Home แนวคิดชีวิต คุณสมบัติ 7 ข้อ ของคนที่เก่ง ทำงานที่ไหนก็ไม่ลำบาก

คุณสมบัติ 7 ข้อ ของคนที่เก่ง ทำงานที่ไหนก็ไม่ลำบาก

10 second read
0
340
คุณสมบัติ 7 ข้อ ของคนที่เก่ง ทำงานที่ไหนก็ไม่ลำบาก

คุณสมบัติ 7 ข้อ ของคนที่เก่ง ทำงานที่ไหนก็ไม่ลำบาก

1 ปรับตัวได้ดี ในทุกช่วงเวลา

หมายถึง คนที่สามารถ ทำงานกับคนอื่นได้ แบบที่รู้วิธีการปรับตัว กับสภาพแวดล้อม

เหล่านั้นทั้งยังเต็มใจ ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และยังรับมือกับ ความเปลี่ยนแปลงได้

แบบที่ไม่กังวัลต่อหน้าที่ ที่อาจเพิ่มขึ้นนั้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้

เร็วกว่าคนที่ อยู่แต่สภาพ แวดล้อมเดิมๆ กับงานเดิมๆ

2 เป็นคนมีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่นมีการวาง เป้าหมายในการทำงานชัดเจน ไม่ย่อท้อ

ต่ออุปสรรคในการทำงาน ทั้งยังแสดงออก ให้เห็นถึง ความ พ ย า ย า ม ที่จะทำ

ให้งาน ประสบความสำเร็จได้ หากงานมีปัญหา ก็พ ย า ย า ม หาทางแก้ไข

และเวลาที่ได้รับมอบหมาย งานให้แล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

3 การมีทัศนคติที่ดี

คือคนที่ มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาส อยู่เสมอ เข้าใจผู้อื่นดี

ส่วนใหญ่เวลาทำงาน คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีมากกว่า คนที่มีทัศนคติ

ด้านลบ ๆ เพราะจากการมีใจ ที่เปิดกว้างไม่ตั้งแง่ ก่อนทำไม่ค่อยมีปัญหา

ขั ด แ ย้ ง กับใคร ยินดีช่วยเหลือ เพื่อนร่วมงาน อ ย่ า ง เต็มใจ เปิดใจยอมรับ

ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และยินดีแก้ไข ให้ถูกต้อง

4 ความคิด เป็นเลิศ

คือคนที่มี ความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา หรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถ

นำพา องค์กรให้เติบโต ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ แต่หากคิดอยู่ แต่ในกรอบเดิมๆ

คุณก็จะไม่ใช่ คนพิเศษที่องค์กร ต้องการอีกต่อไป

5 การมีความรับผิดชอบ

เพราะมันเป็น เรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าได้รับ มอบหมาย

งานมาแล้วก็ ทำให้สำเร็จดังนั้น ถ้าได้รับมอบหมายงาน อ ย่ า ง ใด

อ ย่ า ง นงคุณควรรับผิดชอบ ตัวเองทำงานได้โดย ไม่ต้องให้

หัวหน้ามา คอยกำกับ หรือคอยตามงาน

6 ทำ มากกว่าที่สั่ง

เพราะคนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบ นำเสนอผลงานได้

มากกว่าที่ ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องทำงาน ซ้ำหลายครั้ง

หรือต้องให้สั่งหลายๆ รอบ เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมว

ที่เพิ่ง ค ล อ ด ออกมากี่ตัว ถ้าไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ ก็จะนับแค่จำนวน

แล้วมาบอกแค่นั้น แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวนและสามารถ

บอกลักษณะ ของลูกแมว แต่ละตัวได้ด้วย

7 การทำงานเป็นทีม

แม้คุณเป็น คนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่เมื่อไม่มีทักษะในการทำงาน

เป็นทีมแล้วล่ะก็ จะไม่สามารถทำงาน ร่วมกับคนอื่นได้ ฉะนั้น การที่จะทำงาน

ให้สำเร็จลุล่วง บางทีมันจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี

แม้ในบางครั้ง การทำงานคนเดียว จะทำให้ออกมาใน รูปแบบที่คิดไว้ก็ตาม

แต่การทำงานเป็นทีม ยังมีความสำคัญ กับทุกองค์กรอยู่ดี เมื่อคุณมีคุณสมบัติ

ครบทั้งหมดนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ใดจากเดิม ที่องค์กรต้องเป็นฝ่าย

เลือกคุณ แต่คุณเองจะกลายเป็น ฝ่ายที่สามารถเลือก องค์กรได้เช่นกันนะ

ขอขอบคุณที่มา j o b b k k, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…