Home แนวคิดชีวิต คุณสมบัติ 11 ข้อ ของผู้หญิงที่เก่ง ที่ผู้ชายอยากได้มาเป็นแฟน

คุณสมบัติ 11 ข้อ ของผู้หญิงที่เก่ง ที่ผู้ชายอยากได้มาเป็นแฟน

10 second read
0
16,529
คุณสมบัติ 11 ข้อ ของผู้หญิงที่เก่ง ที่ผู้ชายอยากได้มาเป็นแฟน

คุณสมบัติ 11 ข้อ ของผู้หญิงที่เก่ง ที่ผู้ชาย อ ย า ก ได้มาเป็นแฟน

1 เธอไม่สนใจเรื่องดราม่า

ผู้หญิงที่ดีมี ความเป็นผู้ใหญ่สูง เธอจะไม่มาใส่ใจ กับการโ อ ดคร ว ญ ฟู มฟ า ย

เกินจริง เธอไม่สร้าง เรื่องราวขั ดแ ย้ งจนบานปลาย หรือ พ ย าย า ม ทำให้คุณ

หึ งห ว ง บางทีเธออาจจะ เ ก ลี ย ดเรื่องดราม่า ไร้ ส า ร ะ เหมือนกัน

หรืออาจจะ มากกว่าคุณซึ่งเป็น ผู้ชายด้วยซ้ำไป

2 เธอสามารถดูแลจัดการตัวเองได้

ผู้หญิงที่ภาคภูมิใจในตัวเอง มักจะได้รับความสนอก สนใจและเป็นที่น่านับถือ

ในสายตาผู้อื่น เธอมีความรับผิดชอบ ในการกระทำของ ตนเองและสามารถ

จัดการเรื่องต่างๆ ได้เอง ทั้งยังไม่ตำหนิใคร  อ ย่ า ง ไม่สมเหตุสมผล

ผู้หญิงประเภทนี้ เป็นคนที่น่าเชื่อถือ จริงจังในการทำงาน และมั่นใจในตนเอง

3 เธอพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเอง

ผู้หญิงประเภทนี้จะ มองเห็นคุณค่าในตัวเอง และสามารถเ ยี ย ว ย าดูแล

ความรู้สึกตัวเองได้ ถึงแม้ว่าเธออาจรู้สึกไม่มั่นคง บ้างตามประสามนุษย์

ปุ ถุ ช น แต่เธอยังคง มองตัวเองในกระจก ด้วยความภาคภูมิใจได้

เธอยังเฉลียวฉลาด พอที่จะรู้ว่า มุมมองที่มีต่อ รูปลักษณ์ภายนอก

ที่สำคัญ ที่สุดก็คือ มุมมองจากตัวเธอเอง

4 เธอไม่คิดถึงแต่ตัวเอง หรือเอาแต่ใจ

แน่นอนว่าผู้หญิงที่ดี ไม่มีนิสัยข ี้เอาแต่ใจ และคิดถึงแต่ตัวเอง ในทางกลับ

กันเธอมักจะให้มากกว่ารับ และคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ คุณสมบัตินี้จะยิ่งเด่นชัดขึ้น

เมื่อมีความสัมพันธ์ เพราะเธอจะมอบทั้งความรัก ความซื่ อสั ต ย์ และความเคารพ นับถือให้กับคุณ

5 เธอเป็นผู้หญิงอิสระและพึ่งพาตัวเองได้

พูดอีก อ ย่ า ง ก็คือ เธอไม่ต้องการคุณนั่นเอง แต่นี่ถือเป็นข้อดีนะ ผู้หญิงอิสระ

ไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้อื่น เพื่อตอบสนอง ความต้องการส่วนตัว เธอไม่ได้ชอบ

คุณเพียงเพราะ คุณสามารถเป็น ที่พึ่งพาทางการเงิน ทางจิตใจ หรือทางกาย

ให้แก่เธอได้ เธอมองว่าตนนั้น เท่าเทียมกันกับคนรัก และเต็มใจที่

จะช่วยแบ่งเบา ภาระเมื่อถึงคราว ย า ก ลำบาก

6 เธอสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อื่นได้เสมอ

ผู้หญิงที่ดีย่อมมี ลักษณะนิสัยที่ดีด้วย เธอเป็นคนมั่นใจ ฉลาด เปิดเผย จริงใจ

และซื่ อสั ต ย์ ด้วยเหตุนี้เธอ จึงสร้างความประทับใจ ให้แก่ผู้อื่นได้เสมอ

และข้อดีก็คือครอบครัว และเพื่อนฝูงของคุณจะชื่นชม และนับถือในตัวเธอด้วยเช่นกัน

7 เธอมีค ว า มมั่ นค งทางอารมณ์ แม้อยู่ท่ามกลางคว า ม ขั ดแ ย้ ง

ผู้หญิงที่มีสติปัญญา และวุฒิภาวะนั้นเข้าใจดีว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง

ไม่ได้ทุกครั้ง สิ่งที่ทำให้เธอโดดเด่น กว่าผู้หญิงคนอื่นๆ ก็คือ คว า มมั่ นค ง

และมีเหตุผลเมื่อ เกิดเหตุการณ์ ขัดแ ย้ ง เธอจะช่วยคิดหาทางออกที่

เหมาะสมต่อ สถานการความขั ดแ ย้ งใดๆ ก็ตามที่อยู่ตรงหน้า

8 เธอเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพัฒนาตนเอง

ผู้หญิงที่ดีจะรู้ว่าคุณ สามารถพัฒนาตนเอง ไปได้ไกลแค่ไหน และจะช่วย

สนับสนุน คุณโดยไม่จู้จี้จุกจิก เธอปรารถนาจะให้ คุณบรรลุศักยภาพสูงสุด

ของตนเอง เพราะเธอนั้นรักและเคารพ นับถือในตัวคุณ รวมไปถึงความสามารถของคุณด้วย

9 เธอเชื่อมั่นในจุดยืนของตัวเอง แต่ก็เปิดกว้างทางความคิด

เธอไม่กลัวที่จะ แสดงความคิดเห็นและรั ก ษ าจุดยืนของตัวเอง ทั้งยังมีความรู้

มาสนับสนุน ความเชื่อของเธอด้วย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เธอมีความอดทนต่อผู้อื่น

และตั้งใจ ฟังความคิดเห็นผู้อื่น ในด้านความสัมพันธ์ การเป็นคนเชื่อมั่นในจุดยืน

แต่ก็เปิดกว้างทาง ความคิดของเธอนั้นแปลว่า เธอไม่ได้ต้องการเอาชนะคุณ

แต่ก็ไม่ได้ต้องการ ให้คุณตามเอา อกเอาใจเช่นกัน

10 เธอชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์ทางกาย

ผู้หญิงที่ดีนั้นไม่ เขินอายในเรื่องความสัมพั น ธ์ท า งก า ย คุณจะรู้ได้เองว่า

เมื่อไหร่ที่เธอพร้อมจะ พัฒนาความสั มพั น ธ์ไปอีกระดับ เธอกล้าที่จะบอกว่า

ชอบหรือไม่ชอบ การกระทำแบบไหน ทั้งยังใจเย็น มีสติ และมีวุฒิภาวะ

ต่อเรื่องนี้ เช่นเดียวกับเรื่องอื่น ๆ ที่เธอต้องเผชิญ

11 ทำให้คุณรู้สึกโชคดีที่มีเธออยู่เคียงข้าง

ทำไมจะไม่รู้สึก โชคดีที่มีผู้หญิงดีๆ แบบนี้อยู่เคียงข้างล่ะ จริงไหม

คุณควรจะรู้สึกภูมิใจ ในตัวเองด้วยซ้ำเพราะ ผู้หญิงแบบนี้จะไม่มีทาง

คบกับคนที่สอบไม่ ผ่ า น มาตรฐานของเธอหรอก และถ้าเธอตกลงใจที่จะ

ใช้ชีวิตที่เหลือ ทั้งหมดกับคุณล่ะก็ คุณจะกลายเป็น ผู้ชายที่โชคดีที่สุดเลย

ขอขอบคุณที่มา s u m r e j, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…