Home แนวคิดชีวิต คำสอน 10 ข้อ สอนลูกๆเมื่อโตขึ้นจะได้ไม่ลำบาก

คำสอน 10 ข้อ สอนลูกๆเมื่อโตขึ้นจะได้ไม่ลำบาก

6 second read
0
317
คำสอน 10 ข้อ สอนลูกๆเมื่อโตขึ้นจะได้ไม่ลำบาก

คำสอน 10 ข้อ สอนลูกๆเมื่อโตขึ้นจะได้ไม่ลำบาก

1 ลูกจงมีรอยยิ้ม มีความมั่นใจ และความสง่างาม

เพราะสิ่ง เหล่านี้เป็นท รั พย์สิน ทางจิตใจ

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ถ้าเรามีสิ่ง เหล่านี้แล้ว

ลูกจะมี ทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง ในชีวิต

2 ลูกต้องเรียนรู้ ที่จะทำอาหาร

นี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับ ต้องไปดูแลใคร แต่เมื่อไรก็ตาม

ที่คนที่รักลูก ไม่ได้อยู่ ข้างกายลูก ลูกก็จะ

สามารถ ดูแลตนเอง พึ่งตนเองได้

3 จำไว้ว่าหากฝากร อ ยเท้าไว้ได้ไกลแค่ไหน จิตใจจะกว้างเท่านั้น

เมื่อจิตใจกว้างแล้ว ลูกจึงจะมีความสุขในชีวิต ถ้าเดินไปได้

ไม่ไกลก็ให้หนังสือ ช่วยนำทาง ลูกได้นะ

4 จำไว้ว่าจะตอนไหน ก็จงเป็นคนดีมีเมตตาเสมอ

ลูกจำเอาไว้ การเป็นคนมีจิตใจ ดีก็จะทำให้ลูก

เป็นผู้ที่ ได้รับความ คุ้มครอง และถูกดูแล

อ ย่ า ง ดี ที่สุดจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์

5 ต้องเรียนรู้ ที่จะขั บรถให้เป็น

เรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับ ฐานะหรือตำแหน่ง หน้าที่ใดๆ

หรอกนะ แต่การให้ทำ อ ย่ า ง นี้ ก็เพราะว่าในวันนึง

ลูกก็จะสามารถไปได้ ในทุกๆ ที่ตามที่ลูกต้องการ ไม่ต้องรอใครพาไป

6 ลูกจะต้อง เข้าเรียนในมหาวิทย าลัย

และเป็น มหาวิทย าลัยที่ได้ มาตรฐานด้วย เพราะ

ในชีวิตคนเรา จำเป็นที่ต้อง ผ่ า น ประสบการณ์

ในมหาวิทย าลัย เพราะเป็นช่วงชีวิต ที่ไม่มีเงื่อนไข

และเป็นชีวิตที่ได้รับ การอบรมบ่ มเพ าะให้มี

สติปัญญา มีความนึก คิดที่ดี

7 หากโลกนี้เหลือแค่น้ำสองถ้วย

ให้เก็บถ้วย หนึ่งเอาไว้ดื่ มและอีกถ้วยนึง

ใช้ทำความ สะอาดใบหน้า และชุดชั้ นใ นของลูก

8 ลูกจะต้อง มีพื้นที่เป็นของตัวเอง

แม้พื้นที่นั้นๆ จะมีแค่ 5 ตารางเมตร ก็ตามแต่

เพราะตอนที่ลูก ทะเล าะกันกับคนรัก และโกร ธเก รี้ ย ว

จนต้องเดินออกมา จะได้ไม่ต้องเ ร่ร่อน ไปตามถนน

ต้องพบเจอ กับคนไม่ดี และสำคัญไป กว่านั้นคือ

เมื่อตอนที่ลูก ใจร้ อนก็จะมี สถานที่ ที่ทำให้ลูกนั้น

ใจเย็นลงได้ ฉะนั้น จงให้หัวใจ ของลูกได้พัก

9 หากลูกไปยังสถานที่ไกล ๆ

เมื่อไหร่ที่ต้อง ออกไปยังสถานที่ ไกลๆ จำไว้ว่า

นอกจากจะ ต้องนำกล้อง ไปแล้วก็ต้อง นำปากกา

และกระดาษไปด้วย วิวทิวทัศน์ นั้นๆ

ก็เหมือนๆ กัน แต่อารมณ์ที่ดู วิวทิวทัศน์

จะกลับมา ซ้ำเหมือนเดิม ไม่ได้แล้ว

10 ต้องมีความรู้ติดตัว

ตอนยังเด็ ก ลูกจะต้องมี ความรู้ ติ ด ตัวไว้บ้าง พอโตขึ้น

ลูกจะต้องมี ประสบการณ์ จึงจะมีชีวิตที่เจริญ ก้าวหน้าได้

ขอขอบคุณที่มา san-sabai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…