Home แนวคิดชีวิต ตัวอย่างที่ดี 4 ข้อ ของคุณแม่ที่จะทำให้ลูกยึดถือเป็นแบบอย่าง

ตัวอย่างที่ดี 4 ข้อ ของคุณแม่ที่จะทำให้ลูกยึดถือเป็นแบบอย่าง

6 second read
0
471
ตัวอย่างที่ดี 4 ข้อ ของคุณแม่ที่จะทำให้ลูกยึดถือเป็นแบบอย่าง

ตัว อ ย่ า ง ที่ดี 4 ข้อ ของคุณแม่ที่จะทำให้ลูกยึดถือเป็นแบบ อ ย่ า ง

1 มีเวลาให้กับลูกเสมอ

ไม่ว่าลูกจะอยู่ในวัยใดก็ตาม ต่างก็อยากให้แม่มีเวลาให้เขาอยู่เสมอ ยิ่งตอนที่ลูกยังเล็กอยู่

แม่ยิ่งต้องให้เวลา กับลูกมากที่สุด แม้จะมีภาระหน้าที่ การงานมากเพียงใดก็ตาม

ก็ต้องให้เวลาแก่ลูกในการอุ้ม การกอด การพูดคุย ทำ กิ จ ก ร ร ม ด้วยกัน เช่น เล่นกับลูก

เล่านิทานให้ ลูกฟังก่อนนอน เมื่อลูกโตเป็นวัยรุ่น ซึ่งอยู่ในวัยที่แสวงหาตัวตน

แม่ก็ควรจะปรับตัวให้เป็น เหมือนแหล่งพักพิงใจให้กับลูก โดยให้เวลาในการพูดคุย

เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกๆ อยู่เสมอ ด้วยความเข้าใจ และอยู่เคียงข้างลูกเสมอ

ไม่ว่า ย า ม ที่ลูกสุข หรือ ทุ ก ข์ ก็ตาม

2 มีความพร้อมที่จะเป็นแม่

เรื่องนี้ถือเป็นประเด็น ที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะหนึ่งในปัญหา ของสังคมในปัจจุบัน

มักมีจุดเริ่มต้นมาจาก คนที่ไม่พร้อมจะเป็นแม่ แต่มีลูกขึ้นมา อ ย่ า ง ไม่ตั้งใจที่จะมี

ซึ่งเมื่อให้กำเนิด ลูกออกมา ก็ไม่ได้เลี้ยงดู และอบรมเอา ใจใส่เท่าที่ควร

จึงทำให้ลูกเป็น เ ด็  ก ที่ขาดความรัก ความอบอุ่น และมักจะมี พ ฤ ติ ก ร ร ม

ที่สร้างปัญหาให้สังคม ดังนั้น การเป็นแม่ที่ดี ต้องเริ่มต้นที่การมีความพร้อม

ในการที่จะเป็นแม่ก่อนสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการมีวุฒิภาวะ และวัยที่พร้อมต่อการมีลูก

มีการวางแผน ครอบครัวที่ดี มีรายได้และหลักฐานที่มั่นคง เพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูก

ให้ได้กินอิ่ม นอนหลับ ปลอด ภั ย แข็งแรง และได้รับการศึกษาที่ดีได้

3 อ ย่ า เป็นตัว อ ย่ า ง ที่ไม่ดี

คำที่กล่าวกันว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น นั้น เป็นเรื่องจริง เพราะลูกจะซึมซับ

พ ฤ ติ ก ร ร ม ของแม่ไว้ ฉะนั้น แม่เป็น อ ย่ า ง ไรลูกก็มักจะ เป็นเช่นนั้นนั่นเอง

4 รักและให้ อ ภั ย

คนเป็นแม่สามารถ แสดงความรัก กับลูกได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโอบกอด

การอุ้ม หอม แก้ม ลูบหัว การพูดจาที่อ่อนโยน และให้กำลังใจกับลูก แม่ที่แสดงให้ลูกรู้ว่า

มีความรักให้กับ ลูกอยู่เสมอนั้น จะทำให้ลูกเป็นคนที่มีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง

และมีพัฒนา การทางสติปัญญา ที่ดีมากกว่า เ ด็ ก ที่ขาดความรัก ความอบอุ่นจากแม่

นอกจากนี้ เมื่อลูกทำผิด หรือมีความผิดพลาดในสิ่งใดก็ตาม เช่น ทำข้าวของเสียหายหนีเที่ยว สอบตก ฯลฯ

แม่ที่ดีควรเข้าใจ รับฟัง และให้ อ ภั ย ลูกอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ควรละเลย ในการตักเตือน

หรืออาจมีการลงโท ษว่ากล่าวตามสมควร ซึ่งก็ อ ย่ า ใช้วิธีลงโทษ รุ น แ ร ง

ด้วยการทำ ร้ า ย ร่างกาย หรือด่าว่าด้วยถ้อยคำ ห ย า บ ค า ย กับลูกเลย

เพราะนั่นจะเป็นการ สร้า งบ า ด แ ผ ล ในใจลูก ให้คิดไปว่าแม่ เ ก ลี ย ด ลู กตนเอง

ซึ่งจะเป็นเหตุให้ลูกกลา ยเป็นคน ก้า วร้ า ว ดุดัน และประชด ทำในเรื่อง ร้ า ย ๆ มากยิ่งขึ้นได้

ถ้าตัวแม่เองยังเป็นแบบ อ ย่ า ง ที่ดี ให้กับลูกไม่ได้ ก็ อ ย่ า หวังว่าลูกจะ เป็นคนที่ดีได้เลย

ยกตัว อ ย่ า ง เช่น ถ้าแม่เป็นคนที่มีนิสัย ห ย า บ ค า ย ก็ อ ย่ า หวังว่าลูกจะเป็น คนสุภาพเรียบร้อยได้

ถ้าแม่เป็นคนที่ใจแคบ ตระหนี่ถี่เหนียว ก็ อ ย่ า ห วังว่าลูกจะเป็นคนที่ใจกว้าง ชอบแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้

ถ้าแม่เป็นคนมีนิสั ยปลิ้นปล้อน หลอกลวง ก็ อ ย่ า หวังว่าลูกจะเป็นคนที่ซื่อตรง และจริงใจได้

ถ้าแม่เป็นคน ข ี้โกง มักได้ละโมบ โลภมาก ก็ อ ย่ า หวังว่าลูกจะ เป็นคนที่ซื่อสัตย์ และรู้จักพอ

สำหรับผู้หญิงทุกคน ที่คิดจะเป็นแม่ หรือวางแผนที่จะเป็นแม่คนนั้น ควรเริ่มต้นในการที่จะเช็ก

ตัวเองดูก่อน ว่าใจพร้อม กายพร้อม ความรับผิดชอบพร้อม ที่จะดูแลชีวิตน้อยๆ ที่จะเกิดมา

ได้อย่ างดีหรือไม่ และเมื่อมั่นใจว่าพร้อมแล้ว และได้เป็นแม่คนแล้ว ก็ควรจะเป็นแม่ที่ดูแล ทะนุถนอม

เอาใจใส่ และมีเวลาให้กับลูก อ ย่ า ง เต็มที่ อีกทั้งเป็นแม่ที่มีความรัก และให้ อ ภั ย กับลูกเสมอ

ที่สำคัญ จงเป็นแม่ที่ลูกๆ ภูมิใจ โดย อ ย่ า เป็นแม่ที่เป็นตัว อ ย่ า ง เ ล ว ร้ า ย ให้กับลูกเลย

ขอขอบคุณที่มา ส บ า ย ต า, dhammasawatdee

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…