Home แนวคิดชีวิต ตัวอย่างที่ดี 4 ข้อ ของแม่ที่ลูกๆจะยึดไปเป็นแบบอย่าง

ตัวอย่างที่ดี 4 ข้อ ของแม่ที่ลูกๆจะยึดไปเป็นแบบอย่าง

6 second read
0
557
ตัวอย่างที่ดี 4 ข้อ ของแม่ที่ลูกๆจะยึดไปเป็นแบบอย่าง

ตัว อ ย่ า ง ที่ดี 4 ข้อ ของแม่ที่ลูกๆจะยึดไปเป็นแบบ อ ย่ า ง

1 มีเวลาให้กับลูกเสมอ

ไม่ว่าลูกจะอยู่ในวัยใด ก็ตาม ต่างก็ อ ย  าก ให้แม่มีเวลา ให้เขาอยู่เสมอ

ยิ่งตอนที่ลูกยังเล็กอยู่ แม่ยิ่งต้องให้เวลา กับลูกมากที่สุด แม้จะมีภาระหน้าที่

การงานมากเพียงใดก็ตาม ก็ต้องให้เวลาแก่ลูกในการอุ้ม การกอด การพูดคุย

ทำกิจก ร ร มด้วยกันเช่น เล่นกับลูก เล่านิทานให้ ลูกฟังก่อนนอน เมื่อลูกโต

เป็นวัยรุ่นซึ่งอยู่ในวัย ที่แสวงหาตัวตน แม่ก็ควรจะปรับตัวให้เป็นเหมือนแหล่ง

พักพิงใจให้กับลูก โดยให้เวลาในการพูดคุย เป็นที่ปรึกษาให้กับลูก ๆ อยู่เสมอ

ด้วยความเข้าใจ และอยู่เคียงข้างลูกเสมอ ไม่ว่า ย า ม ที่ลูกสุขหรือ ทุ ก ข์ ก็ตาม

2 มีความพร้อมที่จะเป็นแม่

เรื่องนี้ถือเป็นประเด็น ที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะหนึ่งในปัญหา ของสังคมในปัจจุบัน

มักมีจุดเริ่มต้น มาจากคนที่ไม่พร้อมจะเป็นแม่ แต่มีลูกขึ้นมา อ ย่ า ง ไม่ตั้งใจที่จะมี

ซึ่งเมื่อให้ กำ เ นิ ด ลูกออกมาก็ไม่ได้เลี้ยงดู และอบรมเอาใจใส่เท่าที่ ควรจึงทำให้ลูก

เป็น เ ด็ ก ที่ขาดความรักความอบอุ่น และมักจะมีพฤติก ร ร ม ที่สร้างปัญหาให้สังคม ดังนั้น

การเป็นแม่ที่ดีต้องเริ่มต้น ที่การมีความพร้อม ในการที่จะเป็นแม่ก่อนสิ่งอื่นใด

ไม่ว่าจะเป็นการมีวุฒิภาวะ และวัยที่พร้อมต่อการมีลูก มีการวางแผนครอบครัวที่ดี มีรายได้ และ

หลักฐานที่มั่นคงเพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูก ให้ได้กินอิ่ม นอนหลับ ปลอดภั ย แข็งแรง และได้รับการศึกษาที่ดีได้

3 อ ย่ า เป็นตัว อ ย่ า ง ที่ไม่ดี

คำที่กล่าวกันว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น นั้น เป็นเรื่องจริง เพราะลูกจะซึมซับ

พฤติก ร ร มของแม่ไว้ ฉะนั้น แม่เป็น อ ย่ า ง ไรลูกก็มักจะ เป็นเช่นนั้นนั่นเอง

4 รักและให้ อ ภั ย

คนเป็นแม่สามารถ แสดงความรัก กับลูกได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโอบกอด

อุ้ม หอม แก้ม ลูบหัว การพูดจาที่อ่อนโยน และให้กำลังใจกับลูก แม่ที่แสดงให้ลูกรู้ว่า

มีความรักให้ กับลูกอยู่เสมอนั้น จะทำให้ลูกเป็นคนที่มีความสุข มีความเชื่อมั่น

ในตนเอง และมีพัฒนาการทางสติปัญญา ที่ดีมากกว่า เ ด็ ก ที่ขาด ความรักความอบอุ่นจากแม่

นอกจากนี้ เมื่อลูกทำผิด หรือมีความผิดพลาด ในสิ่งใดก็ตาม เช่น ทำข้าวของเสียหาย

หนีเที่ยว สอบตก ฯลฯ แม่ที่ดีควรเข้าใจ รับฟัง และให้ อ ภั ย ลูกอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ควรละเลย

ในการตักเตือน หรืออาจมีการลงโทษว่ากล่าวตามสมควร ซึ่งก็ อ ย่ า ใ ช้วิธีลงโทษ รุ น แ ร ง

ด้วยการ ทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย หรือด่าว่าด้วยถ้อยคำ ห ย า บ ค า ย กับลูกเลย

เพราะนั่นจะเป็นการสร้าง บ า ด แ ผ ล ในใจลูก ให้คิดไปว่าแม่ เ ก ลี ย ด ตนเอง

ซึ่งจะเป็นเหตุ ให้ลูกกลายเป็นคน ก้ า ว ร้ า ว ดุดันและประชดทำในเรื่อง ร้ า ย ๆ มากยิ่งขึ้นได้

ถ้าตัวแม่เองยังเป็นแบบ อ ย่ า ง ที่ดี ให้กับลูกไม่ได้ก็ อ ย่ า หวังว่าลูกจะเป็น คนที่ดีได้เลย ยกตัวอย่ าง เช่น

ถ้าแม่เป็นคนที่มีนิสัย ห ย า บ ค า ย ก็ อ ย่ า หวังว่าลูกจะเป็น คนสุภาพเรียบร้อยได้

ถ้าแม่เป็นคนที่ใจแคบ ตระหนี่ถี่เหนียว ก็ อ ย่ า หวังว่าลูกจะเป็นคนที่ใจกว้าง ชอบแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้

ถ้าแม่เป็นคนมีนิสัยปลิ้นปล้อน หลอกลวง ก็ อ ย่ า หวังว่าลูกจะเป็นคนที่ซื่อตรง และจริงใจได้

ถ้าแม่เป็นคน ข ี้ โ ก ง มักได้ละโมบ โลภมาก ก็ อ ย่ า หวังว่าลูกจะ เป็นคนที่ซื่อสัตย์ และรู้จักพอ

สำหรับผู้หญิงทุกคน ที่คิดจะเป็นแม่ หรือวางแผนที่จะเป็นแม่คนนั้น ควรเริ่มต้น

ในการที่จะเช็กตัวเองดูก่อน ว่าใจพร้อม กายพร้อม ความรับผิดชอบพร้อม ที่จะดูแลชีวิตน้อย ๆ

ที่จะเกิดมาได้ อ ย่ า ง ดีหรือไม่ และเมื่อมั่นใจว่าพร้อมแล้ว และได้เป็นแม่คนแล้ว

ก็ควรจะเป็นแม่ที่ดูแล ทะนุถนอม เอาใจใส่และมีเวลาให้กับลูก อ ย่ า ง เต็มที่ อีกทั้งเป็นแม่ที่

มีความรัก และให้ อ ภั ย กับลูกเสมอ ที่สำคัญ จงเป็นแม่ที่ลูก ๆ ภูมิใจ

โดย อ ย่ า เป็นแม่ที่เป็นตัว อ ย่ า ง เ ล ว ร้ า ย ให้กับลูกเลย

ขอขอบคุณที่มา ผู้ จั ด ก า ร อ อ น ไ ล น์, staylifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…