยเร็ว จะต้องกล้าที่ จะแสดงออก และตัดสินใจอย่ างเด็ ดเดี่ยว

ด้วยความมี ระเบียบวินัย ด้วยความที่รู้จริง ได้เลขนี้จะมีคนมาขอ

สวามิภักดิ์จะมีคนภักดี ไม่ต้องเป็นห่วงอะไร มีคนคอยสรรเสริญ คอยช่วยเหลือ

บัตรลงท้ายด้วยเลข 3

เลขนี้แสดงถึง ความสุขใจ จะมีปัญหาต่างๆ ในเรื่องที่ ผ่ า น เข้ามา จะเป็นเรื่องที่

ค่อนข้างลำบากใจ อาทิตย า คุณ ไม่เข้มแข็งพอก็จะ ไม่สามารถก้าวข้าม

ผ่ า น ความทุ กข์นี้ไปได้ คุณจะต้องเอาใจใส่ ในเรื่องของคู่ครอง

และครอบครัว ให้มากกว่าเดิม ให้ ร ะ มั ด ร ะ วั ง บุคคลที่สาม

จะมาทำให้ ครอบครัวแต กแยก หมายเลข 3 นี้ เป็นเลขแห่งเงารัก

เงาร้าง ไม่ควรลงทุน ธุรกิจกับคนที่ไม่รู้จัก หรือธุรกิจที่ให้ผลประกอบ

การมากเกินกว่าเหตุ เพราะเลขนี้เป็นเลขที่ โดนหลอกง่ายๆ

ให้ระวังให้ดีที่สุด คนที่ไ ด้หมายเลข 3 นี้เป็นเลข

แห่งการให้เ พียงอย่ างเดียว แต่เมื่อเวลา ผ่ า น ไปไม่นาน ผลลัพธ์

ที่คุณได้สร้าง ไว้มันจะปรากฏ ในภายหลัง

บัตรลงท้ายด้วยเลข 2

เลขนี้แสดงถึง ความอบอุ่น ความเป็นมิตรไมตรี บริวาร ผองเพื่อนคุณเป็นคน

ที่ค่อนข้างไม่เด็ ด ขาดกับบางสิ่งบางอ ย่ าง ไม่ชอบการอยู่คนเดียว

หากคิดจะลง ทุนทำธุรกิจ ควรลงทุนร่วมกับผู้อื่น ไม่ควรทำคนเดียว

เพราะจะทำ ให้เสี ยผลประโยชน์ คุณมักจะเป็น ที่ต้องตาต้องใจ

มีเสน่ห์กับเ พ ศ ตรงข้าม เป็นที่รัก ของเพื่อนฝูง แต่บางครั้งการมีเสน่ห์

ของคุณนั้น ก็อาจจะทำให้คนอื่นมองว่า คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้

แต่หากใครได้รู้จักคุณจริง ๆ แล้ว จะรู้แล้วว่าคุณไม่ใช่ คนประเภทนั้น

บัตรลงท้ายด้วยเลข 1

เลข 1 นี้แสดงถึง ความเด็ ดเดี่ ยว ความกล้าหาญ ในการแสดงออก

ความเป็นผู้นำ หน้าที่การงาน จำพวกแนวน่าจะ เหมาะสมกับคุณที่สุด

เป็นคนที่ชอบ ช่วยเหลือคนอื่น ให้คำปรึกษาได้ดี จนในบางครั้ง

คุณอาจจะต้องเ ห นื่ อ ยกับการเข้าไป ช่วยเหลือ คนอื่น บางครั้ง

อาจจะต้องแบกรับ ความรู้สึกแทน คุณเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรี

เป็นคนที่หย ามไม่ได้ ไม่ชอบการดูถูก หรือการก้มหัวลดศักดิ์ศรี

เพื่อใคร คุณเป็นคนที่ยอมหั กไม่ยอมงอ แต่ถ้าใครมาดีด้วยคุณ

ก็จะดีกับไป แบบถึงที่สุด แต่ถ้าใคร ร้ า ย มาขอบอกเลยว่า เจอดีแน่ ๆ

สำหรับความรักคุณ เป็นคนที่ค่อนข้างจะ ให้ความรู้สึกคนข้างๆ

ให้ความสำคัญ กับความรักมาก ในระดับหนึ่ง

บัตรลงท้ายด้วยเลข 0

เลข 0 เลขนี้เป็นเลขแห่ง ความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นคนที่มีเมตตา

และคุณธรรมสูงมาก มีจิตใจดีมีความรับผิดชอบ และผู้อื่นฉลาด รอบคอบ

ปราดเปรื่อง มีไหวพริบปฏิภาณ อันยอดเยี่ยม เสมอเปี่ยมไปด้วย

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นบุคคลแถวหน้า ที่เหมาะกับการเป็นผู้นำ

ได้การยอมรับจากผู้อื่น แต่ให้ร ะมั ดร ะวั ง จุดอ่อนให้ดี นั่นก็คือ

ในเรื่องของการช่วยเหลือ คนอื่นมากเกินไป อย่ าง เช่นในเรื่องของ

การให้ยืมเงิน เพราะสุดท้ายแล้ว จะไม่ได้คืน อาจ จะเสี ยเพื่อนดีๆไปเลยก็ได้

ขอขอบคุณที่มา kiadtikun

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…