Home แนวคิดชีวิต คู่ชีวิตที่ดีจะต้องอยู่ข้างๆเราในวันที่ลำบาก

คู่ชีวิตที่ดีจะต้องอยู่ข้างๆเราในวันที่ลำบาก

6 second read
0
725
คู่ชีวิตที่ดีจะต้องอยู่ข้างๆเราในวันที่ลำบาก

คู่ชีวิตที่ดีจะต้องอยู่ข้างๆเราในวันที่ลำบาก

อย่ าเลือกคู่ชีวิต แค่หล่อ สวย เพียงแค่เอาไว้ออกงาน แล้วทำอะไรไม่เป็น นอกจาก เกาะกินไปวันๆ เ พ ร า ะมันไม่มีประโยชน์ จงเลือกคู่ชีวิตที่ธรรมดา และรู้จักช่วยทำมา หากิน กล้าอยู่เคียงข้างเรา

ในวันที่มีปัญหา นี่แหละคู่ชีวิตที่แท้จริง การมีชี วิตคู่ หลาย ๆ คนมองหาคู่รักที่ หน้าตาดีมีฐานะการเงินที่ดี สามารถเลี้ยงเราได้ดี ไ ป จ น ต ล อดจนละเลยความรัก ความเอาใจใส่ และความเข้าใจกัน เ พ ร า ะหลาย ๆ

คนลืมไปว่ารูปร่างหน้าตา หรือการมีเงินทองมากมายนั้น ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ คู่รักอยู่ต่อไปได้ไปจนตลอด ห า กมีคนรักที่หน้าตาดี ฐานะดี แต่ไร้ซึ่งความรักความเข้าใจ มันก็จะทำให้ชีวิตคู่ของ

คุ ณ ไ ม่ ร า บ รื่น มีอุปสรรค และมีปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาอย่ างไม่หยุด เ พ ร า ะความ ไม่เข้าใจกันการไม่พูดคุยกัน นั่นเป็นสาเหตุหลักที่จะ ทำให้มีปากเสียงกันได้ เ ข าว่ากันว่าแม้นมีวาสนา เพียงขอมีบ้าน

ที่แสนสงบสุข ไม่ได้หวังหลังใหญ่โตหรูหรา แต่ต้องมีความแข็งแรงไป ด้วยความอบอุ่น และความรักใคร่ความ กลมเกลียวที่มีอยู่ใน บ้านไม่หวังบ้านสวยงามมีความเลิศหรู แต่หากไร้ซึ่งความจริงใจ ของครอบครัว

ความป ร า ร ถ น า ที่ดีต่อกันก็ไร้ประโยชน์ ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อม แห่งสวนสวรรค์แต่ หากมีสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรายล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านที่เป็นมิตร มีคู่ชีวิตที่เข้า ใจกัน ไม่ได้หวังว่า

จะต้องเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุด เลิศเลอกว่าคู่อื่นๆ แต่หากดีมีสิ่งที่สมกัน ศีลเสมอกันไ ม่ ไ ด้ หวังว่ามีความสวยหล่อมากมาย หากจะเดินไปด้วยกัน แล้วมีความส่งเสริมไม่ว่า จะ เ ป็ นในเรื่องของ การงานการเงิน สังคม

การใช้ชีวิตคู่ ไม่หวังให้เป็นช้างเท้า หน้าแต่เลือกที่จะก้าวไปพร้อมๆ กัน เดินเคียงข้างกัน เลือกที่จะอยู่ด้วยกัน สร้างรอยยิ้มด้วยกัน ไ ม่ ไ ด้ ห วั ง ง านที่มีหน้าตาเอาไว้อวดอ้าง แต่หากเป็นงานที่เลือก ทำแล้วมีความสุข

มี น า ย ดี มี เ พื่ อ น ดี มีลูกน้องที่ดีไม่ได้ หวังรายได้มากมายมหาศาล หวังแค่เลี้ยงดู ครอบครัวได้และที่สำคัญคือไม่มีหนี้สิน จากสินทรัพย์ที่เสื่อมราคาเพื่อเป็นการอวดเพื่อ รั ก ษา  หน้าตาทางสังคม

ไ ม่ ไ ด้ ห วั งให้บั้นปลายของชีวิต ประสบความสำเร็จสูงสุด ขอให้มีสุขภาพที่ดีตามวัย เมื่อสุดท้ายแล้วชีวิตขอ งคนเราทุกคนนั้นสิ่งที่ ต้องการที่สุดคือความสุข ความเรียบง่าย และความสงบการอยู่ ร่วมกันกับครอบครัว

และคนที่รักอย่ างมีความสุข สิ่งอื่น ๆ สิ่งของที่ชื่นชอบเงินทองมากมาย นั่นเป็นสิ่งของนอกกายที่ไม่ได้ มีมูลค่าสำหรับตัวเราการใช้ชีวิต ให้พอเพียงนั่นก็เป็นความสุข ของชีวิตคุณได้ดีเช่นกัน

ขอขอบคุณที่มา kid-si

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…